Kamstrup jatkaa kasvuaan

Vuosiraportti 2018

Kamstrup, maailman johtava energian- ja vedenkulutuksen älykkäiden mittausratkaisujen toimittaja saavutti vuonna 2018 ennätyksellisen liikevaihdon, 2,4 miljardia Tanskan kruunua (320 miljoonaa euroa). Yhtiö on rikkonut ennätyksiä nyt jo 9. peräkkäisenä vuonna. Vuoden 2018 voitto ennen veroja oli 297 miljoonaa Tanskan kruunua (40 miljoonaa euroa).

Kamstrupin konsernijohtaja Kim Lehmannin mukaan tulos vahvistaa entisestään Kamstrupin asemaa vesi- ja energiaverkkojen digitaalisten ratkaisujen maailmanlaajuisena edelläkävijänä.

”Kamstrupin jatkuvan kasvun takana on tinkimätön tavoitteemme auttaa jakeluyhtiöitä löytämään entistä tehokkaampia tapoja siihen, miten turvata puhdas vesi ja energia mahdollisimman monelle loppukäyttäjälle. Kehitämme jatkuvasti älykkäämpiä ratkaisuja mittaridatan hyödyntämiseen, minkä avulla pystymme tehostamaan merkittävästi asiakkaittemme liiketoimintaa. Asiakkaille kehitystyömme näkyy ajan, resurssien ja rahan säästönä”, konsernijohtaja Lehmann toteaa.

Kasvua laajamittaisilla hankkeilla
Vuonna 2018 markkinaosuus kasvoi niin lämmityksen ja jäähdytyksen kuin veden mittauksen liiketoimintayksiköissä. Merkittävin kasvu tapahtui kuitenkin sähkön mittauksessa, jossa toteutettiin laajamittaisia hankkeita. Näihin kuuluvat muun muassa Agder Energi Norjassa ja Radius Tanskassa. Radius-hankkeessa Kamstrup asensi noin 700 000 sähkömittaria vuoden 2018 loppuun mennessä, ja tänä vuonna luku kipuaa miljoonaan.

Kamstrup edistää myös sähköverkkojen digitalisointia, minkä ympärillä yhtiö toteutti vastikään laajamittaisen hankkeen ESB Networksille Irlannissa. Kamstrup ja Siemens toimittivat yhteishankkeena irlantilaiselle ESB Networks -energiayhtiölle älymittausratkaisun, joka sisältää 250 000 sähkömittaria, etäluentajärjestelmän ja tiedonhallintajärjestelmän.

Jatkuvat investoinnit teknologiaan
Aiempien vuosien tapaan Kamstrupi investoi liiketoiminnan laajentamiseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen myös vuonna 2018. Lisäksi yhtiö palkkasi lähes 200 uutta työntekijää. Vuoden 2018 aikana lanseerattiin useita uusia ammattilaisille tarkoitettuja analysointityökaluja, jotka on kehitetty yhteistyössä tanskalaisten energiayhtiöiden kanssa. Energiayhtiöissä on toivottu ratkaisuja, joilla verkkovuodot, lämpöhukka, epävakaus ja ylikuormitus pystytään paikallistamaan entistäkin kattavammin.

Kamstrup aikoo jatkossakin investoida voimakkaasti innovatiivisiin teknologisiin ratkaisuihin.

Liiketoiminta laajeni
Vuonna 2018 Kamstrup jatkoi maantieteellistä laajentumistaan. Se avasi myyntikonttorit Kanadaan

ja Italiaan. Tavoitteena on täydentää konttoriverkostoa.

”Eri maiden kuten Tanskan vahva kasvu todistaa sen, että digitalisointi avaa meille valtavia mahdollisuuksia. Siksi investoimme voimakkaasti markkina-alueille, joissa näemme potentiaalia. Nämä alueet edustavat merkittävää osuutta kasvusuunnitelmissamme seuraavien 10 seuraavan vuoden aikana”, Lehmann kertoo.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa 6 ja 7 pyritään varmistamaan kaikille puhtaan veden saanti, viemäröinti sekä edullinen, puhdas energia. Uskomme, että jakeluverkostojen digitalisoinnilla pystymme todellisiin edistysaskeliin. Tämä työ tehdään yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa. Mittaridata ja teknologiset ratkaisut takaavat, että yhtiöt voivat vähentää hukan määrää ja hyödyntää vesi- ja energiaresursseja tehokkaammin. Energiayhtiöille digitalisointi tuo selvän kilpailukyvyn, minkä lisäksi siitä hyötyvät myös kuluttajat sekä yhteiskunnat kaikkialla maailmassa”, hän jatkaa.

”Eri maiden kuten Tanskan vahva kasvu todistaa sen, että digitalisointi avaa meille valtavia mahdollisuuksia. Siksi investoimme voimakkaasti markkina-alueille, joissa näemme potentiaalia. Nämä alueet edustavat merkittävää osuutta kasvusuunnitelmissamme seuraavien 10 seuraavan vuoden aikana”, Lehmann kertoo.