Vaarallisissa kohteissa sijaitsevien mittarien etäluennalla taataan työntekijöiden turvallisuus

Etämittariluenta, turvallisuuden parantaminen, toimintojen tehostaminen

Vastikään toteutettu pilottiprojekti auttoi Vitensin vesilaitosta varmistamaan kenttähenkilöstön turvallisuuden käyttökohteissa, joissa vesimittarit oli luettava vaarallisissa tai hankalasti saavutettavissa olosuhteissa. Etäluettavilla älymittareilla ja mobiililuentaratkaisulla mittarit voidaan lukea suoraan autosta muutamassa sekunnissa.

Alankomaiden suurin käyttövesilaitos Vitens toimittaa korkealaatuista vettä 5,6 miljoonalle asukkaalle. Työhön tarvitaan päivittäin yli 1 400 ammattilaisen panostus. Heistä noin 20 kirjaa kentällä vesimittareiden lukemia.

Henkilökunnan turvallisuus on Vitensille ensiarvoisen tärkeää. Kun vanha järjestelmä tuli tiensä päähän, yhtiön hallitus katsoi, että järjestelmän uudistamisen yhteydessä kannattaa ratkaista myös hankalissa kohteissa sijaitsevien mittareiden turvallisuusongelmat. Yhtiö päätti toteuttaa pilottiprojektin asennuttamalla 500 etäluettavaa älymittaria kohteisiin, joissa manuaalinen mittarinluenta on vaarallista ja hankalaa. 

”Etäluettavia mittareita on nyt asennettu vaarallisimpiin paikkoihin, kuten mittarikaivoihin tai syvälle maan alle, kellareihin ja vaarallisiin teollisuustiloihin. Sellaisiin kohteisiin, joihin ei tunnu mukavalta mennä”, kertoo Vitensin projektipäällikkö Paul Looman.

Tutkittuaan eri valmistajien tarjontaa ja teknologisia ratkaisuja Vitens valitsi Kamstrupin READy Mobile Reading -mobiililuentaratkaisun ja MULTICAL® 21 -vesimittarit. ”Testasimme eri valmistajien ratkaisuja ja erilaisia tiedonsiirtotekniikoita, kuten Loraa ja FlexNetiä. Päädyimme siihen tulokseen, että Kamstrupin READy-järjestelmä vastaa tarpeisiimme parhaiten.”

”Turvallisuus on meille tärkeintä. Mikään ei ole niin tärkeää kuin ihmishenki. 
Muttei tarvitse olla matemaatikko osatakseen laskea, että mittarien etäluenta on myös taloudellisesti kannattavaa. Mittarit ovat suhteellisen edullisia manuaalisen luennan resursseihin ja työtunteihin verrattuna.”

Paul Looman, projektipäällikkö, Vitens

Turvallisuus ennen kaikkea 

Vitens on asennuttanut vaarallisiin tai hankalasti saavutettaviin kohteisiin yhteensä noin 4 000 mittaria. Näistä 500 mittarin asennuskohteet vastasivat pilottiprojektin vaatimuksia. Niiden laskutus perustui arvioihin, mutta mittarit luettiin muutaman vuoden välein lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Mittarien luentaan liittyi Paul Loomanin mukaan merkittäviä turvallisuusriskejä.

”Mittarinluenta edellytti paikan vaarallisuudesta riippuen joko yhden tai kahden henkilön työpanosta. Mittareita saattoi olla vettä täynnä olevissa kaivoissa, suurissa kellareissa, joihin oli kiivettävä tikapuita pitkin tai asbestia sisältävissä teollisuustiloissa.”

Nyt kun uudet mittarit ja etäluentaratkaisu on asennettu, Vitensin henkilökunnan ei tarvitse enää mennä vaarallisiin paikkoihin. Mittarinlukijan tarvitsee nykyisin harvoin edes astua ulos autosta.

Uusiin, etäluettaviin mittareihin siirtymisen etuja

Mittarinluenta muutamassa sekunnissa

Pilottiprojektin mittarien manuaaliseen luentaan aiemmin käytettyä aikaa ja resursseja on hankala arvioida, sillä se riippui pitkälti mittarien sijainnista ja kunnosta. Siksi myöskään mittarikohtaisia ajallisia säästöjä on vaikea laskea. ”Ajallinen säästömme on tilannekohtainen. Joissakin tapauksissa työntekijöittemme piti esimerkiksi tyhjentää mittarikaivo ensin vedestä, jotta mittarit päästiin lukemaan”, pohtii Paul Looman. 

Mutta arviomme mukaan yhden mittarin luentaan kului ennen noin 15–30 minuuttia, joten tehtävä sujuu nyt joka tapauksessa paljon nopeammin READy Mobile Reading -ratkaisulla. ”Nyt mittarit luetaan muutamassa sekunnissa digitaalisesti joko ajamalla tai kävelemällä niiden ohi. Manuaalisesti mittarinluku saattoi viedä puolikin tuntia.”

Uutta ratkaisua käyttävältä kenttähenkilöstöltä on saatu erittäin positiivista palautetta: ”Mittarinluennasta vastaavat ammattilaisemme ovat erittäin tyytyväisiä uuteen teknologiaan. Syynä on varmasti laitteiston helppokäyttöisyys ja luotettavuus – ja tietenkin käyttömukavuus. Pilottiprojektiin osallistunut kenttähenkilöstö on kiinnostunut ja yllättynyt käyttömahdollisuuksien kirjosta.” 

Uuden ratkaisun etuna ovat myös lämpötilan mittauksesta saadut kattavat tiedot. Niiden avulla pystytään ennakoimaan esimerkiksi mittarikaivojen pakkasvaurioiden riski, joten kiinteistöhuolto ehtii estää vuodot hyvissä ajoin. Lämpimillä seuduilla hellelukemat nähdään jo etukäteen, ja bakteerikasvusto ei ehdi heikentää vedenlaatua.

Onnistunut pilottiprojekti

Kaikki uudet mittarit on nyt asennettu ja luettukin useita kertoja. Pilottiprojekti on päättynyt aikataulussaan. Projektin valmistelu sujui hitaasti, sillä vaarallisten paikkojen määritys, mittarien riskialtis asennus ja READy Manager -sovelluksen käyttöönotto veivät aikaa. Silti pilottiprojekti sujui saumattomasti.

Vitens laatii edelleen seuraavien vaiheiden määrityksiä ja pidemmän aikavälin suunnitelmaa, mutta projektia pidetään erittäin onnistuneena jo nyt. 

”Mielestämme pilottiprojekti onnistui erinomaisesti. READy lunastaa lupauksensa: se on turvallinen myös vaarallisissa olosuhteissa ja helppokäyttöinen myös hankalasti saavutettavissa kohteissa”, toteaa Paul Looman ja kehuu samalla yhteistyötä Kamstrupin kanssa: ”Ytimekkäästi: fantastista. Mukavia, asiantuntevia ja helposti lähestyttäviä ammattilaisia.”

Tietoja projektista

•  Projekti: 500 mittarin pilottiprojekti

•  Mittarit: MULTICAL® 21

•  Järjestelmä: READy, mobiililuenta

•  Tila: Pilottiprojekti onnistui, ja ratkaisu on käytössä

 

Tutustu myös seuraaviin tuotteisiin…