Vesi
Laskuttamaton vesi
Vuotovesi

Eroon laskuttamattomasta vedestä

Näin saat vesihukan kuriin älymittausratkaisulla

Laskuttamaton vesi on maailmanlaajuinen ongelma. Keskimäärin 23 % EU-alueen verkostojen juomavedestä valuu hukkaan.

Uskomme, että laskuttamattoman veden määrä saadaan kuriin älymittauksen avulla. Kun käytössä on oikeaa dataa oikealla hetkellä, tarvittaviin toimenpiteisiin pystytään tarttumaan heti. Emme anna tyhjiä lupauksia laskuttamattoman veden määrän vähentämisen suhteen. Kehitämme ratkaisuja, joiden avulla vesilaitokset pystyvät vähentämään vuotoveden määrää.

Vesihukka kuriin

Laskuttamattoman veden ja vesihukan kukistaminen on paljon helpompaa ja tehokkaampaa, kun käytössäsi ovat oikeat tiedot oikealla hetkellä.

Katso oheiselta videolta, kuinka älymittaus auttaa vuotovalvonnassa ja vesihukan estämisessä.

Mitä laskuttamattomalla vedellä tarkoitetaan?

Laskuttamaton vesi tarkoittaa verkostoon pumpatun veden ja laskutetun veden erotusta. Vesi on hupeneva luonnonvara monilla alueilla, ja samalla sen kulutus kasvaa jatkuvasti. Laskuttamaton vesi on ajankohtainen ongelma, joka koskettaa kiihtyvän kaupungistumisen, veden kysynnän kasvun ja ikääntyvien vesijohtoverkostojen takia suurinta osaa maailman vesilaitoksista. Se on vettä, joka valuu hukkaan virheellisten mittarilukemien tai liian suuresta paineesta, paineiskuista, ikääntyvästä infrastruktuurista, laittomista liitännöistä, varkauksista yms. johtuvien vuotojen ja putkirikkojen vuoksi.

Hukkaveden muodot ja vähentäminen

Lataa julkaisu: Vähennä laskuttamattoman veden määrää

Suuri laskuttamattoman veden määrä pienentää yhtiön tulosta ja nostaa toimintakustannuksia. Myös mm. vuotojen korjaukseen ja veden pumppaamisessa käytettyyn energiaan liittyvät kustannukset kasvavat. Älymittarien ja älykkään mittaustekniikan kehitys tekee vesiverkostosta entistä läpinäkyvämmän. Saat kattavamman kuvan verkostostasi ja sen kunnosta.

Tutustu erinomaisiin etuihin julkaisussamme:

  • Vesivarojen hyödyntäminen
  • Laskuttamattoman veden laskelmat
  • Laskuttamattoman veden syyt