Huoneistokohtainen mittaus
Vesi
Jäähdytys
Sähkö
Lämpö
Lainsäädäntö

Oletko valmistautunut yleiseen tietosuoja-asetukseen?

Selvitä, miten yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tiukentaa tietosuojavaatimuksia. Ja millä tavoin se tuo sinulle lisää vastuuta, kun työskentelet kuluttajien henkilötietojen luennan parissa.

Mistä siinä on kyse, ja kuka on vastuussa?

Tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018. Siksi sinun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, miten keräät, suojaat ja käsittelet kiinteistönhaltijoiden ja asukkaiden henkilökohtaisia tietoja. Toisin sanoen sinun on pystyttävä todistamaan mittausratkaisujesi tietoturvataso sekä se, miten palveluntarjoajasi käsittelee tietoturva-asioita.

GDPR-asetuksen mukaan mittausratkaisun tietosuoja ja -turvallisuus on varmistettava heti alusta alkaen. Tämän vuoksi on houkuttelevaa ajatella, että palveluntarjoajasi on vastuussa tietoturvallisuudesta. Niin onkin, mutta työskentelet kuluttajapinnassa ja mittauksen parissa ja olet viime kädessä  vastuussa siitä, että ratkaisusi noudattavat tietosuoja-asetusta.  Siksi sinun on osattava esittää oikeat kysymykset palveluntarjoajallesi, jotta toimintasi on turvattua. Lisäksi sinun on hyvä osata vastata kiinteistönhaltijoiden ja asukkaiden kysymyksiin heidän tietosuojaoikeuksistaan.

Kamstrupin toiminta

Olemme kehittäneet ratkaisumme seuraavien turvallisuusperiaatteiden mukaisesti varmistaaksemme, että mittausratkaisumme tuottavat aina tietoja, jotka ovat luottamuksellisia ja alkuperäisessä muodossaan:

Jaettu vastuu

Koska työskentelet kulutusmittausten parissa, olet vastuussa kiinteistönhaltijoiden ja asukkaiden tietojen keräämisestä, suojaamisesta ja käsittelystä. Siksi on olennaista, että tiedät, miten mittausratkaisusi on asetettu ja turvattu. Tämä onnistuu vain kysymällä tarvittavia kysymyksiä palveluntarjoajaltasi ja vaatimalla läpinäkyvyyttä.

Palveluntarjoajana olemme vastuussa kehittämistämme, käyttämistämme ja ylläpitämistämme ratkaisuista. Tarjoammeratkaisuitamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti.  Läpinäkyvyys on lääkettä, jota otamme mielellämme itsekin. Kamstrupilta saatu ratkaisu on turvallinen. Takaamme sen.

Kysymyksiä palveluntarjoajallesi

Kuinka selitän kiinteistönhaltijoille ja asukkaille, miten heidän mittaustietojaan suojataan?

Kuinka käsittelet yksittäisiä salauksia ja salausavaimia?

Voitko todistaa ratkaisujesi turvallisuuden?

Voitko todistaa, kuinka pidät tietoturvan ajan tasalla?

Kuinka hallinnoit järjestelmän käyttöoikeuksia ja kirjaat sen, kuka tekee, mitä ja milloin?