Vesi
Älymittaus
Esineiden internet (Internet of Things, IoT)

Tutustu mahdollisuuksien koko kirjoon

Älymittauksen langaton tiedonsiirto

Älymittauksen uusi todellisuus

Älymittausjärjestelmien käyttäminen pelkkiin laskutustarkoituksiin on menneen maailman tuulia. Nyt mittausjärjestelmien avulla voidaan tarjota mitä erilaisimpia palveluja, joista on hyötyä sekä jakelijalle että loppukäyttäjälle. 

Nämä palvelut ovat muuttaneet paitsi mittarien tiedonsiirtovaatimukset, myös koko mittausjärjestelmien tekniset vaatimukset. Etusijalla on nyt kestävyys ja luotettavuus, jotta datan laatu pysyy hyvänä ja tukee kasvavaa järjestelmää. 

Järjestelmään kytkettävien lisälaitteiden kehittyessä myös älymittareista kerättävä data on suunniteltava huolella, jotta se täyttää sekä nykyiset että tulevat vaatimukset.

Älymittausratkaisu voidaan rakentaa monella eri tavalla. Koska yksi ratkaisu ei sovi kaikkiin tarpeisiin, on valittava sellainen, joka sisältää halutut ominaisuudet ja mahdollisimman vähän ei-haluttuja ongelmia.
  
Lataa julkaisumme ja lue lisää uusimpien älymittausratkaisujen tiedonsiirtomenetelmien hyvistä ja huonoista puolista.

Esineiden internetin (IoT) hyödyntäminen

Nykyään monet arkipäivään kuuluvat välineet ovat yhteydessä verkkoon; esineiden internetistä on tullut totta. Älymittausta pidetään usein yhtenä esineiden internetiä edistävänä tekijänä, mutta kulkeeko älymittauksen kehittyminen samaan suuntaan esineiden internetin ja yleisesti ottaen langattoman tiedonsiirron kehityksen kanssa? 
 
Tämä on tärkeä kysymys, sillä esineiden internet asettaa tiedonsiirtotekniikalle aivan uusia haasteita. Lataa julkaisu ja lue lisää.

Data-analyysin mahdollisuudet

Kuluttajille ei toimiteta enää pelkästään energiaa tai vettä, vaan erilaisia palveluja, jotka pystytään tuottamaan älymittarien datan avulla. Analyysityökalujen avulla jakeluyhtiöt pystyvät pienentämään tuotanto- ja jakelukustannuksia, parantamaan asiakaspalvelua ja auttamaan asiakkaita optimoimaan kulutustaan. Luotettavaa dataa saadaan kuitenkin vain, jos tiedonsiirto toimii moitteettomasti kaikissa olosuhteissa. Tämä on tärkeä osatekijä, joka tulisi ottaa huomioon älymittausjärjestelmää suunniteltaessa. Lue lisää julkaisustamme.