Vesi
Tarkkuus
Mittarien tiedonhallinta

Mikä kertoo vesimittarien tarkkuudesta

Joskus aivan yksinkertaiseltakin näyttävät asiat osoittautuvat lopulta paljon monitahoisemmiksi, kun niitä katsotaan pintaa syvemmältä. Tämä koskee mm. mittarien tarkkuutta. Koska vesiyhtiön palveluiden ja tuotteiden oikeudenmukainen laskutus perustuu nimenomaan vesimittarien tarkkuuteen, on hyvä tietää, mikä tarkkuuteen vaikuttaa – ja mikä ei vaikuta.

Vedenmittauksessa dynaamista aluetta erehdytään joskus pitämään tarkkuuden merkkinä. Suuremman dynaamisen alueen vesimittareita pidetään tässä tapauksessa tarkempina kuin pienemmän dynaamisen alueen mittareita. Mutta vaikka dynaaminen alue liittyy tarkkuuteen, nämä kaksi termiä eivät liity suoraan toisiinsa.

Dynaaminen alue ei välttämättä kerro mitään mittarin tarkkuudesta. Ennen kuin valitset vesimittarin, tutustu dynaamista aluetta kuvaavan lukeman lisäksi myös mittarin muihin ominaisuuksiin. Näin saat kattavan kuvan mittarin toiminnasta ja sijoitat kannattavaan tuotteeseen.

Tarkkuus käytännössä

Alemman dynaamisen alueen mittari saattaa todellisuudessa olla suuren dynaamisen alueen mittaria tarkempi.

Tarkkuuden luotettavassa arvioinnissa mittaria on tutkittava dynaamista aluetta syvemmältä. Kannattaa ottaa huomioon myös pieni lähtövirtaus, mittaustekniikka ja tarkkuus suurimmalla sallitulla virhemarginaalilla.

Kamstrup keskittyy vesimittarien kehitystyössä ja valmistuksessa dynaamista aluetta tärkeämpiin seikkoihin. Mittariemme dynaaminen alue ei välttämättä ole suurin mahdollinen, mutta varmistamme erinomaisen tarkkuuden seuraavasti: Mittareissamme on kestävä rakenne, tarkasti määritetty käytettävien komponenttien toleranssi sekä datapohjainen kalibrointi ja säätö. Mittarien tuotantoerää testataan jatkuvilla testeillä kolmella virtaamalla.

Mittarin tarkkuus on lopulta melko selkeä ominaisuus. Jos dynaaminen alue on mielestäsi olennaisinta, tutki sen todellista vaikutusta vertailemalla virhemarginaalia kulutusprofiileihin (kuinka asiakkaasi kuluttavat vettä).

Jos valintaperusteenasi on pieni virtaama, vertaile varsinaista mittaustekniikkaa ja mittarin käyttöikää.

Dynaamisen alueen vaikutus mittarien validointiin

Jokaisen vesimittarin tarkkuus on varmistettava kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti ennen käyttöä. Joka ainoan mittarin on oltava ehdottoman tarkka. Joissakin maissa joko osa mittareista tai kaikki mittarit on validoitava uudelleen säännöllisin väliajoin. Näin varmistetaan, että mittarien tarkkuus ei heikkene ajan mittaan.

Mutta kuinka vesimittarin dynaaminen alue vaikuttaa mittarien validointiin, ja miksi suuremman dynaamisen alueen vesimittarin validointi voi osoittautua työläämmäksi?

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6