Kamstrup jälleen uuteen ennätykseen

Vuosikertomus 2016

Maailman johtava älykkäiden mittausratkaisujen toimittaja Kamstrup ilmoittaa tänään julkaistussa vuosi-kertomuksessaan ennätyksellisestä liikevaihdosta jo seitsemännen kerran peräkkäin.

Vuoden 2016 liikevaihto nousi 234 miljoonaan euroon ylittäen edellisvuoden 204 miljoonan euron ennä-tyksen. Yhtiön toimitusjohtaja Per Asmussenin mukaan ennätyksellinen liikevaihto on myyntimäärien kas-vun ansiota. Kasvua on tapahtunut etenkin uusilla markkinoilla, ja se vakiinnuttaa Kamstrupin maailman-laajuista mittausratkaisujen markkinajohtajuutta.
Vuonna 2016 energia- ja vesimittarien maailmanlaajuiset markkinat ovat osoittaneet maltillista kasvua, mutta lämpöenergiamittareiden markkinatilanne polkee paikallaan. Kiristyvästä kilpailusta huolimatta Kamstrup pystyi kasvattamaan osuuttaan maailmanmarkkinoilla saavuttaen 14 % orgaanisen kasvun.
Kamstrup lisäsi investointejaan tuotekehitykseen, markkinointiin ja automatisoitujen tuotantolaitosten laa-jentamiseen. Siksi yhtiön vuoden 2016 voitto ennen veroja oli 22 miljoonaan euroon eli alle vuoden 2015 tason, jolloin vastaava summa ylsi 27 miljoonaan euroon.

”Olemme edenneet valtavin harppauksin laajentamalla kansainvälistä toimintaamme, selkeyttämällä ja ke-ventämällä sisäisiä tuotantoprosessejamme ja kehittämällä ratkaisujamme niin, että ne tuovat lisäarvoa asi-akkaiden liiketoimintaan. Liiketoimintamme taloudellinen tulos on rohkaiseva ottaen huomioon tekemäm-me suuret investoinnit. Kasvun siemenet on nyt kylvetty huolella.”

- Toteaa Asmussen.

Hyvä kasvualusta vuodelle 2017 ja tulevaisuuteen

Tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Niihin vastatakseen Kamstrup avasi viime vuonna uuden teknologiayksikön Tanskan Stillingissä sijaitsevaan päätoimipaikkaansa. Kyseessä oli jo neljäs laajennusosa vuonna 2012 aloitetussa laajennusprojektissa. 
 
Lisäksi rakennamme parhaillaan uusia tuotantotiloja ja kehitysyksikköä vedenmittausratkaisujamme varten. Tilaa tulee olemaan yli 10 000 m2, ja toiminnan on tarkoitus alkaa toukokuussa.
 
”Tuotantolaitosten automatisointi ja sisäisten prosessien digitalisointi takaavat toimintamme erinomaisen laadun ja joustavuuden. Voimme toimittaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä, luokkansa parhaita mittausratkaisuja. Se on ehdoton edellytys nykypäivänä, sillä toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti ja kaikessa nojaudutaan teknologisiin ratkaisuihin.”
”Samalla meillä on yhteinen tavoite vesi- ja energialaitosten kanssa: haluamme digitalisoida laitosten liiketoiminnan kaikki osa-alueet toimittamalla älykkäitä mittausratkaisuja ja helposti hallittavia tietojen analysointimenetelmiä. Digitaalisuus on tullut alalle jäädäkseen. Se kukoistaa ja laajenee jatkuvasti kaikkialle maailmaan”, valaisee Asmussen.
 
Kamstrupin ennakoidaan jatkavan kasvuaan myös vuonna 2017 edellä mainittujen investointien ja tuotekehityksen ansiosta. 
 
Yhtiön vuosi käynnistyi ennätyksellisellä ensimmäisellä neljänneksellä, ja tämän vuoden myyntiennuste on 275 miljoonaa euroa.
Kamstrupin kehittämät uutuusratkaisut herättävät runsasta kiinnostusta, mikä puolestaan ruokkii kasvua ja poikii suuria tilauksia – etenkin kansainvälisillä vedenmittausjärjestelmien markkinoilla. Asmussen uskoo Kamstrupin saavuttavan suuremman markkinaosuuden useilla alueilla ja kasvattavan liikevaihtoaan myös vuonna 2017. 
 
Asmussenin mukaan maailmanlaajuinen kasvu edellyttää myös tuotantolaitosten rakentamista Euroopan ulkopuolelle. Näin tuotanto toimii muillakin markkinoilla asiakasta lähellä.
 
Yhtiö tulee Asmussenin mukaan investoimaan jatkossakin vahvasti tuotekehitykseen, tuotantoteknologiaan ja asiantuntijoiden palkkaamiseen. Kamstrup on jo useiden vuosien ajan palkannut yli 100 uutta työntekijää joka vuosi. Suurin osa uudesta henkilökunnasta tekee töitä kehityksen, myynnin ja markkinoinnin parissa. Sama trendi jatkuu vuonna 2017.