Puhdasta juomavettä kaikille älymittauksen avulla

 

Laskuttamaton vesi, etäluenta, asiakaspalvelu

 

Saldanhan kaupunki sijaitsee Etelä-Afrikassa Länsi-Kapin provinssissa Kapkaupungin pohjoispuolella. Kaupungin tavoitteena on olla yksi Etelä-Afrikan teknologisesti kehittyneimmistä kaupungeista ja roolimallina innovatiivisen teknologian, toimivien käytäntöjen ja ihmisistä aidosti välittävän kulttuurin saralla.  
Osa tätä tavoitetta on vesilaitoksen kulutustietojen yhdistäminen kaupungin tietojärjestelmään, jotta niitä pystytään hyödyntämään aiempaa paremmin. Vuonna 2017 kaupunkiin päätettiin asennuttaa älykkäät vesimittarit, jotka luetaan automaattisesti radioverkon välityksellä.

 

 
 

Data turvaa juomaveden riittämisen

Saldanha sijaitsee hyvin kuivalla seudulla Etelä-Afrikassa. Vuonna 2017 alueella kärsittiin yhdestä kaikkien aikojen vakavimmista kuivuuskausista. Kaupungissa havahduttiin siihen, että vesivaroja oli tarpeen ryhtyä säästämään ja hallinnoimaan eri tavalla kuin mihin oli totuttu, jotta vettä riittäisi kaikille asukkaille myös tulevaisuudessa. 
Sen lisäksi, että käyttöön otettiin välittömästi tiukat vedenkäyttörajoitukset ja vesijohtoverkoston painetta alettiin säädellä, kaupunki päätti sijoittaa älykkääseen vedenmittausratkaisuun. Hankkeella oli kolme tavoitetta: vuotoveden määrän vähentäminen, oikeudenmukainen laskutus kulutuksen mukaan sekä mittarinluennan kustannusten pienentäminen. 
Kantavana ajatuksena oli luoda kattava ratkaisu, jossa hyödynnetään uusimmalla tekniikalla saatavaa reaaliaikaista dataa. Nyt mittarit lähettävät vesilaitokselle välittömästi hälytyksen, jos vesijohtoverkostossa ilmenee vuotoja tai putkirikkoja. Laitos pystyy tiedottamaan asiasta asiakkaille ennen kuin tilanne ehtii muuttua vakavaksi. 
”Uusien mittarien ja etäluentajärjestelmän ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Saamme järjestelmästä reaaliaikaista dataa vedenkulutuksesta ja vesitaseesta, joten pysymme hyvin perillä siitä, mitä jakeluverkostossa tapahtuu. Älymittausjärjestelmän käyttöönotolla on jo nyt saatu aikaan suuria, näkyviä muutoksia”, Saldanhan kaupungin vesilaitokselta kerrotaan.

 

Etäluettavien mittarien, säännöllisen mittaridatan ja kohdistetun datan analysoinnin hyödyt

 
 

Kuivuudesta kärsivällä seudulla jokainen pisara on tärkeä

 
Projektin pilottivaihe käynnistyi vuonna 2017 Vredenburg Townin alueella, jonne asennettiin yksi keskitin ja 2 558 mittaria. 
Ensimmäisten 30 käyttöpäivän aikana READy Manager -järjestelmä rekisteröi 317 vuodosta, putkirikosta, tyhjästä putkesta tai vastavirtauksesta varoittavaa infokoodia (hälytystä). Vuoto- ja putkirikkoilmoitukset lähetettiin kaupungin huoltohenkilöstölle, joka joko ilmoitti asiasta kuluttajille tai lähetti asentajat paikan päälle. Kun ongelmat oli korjattu, öinen vedenkulutus palasi normaalille tasolle. 
Kamstrupin älymittausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen kaupungin jakeluverkostosta on löydetty ja korjattu lukuisia vuotoja tuntien sisällä niiden syntymisestä. Tämä helpottaa laskutukseen liittyvien kiistojen selvittämistä ja vähentää laskuttamatta jäävän veden määrää. Lisäksi mittarinluennan tarkkuuden paraneminen on lisännyt vesilaitoksen tuottoja. Kulutusta ja vesitaseita pystytään valvomaan reaaliajassa. Mittarien kiinteän luentaverkon käyttöönoton jälkeen kaupunki on saanut vähennettyä vuotovesien määrää yli neljällä miljoonalla litralla.
 

”Uusien mittarien ja etäluentajärjestelmän ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Saamme järjestelmästä reaaliaikaista dataa vedenkulutuksesta ja vesitaseesta, joten pysymme hyvin perillä siitä, mitä jakeluverkostossa tapahtuu. 
Älymittausjärjestelmän käyttöönotolla on jo nyt saatu aikaan suuria, näkyviä muutoksia.”

Saldanhan kaupungin vesilaitos

 
 

Kohti kestävämpää ja vihreämpää tulevaisuutta

 
Saldanhan kaupunki palkittiin tähänastisista hienoista saavutuksistaan kaupunkien ympäristöystävällisyyttä mittaavassa kilpailussa marraskuussa 2019. Palkintoja myönnettiin erilaisista innovatiivisista projekteista. Saldanha sai palkinnon kolmessa kategoriassa, muun muassa vedenkulutuksen vähentämisessä älymittauksen avulla sekä paineenhallinnassa vedenkulutuksen hillitsemisen keinona. Tunnustus osoittaa, että kaupunki on Kamstrupin avustuksella matkalla todelliseksi älyteknologian suunnannäyttäjäksi ja että se pyrkii toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen numero 6: puhdas vesi ja viemäröinti kaikkien ulottuville.
Pilottivaiheesta saatujen rohkaisevien tulosten jälkeen projektia jatketaan asentamalla seuraavien vuosien aikana yhteensä 30 000 mittaria. Saldanhan kaupunki odottaa innolla projektin valmistumista ja kaikkia niitä hyötyjä, joita uusi järjestelmä kaupungille ja sen asukkaille tuottaa.
 

Tietoja projektista

 
  • Projekti: 2 500 mittarin pilottivaihe

  • Mittarit: MULTICAL® 21

  • Järjestelmä: READy, kiinteä radioverkko

  • Tilanne: pilottivaihe valmis, seuraavaksi asennetaan 30 000 mittaria
 

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…