Kamstrupilla ennätysvuosi

Stilling, Tanska

Vuosi 2014 oli Kamstrupille jälleen kerran ennätyksellinen. Yhtiö saavutti yhdeksän prosentin orgaanisen kasvun alalla, jolta yleisesti ottaen odotetaan maltillista kasvua.

"Olemme kasvattaneet myyntiämme kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja laajentuneet etenkin kansainvälisillä vesimarkkinoilla. Yhä useammat vesiyhtiöt ovat huomanneet, että älykkäistä vesimittareista on valtava hyöty, ja kiinnostus veden mittausratkaisujamme kohtaan on kasvanut koko vuoden 2014 ajan."
Toimitusjohtaja Per Asmussen

Valoisat odotukset vuodelle 2015

Kamstrupin edellisten vuosien myönteinen kehitys jatkuu edelleen. Vaikka energia- ja vesimittarien maailmanlaajuiset markkinat ovat osoittaneet ainoastaan maltillista kasvua vuonna 2014, yhtiö on kasvattanut markkinaosuuttaan useissa maissa. Tämän ansiosta Kamstrupin kokonaisliikevaihto on kasvanut 185 miljoonaan euroon, mikä vastaa yhdeksän prosentin orgaanista kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Ja mikä merkittävintä, yhtiön bruttotulos on kohonnut 35 miljoonaan euroon.

Sekä liikevaihto että tulos ovat yhtiön historian suurimmat. Suurin kiitos tästä kuuluu Kamstrupin tuotekehitykseen tekemille investoinneille: onnistuneet uusien tuotteiden lanseeraukset ovat vahvistaneet yhtiön asemaa maailmanmarkkinoilla.

Lisäksi myönteistä kehitystä on tukenut jatkuva työ tuotannon automatisoinnin ja laadun parantamisen eteen.

Myös Kamstrupin Gas Division ‑osaston myynnillä on ollut positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen. Yhtiön tulos olisi kuitenkin ollut ennätyksellinen myös, vaikka osastoa ei olisi myyty. Kun otetaan huomioon Kamstrupin jatkuvat investoinnit uusien markkina-alueiden ja tuotteiden kehitystyöhön sekä markkinoiden yleiseen kehitykseen, Kamstrup on tuloksiin erittäin tyytyväinen.

Kamstrup on saavuttanut kaksinumeroista kasvua useilla uusilla markkinoilla ja odottaa markkinaosuuden kasvun jatkuvan vuonna 2015. Tämä saavutetaan ensi sijassa investoimalla tuotekehitykseen ja vahvistamalla myyntiä ja markkinointia. Lisäksi Kamstrup investoi edelleen henkilöstöön ja odottaa palkkaavansa vuonna 2015 sata uutta työntekijää. Kaksi kolmasosaa uusista työpaikoista syntyy tuote- ja markkinakehityksen alalle.
"Odotamme kasvun jatkuvan vuonna 2015 kaikilla liiketoiminta-alueillamme, etenkin maailmanlaajuisilla vesimarkkinoilla. Odotamme kuitenkin hieman maltillisempaa tulosta vuoteen 2014 verrattuna, ensisijaisesti siksi, että Gas Divisionin myynnistä saatu voitto oli kertaluonteinen, ja koska investoimme edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja markkinoiden laajentamiseen", toimitusjohtaja Per Asmussen kertoo.