Vesi
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Laskuttamaton vesi
Kestävä kehitys

Kestävää vedenjakelua älymittausjärjestelmällä

Tarkka laskutus, kestävä kehitys, veden säästäminen

Shirpur Warwade on ensimmäinen intialainen kaupunki, jossa on otettu käyttöön älymittarit ja automaattinen mittarinluentajärjestelmä vesilaitoksen kaikissa asiakaskohteissa. Dataa saadaan nyt 13 500 älymittarista. Päivittäinen vedenkulutus on vähentynyt 33 %, ja laskutusprosessiin kuluu vain kolmannes siitä ajasta kuin aiemmin. Shirpurin asukkaat ovat alkaneet arvostaa kuluttamaansa vettä aivan uudella tavalla.

Dhulen alueella Maharashtran osavaltiossa sijaitseva Shirpur-Warwade on Intian mittakaavassa pieni kaupunki vain 80 000 asukkaallaan, mutta se tunnetaan hyvistä kouluistaan ja innovatiivisesta ilmapiiristään. Vuonna 2013 Shirpur-Warwaden kaupunginvaltuusto (SWMC), joka vastaa myös alueen vedenjakelusta, käynnisti uraauurtavan projektin, jonka tavoitteena oli taata ajoittaisesta kuivuudesta kärsivän alueen kaikille asukkaille keskeytyksetön vedenjakelu.

Tähän asti vettä oli tullut vain tiettyinä aikoina, mikä johti veden hamstraamiseen ja tuhlaamiseen. Asukkaat täyttivät vesisäiliönsä silloin, kun vettä tuli, ja käyttivät sitä holtittomasti. Valtuustolla ei ollut minkäänlaista järjestelmää vedenkulutuksen seuraamiseen. Kuluttajilta laskutettiin vedestä kiinteä vuosimaksu. Koska vedenkulutusta ei pystytty seuraamaan, vettä käytettiin paljon myös luvatta.

Manuaalinen mittarinluenta, laskutus ja maksujen kerääminen oli hyvin aikaavievää, ja siihen tarvittiin paljon väkeä. Lisäksi vedensyötön epäsäännöllisyys rasitti putkistoa, eikä putkiston huoltoon ja kunnossapitoon kiinnitetty juuri huomiota, koska sen kunnosta ei ollut ajantasaista tietoa.

SWMC asetti tavoitteekseen taata jokaiseen kotitalouteen jatkuvan vedensyötön ja alkoi etsiä älykästä vedenmittausratkaisua, jolla kulutusta pystyttäisiin paitsi mittaamaan ja hallitsemaan, myös laskuttamaan oikeudenmukaisesti. 

Sopivan ratkaisun löytäminen

SWMC:n ensisijaisena tavoitteena oli löytää luotettavat ja laadukkaat mittarit ja toimiva etäluentajärjestelmä, jolla on pitkä käyttöikä. Kamstrup täytti kaikki vaatimukset, ja se valittiin vuonna 2014 kaupungin älymittausjärjestelmän toimittajaksi.

Kamstrupin älymittareilla ei ole perinteisten mittarien ongelmia esimerkiksi ilman mittaukseen, matalaan virtaukseen, uudelleenkalibrointiin tai tiheään huoltoväliin liittyen. Niiden mittaustarkkuus säilyy hyvänä koko käyttöiän ajan. Lisäksi älymittarit havaitsevat jakeluverkoston häiriöitä, kuten vuotoja, putkirikkoja ja mittarien peukaloinnin. Kaiken muun hyvän lisäksi toimiva etämittausjärjestelmä vähentää radikaalisti manuaalisen työn tarvetta sekä inhimillisen erheen riskiä.

”Päivittäinen vedenkulutus on vähentynyt 12 miljoonasta litrasta 8 miljoonaan litraan, joten vettä säästyy valtavia määriä. Lisäksi aiemmin veden laskutukseen kului kaksi kuukautta, mutta etäluentajärjestelmän ansiosta siihen menee nykyään vain 4–5 päivää. Tämä pitää sisällään mittarinluennan, laskutuksen ja laskujen toimittamisen, joten myös aikaa säästyy todella paljon.”

Shri Madhav Patil, kaupungininsinööri, SWMC

Veden säästäminen on helppoa!

SWMC ja kaupungin asukkaat ovat älymittarien asennuksen jälkeen innostuneet veden säästämisestä. Etäluenta tehostaa toimintoja. Laskutus ei ole enää työlästä ja aikaavievää vaan sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Lisää aiheesta videossa.

Haastavat lähtökohdat

Mittarien asennus Shirpuriin alkoi vuonna 2014, ja Kamstrup on ollut siitä lähtien aktiivisesti mukana alueen muutostyössä. Kaupungin asukkaat olivat ensin uutta järjestelmää vastaan, joten SWMC:n henkilökunnalle järjestettiin koulutuksia, joiden avulla he pystyivät käsittelemään asiakkaiden huolia ja vakuuttamaan heidät uuden järjestelmän läpinäkyvyydestä ja luotettavuudesta. 

Myöskään asennus ei sujunut aivan ongelmitta. Kapeiden kujien ja tiiviin kaupunkirakenteen takia mittareita ei voitu asentaa tavanomaisella tavalla vaakaputkeen.

Ultraäänitekniikan ansiosta Kamstrupin mittarit toimivat kuitenkin missä tahansa asennossa, joten ne voitiin asentaa pystyputkeen. 

Mittaridataa alettiin kerätä tammikuussa 2017, jolloin käynnistyi myös O&M (Operations & Management) -yhteistyö. Seuraavan puolen vuoden aikana SWMC ja O&M-urakoitsija, Balraj Tech, tekivät tiivistä yhteistyötä, jotta datankeruujärjestelmä saatiin toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Projektin aikana tarkistettiin mittarien toimivuus ja kulutusdatan oikeellisuus ja luotiin sopivat mittausalueet alueellista mittausta ja raportointia varten.

Päivittäinen vedenkulutus väheni 33 %

Shirpur aloitti laskutuksen uudella järjestelmällä huhtikuussa 2018. Tämän jälkeen sekä vettä että aikaa on säästynyt valtavasti.

Kamstrupin mittausjärjestelmällä mitataan nyt kuukausilukemia, ja vesi laskutetaan neljännesvuosittain kulutuksen mukaan. Uudesta menetelmästä on ollut hyötyä sekä SWMC:lle että Shirpurin asukkaille. ”Kulutusta on paljon helpompi seurata kuin aiemmin, ja asiakasvalitusten määrä on vähentynyt huomattavasti”, kertoo SWMC:n projektista vastannut kehityspäällikkö Shri Ulhas Agarwal. Lisäksi päivittäisten työtehtävien helpottuminen ja vedenjakeluprosessin tehostuminen on helpottanut asiakaspalvelua ja kohentanut henkilökunnan työmoraalia ja työtuloksia.

Älymittausjärjestelmän hyödyt

  • sataprosenttisen tarkka mittarinluenta, virhemarginaali <0,15 %
  • automatisoitu järjestelmä tehostaa toimintaa ja vähentää inhimillisen virheen riskiä 
  • mahdollisuus entistä parempaan asiakaspalveluun
  • läpinäkyvyys kulutuksen mittauksessa ja loppukäyttäjien laskutuksessa

Projektin tärkeimmät saavutukset

Läpinäkyvä ja tehokas vedenjakelu

SWMC:n tiedotustyö veden säästämisestä ja kulutukseen perustuvasta laskutuksesta on kantanut hedelmää. Kuluneiden kahden vuoden aikana runsaasti vettä kuluttavien asiakkaiden määrä on vähentynyt rajusti, ja pientäkin vedenkulutusta pystytään seuraamaan tarkasti läpinäkyvällä ja automatisoidulla mittausratkaisulla. 

Verkostosta on lisäksi paikannettu lukuisia luvattomia vesiliittymiä, jotka on poistettu tai siirretty mittauksen piiriin. Monet Shirpurin asukkaista pelkäsivät ennen projektin alkua, että vesilaskut kasvaisivat mittarien asennuksen jälkeen, mutta nyt, kun vedestä laskutetaan kulutuksen mukaan ja asiakkaat pystyvät seuraamaan omaa vedenkulutustaan, halu säästää vettä on lisääntynyt. 

”Nyt tiedämme, miten paljon kulutamme vettä, ja pyrimme säästämään sitä. Vaikka seutu on kuivaa ja sateet ovat vähentyneet, luotamme siihen, että vesi riittää oikeudenmukaisesti kaikille, koska siitä maksetaan kulutuksen mukaan. Mittareista on paljon hyötyä”, toteaa Harish
Maharajan, Shirpurin asukas. 

Kuluttajat ovat huomattavasti valveutuneempia kuin aiemmin, mikä luo toivoa tulevaisuuteen, sanoo SWMC:n toiminnanjohtaja Shri Amol Bagul: ”Vedenkulutuksessa ilmenee tavallisesti toukokuussa suuri piikki kesäkauden alkamisen vuoksi, mutta toukokuussa 2018 itse asiassa säästimme 15 miljoonaa litraa vettä uusien mittarien ja kuluttajien valveutuneisuuden takia.”

Lisäksi toiminnanjohtaja iloitsee siitä, että vesi on pystytty älymittausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen laskuttamaan sataprosenttisesti.

Tietoja projektista

Asennettujen älymittarien lukumäärä
13 500

Lisäpalvelut
10 vuoden Operations & Maintenance -tukipalvelu, laajennettu takuu

Projektin teknisen toteutuksen urakoitsija
Padmavati Constructions

Operations & Maintenance -urakoitsija
Balraj Tech. Ratkaisut

Kamstrupin järjestelmä 
flowIQ® 2101 -ultraäänivesimittarit, automaattinen mittarinluentajärjestelmä, USB Meter Reader ja ohjelmistot.

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin...