Veden kulutuksen karkeasta yleiskuvasta korkealaatuiseen dataan, jolla voidaan valvoa koko järjestelmää ja optimoida toiminnot.

Vesimittarien langaton luenta

Sähköiset vesimittarit antavat tarkat tiedot veden kulutuksesta

Onnistunut langattomien vesimittarien pilottiprojekti Saarlandissa

Vuoden 2014 alussa toteutetussa pilottiprojektissa saarlandilainen Wasserzweckverband Warndt asensi järjestelmäänsä 300 langattomalla luentaominaisuudella varustettua Kamstrupin elektronista vesimittaria. Kokeilu on ollut menestys, ja toiminnanjohtaja Hermann Schon uskoo, että mittareita asennetaan tulevaisuudessa vielä lisää.

Elektroniset vesimittarit korvaavat mekaaniset mittarit. Niiden avulla voidaan optimoida vesilaitoksen toimintaa ja tarjota kuluttajille entistä parempaa palvelua.

Suurin ero aiempaan verrattuna on se, että mittarit luetaan nyt langattomasti, mikä vähentää mittarinluentaan kuluvaa aikaa. Vanhat mittarit oli käytävä lukemassa paikan päällä sesonkityöntekijöiden voimin. Prosessi oli erittäin työläs ja antoi vain karkean kuvan veden kulutuksesta.

Nyt käytettävät elektroniset vesimittarit mahdollistavat yksittäisten kotitalouksien kuukausittaisen kulutuksen vertailun tuotantolukemiin. Myynnistä saadaan tarkka kuva, ja vuositilastot helpottavat puolivuosiraporttien tekemistä.

Toteutuneeseen kulutukseen perustuvasta laskutuksesta ja mittarinluennasta vastaava Stephanie Bruckart kertoo: "Elektronisten vesimittarien ansiosta pystymme digitalisoimaan koko toimintamme. Pystymme esimerkiksi havaitsemaan mahdolliset vuodot hyivin varhaisessa vaiheessa mittarien dataloggerien ansiosta. Mittareista langattomasti kerättyjen tietojen laatu ja määrä ovat yksinkertaisesti sanottuna verrattomasti parempia kuin vastaavat mekaanisista mittareista saatavat tiedot."

"Mittareista langattomasti kerättyjen tietojen laatu ja määrä ovat yksinkertaisesti sanottuna verrattomasti parempia kuin vastaavat mekaanisista mittareista saatavat tiedot."

Stephanie Bruckart, laskutus ja mittarinluenta

Huomattavat kustannussäästöt

Kaksi putkirikkoa havaittu langattomasti

Sähköinen tietojen keräys tuottaa Wasserzweckverband Warndtille huomattavia säästöjä hallinnollisissa kuluissa. Elektroniset mittaustiedot voidaan syöttää suoraan laskutusjärjestelmään. Operaatiopäällikön mukaan asiakkaat eli veden kuluttajat arvostavat uutta tekniikkaa: "Jo muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kodeissa havaittiin kaksi poikkeuksellisen suurta kulutuspiikkiä. Ne osoittautuivat putkirikoiksi, jotka pystyimme korjaamaan nopeasti.

Jos putkirikot olisi havaittu vasta vuosittaisen mittarinluennan yhteydessä, kyseisten perheiden vesilaskut olisivat ehtineet paisua valtaviksi", Hermann Schon kertoo. Tähänastisten kokemusten perusteella hän toteaa: "Tässä mielessä elektronisista mittareista on merkittävää, muutakin kuin taloudellista, tai vähintäänkin muutakin kuin laskettavissa olevaa, hyötyä. Sitä paitsi ultraäänitekniikan ansiosta mittarit tarvitsee vaihtaa vain 15 vuoden välein nykyisen 6 vuoden sijaan, ja pelkästään tällä

on merkittäviä vaikutuksia tulevien vuosien tulokseen. Olemme nyt erittäin tyytyväisiä siihen, että saamme lukemat kuukausittain, ja vieläpä vähemmällä vaivalla kuin aiemmin. Käytettävissämme on ajantasaiset ja tarkat tiedot asiakkaiden kulutuksesta, mikä on oivallinen perusta hyvälle asiakaspalvelulle ja auttaa samalla optimoimaan jakeluverkkomme toiminnan. Ja mikä parasta, pystymme edelleen jatkamaan veden varmaa ja luotettavaa toimitusta."

Ludweiler-Warndt, Saarland, Saksa

Asiakas: Wasserzweckverband Warndt
Yhteensä 17 000 asiakasta ja 6 000 taloliittymää

Pilottiprojekti 300 etäluettavalla elektronisella vesimittarilla.
Toteutus: Asennus valmis maaliskuussa 2014.