Vesi
Digitalisaatio
Toimintojen tehostaminen

Vesilaitosten digitaalinen
vallankumous on alkanut

Vesilaitosten toiminta digitalisoituu jatkuvasti.

Nopeasti kehittyvän tekniikan ansiosta käytettävissä on uusia resursseja ja työkaluja, joiden avulla laitokset saavat entistä kattavamman ja yksityiskohtaisemman kuvan koko jakeluverkostaan – aina asiakkaisiin saakka.

Meillä on käytettävissämme valtava määrä tietoa, ja järjestelmät ovat tarkempia ja tehokkaampia kuin kukaan olisi osannut vielä joitain vuosia sitten edes kuvitella. Kyse ei ole enää pelkästään entistä tarkemmasta vedenkulutuksen mittauksesta. Kyse on myös asiakassuhteiden vahvistamisesta ja toimintojen optimoinnista. Laadunvalvonnasta, tuottojen suojaamisesta, infrastruktuurin hallinnasta ja paljon muusta. Kyse on kyvystä tehdä oikeita, perusteltuja päätöksiä ja sijoituksia.

Me Kamstrupilla emme vain puhu digitaalisesta vesilaitoksesta. Me luomme sitä täyttä häkää!

Oletko valmis korjaamaan digitalisoinnin hedelmää?

Aidosti maailmanlaajuinen haaste

Edullisen veden rajaton kuluttaminen on jo pitkään ollut menneisyyttä. Vesi on kallisarvoinen ja rajallinen luonnonvara, jonka kulutusta on mitattava mahdollisimman tarkasti. Vesipula, veden laatuun liittyvät ongelmat, kaupungistumien ja infrastruktuurin vanheneminen asettavat suuria haasteita vesilaitoksille, joiden on etsittävä uusia tapoja toimintansa optimointiin, jotta ne pystyisivät sekä pitämään kustannukset kurissa ja infrastruktuurin kunnossa että säästämään vesivaroja.

Miksi valitsisit älykkään veden mittauksen?

Monet vesilaitokset eivät ole vielä ottaneet käyttöön älykkään mittauksen kaikkia hyötyjä: jakeluverkon täydellistä läpinäkyvyyttä ja tarkkoja tietoja kulutuskäyttäytymisestä. Viimeisistä yksittäisille kuluttajille johtavista putkikilometreistä on usein saatavilla vain yhteen vuosittaiseen luentaan perustuvia tietoja. Ratkaisut tehdään yhä monesti vähäisen tiedon, ennustusten ja teoreettisten mallien perusteella.

Digitalisoitu vesilaitos

Älykäs veden mittaus avaa oven lukuisille mahdollisuuksille.
Lataa julkaisumme ja lue, kuinka älykäs mittausjärjestelmä ja digitalisointi voivat hyödyttää vesilaitostasi kuudella osa-alueella:

1. Laitoksen perustoiminnot
2. Laadunhallinta
3. Tuotto
4. Asiakassuhteet
5. Hallinto
6. Infrastruktuurin hallinta

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6