Älymittaus vauhdittaa Skanderborgin
vesiyhtiön tietä alan edelläkävijäksi

Kamstrupin mittarit lisäävät tuottoja

Tanskan keskiosassa sijaitsevalla Skanderborgin vesiyhtiöllä on kunnianhimoinen tavoite: se aikoo olla Tanskan nykyaikaisin vesilaitos vuoteen 2017 mennessä.

Vesiyhtiö pyrkii saavuttamaan tavoitteen kehittämällä uusia prosesseja, jotka tehostavat laitoksen jokapäiväisiä toimia. Lisäksi se haluaa panostaa vahvasti asiakaspalveluun. Luonnollinen ensiaskel tavoitteen toteuttamisessa oli vesimittarien päivittäminen Kamstrupin älymittareihin.

Kustannus-hyötyanalyysi ennustaa suuria säästöjä

Skanderborgin vesiyhtiö suoritti ennen hankintapäätöksen tekoa kattavan analyysin eri mittausratkaisujen kustannuksista ja hyödyistä. Mekaanisia mittareita verrattiin staattisiin älymittareihin. Kuten aina uusia mittareita asennettaessa, asennuskustannukset ovat samat mittarityypistä riippumatta.

Kahden mittarityypin väliset kustannuserot ilmenevät lähinnä hankintahinnassa ja käyttökustannuksissa. Staattisten mittarien hankintahinta on suurempi, mutta käyttökustannukset huomattavasti pienemmät. Koska käyttökustannukset ovat juokseva kulu, älymittarit maksavat ajan myötä itsensä takaisin ja ovat siis parempi sijoitus.

"Vaikka vesimittarien hankintakustannukset ovat suuremmat, säästämme rahaa pitkällä aikavälillä", toteaa Skanderborgin vesiyhtiön toimitusjohtaja Jens Bastrup. "Säästöt kertyvät ensisijaisesti mittarinluennasta sekä mittarien pidentyneestä käyttöiästä, joka vähentää tulevaisuudessa myös mittarien vaihdosta aiheutuvia kustannuksia."

"Reaaliaikaisella datankeruulla saadaan entistä kattavampi kuva vedenkulutuksesta. Pystymme optimoimaan vedensyöttöä ja vähentämään energiankulutusta ja CO2-päästöjä. Suurimman vesilaitoksemme energiankulutusta on pystytty vähentämään jo yhteensä 15 prosenttia. Valtionlaajuisella tasolla energian kokonaissäästö vastaa keskikokoisen tanskalaiskaupungin energiankulutusta."

Jens Bastrup, Skanderborgin vesiyhtiön toimitusjohtaja

Perinteisten vesimittarien heikkoudet

Aiemmin Skanderborgin vesiyhtiö sai kulutustiedot asiakkaiden tekemillä ilmoituksilla. Tiedoissa oli usein tahattomia virheitä eikä niitä aina saatu ajoissa – tai ollenkaan. Lisäksi tällä menetelmällä ei saatu tarvittavia tietoja vedenkulutuksesta ja vuotovedestä, eikä toiminnan tehokkuuden arvioiminen ja optimoiminen ollut mahdollista.

Tarkka ja läpinäkyvä data mittarien etäluennalla

Älykkäät MULTICAL® 21 ‑vesimittarit luetaan etäyhteydellä rakennuksen ulkopuolelta, esimerkiksi autosta käsin. Tästä on vesiyhtiölle monenlaisia hyötyjä. Mittarinluennassa ei olla enää riippuvaisia asiakkaiden toimittamista tiedoista, eikä asiakkaita myöskään tarvitse häiritä luentakäynneillä. Kun Skanderborgin vesiyhtiö haluaa lukea vesimittarit, mittarinlukijoiden tarvitsee vain ajaa autolla talojen ohi.

Mittarinluentasovellus kerää mittaridatan automaattisesti ja siirtää sen laskutusohjelmistoon.

Ratkaisu säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi kerätty data on huomattavasti tarkempaa ja kattavampaa kuin aiemmin saadut tiedot.
 

Data sisältää tietoja muun muassa vuodoista ja putkirikoista sekä suurimmista ja pienimmistä virtausnopeuksista. Sen avulla voidaan analysoida vedenkulutusta ja kulutustottumuksia ja optimoida laitoksen toimintaa sen mukaan.

"Älymittaus parantaa asiakastyytyväisyyttä, joka on yksi toimintamme kulmakivistä. Pystymme auttamaan asiakkaita havaitsemaan vuotoja, vähentämään vedenkulutusta ja säästämään rahaa", Bastrup kertoo.

Skanderborgin vesiyhtiö selvitti yhteistyössä Kamstrupin kanssa, kuinka etämittauksella saadusta datasta saadaan eniten hyötyä – sekä asiakastyytyväisyyden että laitoksen hyötysuhteen kannalta. Tuloksena saatiin ratkaisu, joka hyödyttää sekä Skanderborgin vesiyhtiötä ja asiakkaita että ympäristöä.

"Pystymme auttamaan asiakkaita havaitsemaan vuotoja, vähentämään vedenkulutusta ja säästämään rahaa."

Tietoja projektista

Asiakas: Skanderborgin vesiyhtiö

Mittauspisteitä: 6000

Ratkaisu: MULTICAL® 21