"Tärkeintä on kulutuksen näkyvyys."

Veden virtauksen hallinta

Veden kulutuksen tarkat tiedot mahdollistavat vuotojen havaitsemisen varhaisessa vaiheessa

Tanskassa 5 000 asukkaan ja 1 700 vesiliittymän Stribin kylässä sijaitseva vesilaitos säästää arvokasta vesijohtovettä asentamalla sähköiset vesimittarit ja kiinteän mittareiden etäluentajärjestelmän.

"Juomavettä ei ole rajattomasti. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää pitää kulutusta jatkuvasti silmällä ja auttaa asiakkaitamme säännöstelemään kulutusta omasta tahdostaan", sanoo Anton Petersen, Stribin vesilaitoksen johtaja.

Väite perustuu faktoihin: Stribiin asennettiin ensimmäiset vesimittarit vuonna 1986. Kylä kulutti tällöin 390 000 kuutiometriä vettä. Kaksi vuotta myöhemmin kulutus oli vähentynyt 30 prosentilla 270 000 kuutiometriin.

Nyt Stribissä halutaan viedä veden mittaus uudelle tasolle. Mittarinluentaprosessi optimoidaan, jotta vettä kuluisi entistä vähemmän ja jotta asiakkaille voitaisiin tarjota entistä parempaa palvelua.

Järjestelmä siirtää vesimittareiden kulutustiedot automaattisesti suoraan vesilaitoksen tietokoneelle. Sieltä käsin käyttöpäällikkö saa päivittäiset päivitykset vesiverkon tilasta ja pystyy valvomaan kaikkia mittauspisteitä. Hän voi jopa viedä kaikki kulutustiedot suoraan laskutusjärjestelmään ilman, että asiakastietoja tarvitsee erikseen lisätä.

Tärkeintä on kuitenkin se, että mittareiden etäluentajärjestelmän ansiosta vesilaitos saa tarkat kulutustiedot, mikä mahdollistaa vuotojen ja muiden poikkeavuuksien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa.

Kuukausittaiset lukemat vastaanotetaan kaikista mittareista ja asiakkaat saavat omat kulutustietonsa verkkoportaalista.

"Meillä on kaksi tavoitetta", Petersen kertoo. "Haluamme sekä kannustaa asiakkaitamme tietoiseen veden säästämiseen että hallita veden virtausta järjestelmässä mahdollisimman hyvin."

"Haluamme sekä kannustaa asiakkaitamme tietoiseen veden säästämiseen että hallita veden virtausta järjestelmässä mahdollisimman hyvin."

Puheenjohtaja Anton Petersen, Stribin vesilaitos

Kiistojen ratkaisu

Tarkat todelliseen kulutukseen perustuvat tiedot parantavat asiakaspalvelun laatua

Palvelujen ja verkon suorituskyvyn optimointi veden kulutuksen valvonnalla oli tärkein syy siihen, että Stribin vesilaitos valitsi kiinteän mittareiden lukuratkaisun. Anton Petersen kertoo tapauksesta, jossa vuosittainen mittarinluenta paljasti yli 1 000 kuutiometrin ylikulutuksen. Tapaus vietiin oikeuteen ja oli raskas sekä yritykselle ettäasiakkaalle.

"Haluamme estää vastaavat tapaukset jatkuvalla mittarinluennalla ja välittömillä vuotohälytyksillä."

Kuukausittaisista mittarinluennoista saadaan tarkat laskutustiedot, jotka perustuvat arvioiden sijaan todelliseen kulutukseen.

Tärkeintä kuitenkin on, että vesilaitos pystyy valvomaan päivittäistä vedenjakelua vesimittareiden reaaliaikaisten tietojen avulla.

Päivittäinen valvonta on tehokas työkalu vikojen etsintään ja vianmääritykseen, mikä puolestaan on suorituskyvyn maksimoinnin kannalta välttämätöntä.

Ensimmäinen vesimittareiden vaihdon syy oli tarve mittarikuopissa sijaitsevien mittareiden lukemiseen. Kulutusarvojen saaminen kuoppiin asennetuista mittareista oli valtava haaste, ja talvella kansi saattoi olla jäätynyt.

Tämän vuoksi vesilaitos tarjoaa asiakkailleen jopa vesinäytön, joka saa tietonsa suoraan mittarista. Näyttö voidaan asentaa asiakkaan kotiin ja mahdollistaa oman kulutuksen seuraamisen reaaliajassa. Valvoja käyttää näyttöä ja hän voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiterisiin välittömästi vuotohälytyksen sattuessa. Työkalusta on paljon hyötyä asiakkaalle, joka on vastuussa useiden henkilöiden vedenkäytöstä. Vuotohälytyksen saattaa laukaista vaikkapa vain tippuva hana, puhjennut vesiputki tai muu vesihävikkiä aiheuttava häiriö.

Parempi palvelu, vähemmän kuluja

"Asiakkaat eivät tule kokemaan hinnan korotuksia, ainoastaan parempaa palvelua. Mittarinluenta ei aiheuta enää vaivaa asiakkaille, ja me säästämme paljon manuaalisen mittareiden lukemisen aiheuttamia kuluja ja hallinnollista työtä. Ja ottaen huomioon nykyisen juomaveden hinnan, veden säästämisestä on varmasti hyötyä myös kuluttajien kukkarolle."

Anton Petersen, Stribin vesilaitoksen johtaja


Käyttövalmis ratkaisu

Automaattinen mittarinluenta radioverkon kautta

Automaattinen radioverkkoon perustuva mittarinluentaratkaisu on langaton infrastruktuuri, jolla pystytään keräämään dataa kaikentyyppisistä kulutusmittareista (vesi, lämpö- ja jäähdytysenergia, sähkö) avointa Wireless M-Bus ‑protokollaa käyttämällä.

Radioverkkojärjestelmä valittiin, koska se on mittareiden automaattiseen luentaan tarkoitettu yksinkertainen, käyttövalmis järjestelmä, johon tarvitaan vain muutamia komponentteja ja jonka konfigurointi on nopeaa.

Tiedonhallintajärjestelmän ansiosta vesilaitos pystyy luomaan kuluttajaprofiileja analyysitarkoituksiin ja vertailemaan yksittäisten kotitalouksien välisiä eroja kulutuksessa.

Radioverkkojärjestelmä on suosittu ratkaisu kaupunkialueilla joissa asiakastiheys on suuri, sekä syrjäseuduilla ja vaikeakulkuisilla alueilla, kuten saarilla.

Vesimittarit käyttävät ultraäänitekniikkaan perustuvaa, äärimmäisen tarkkaa mittausmenetelmää. Dataloggeri tallentaa kaikki kulutustiedot, ja elektroniset mittarit on esiohjelmoitu hälyttämään kulutuksen epätavallisista poikkeamista. Elektroniset vesimittarit kestävät kuitenkin paremmin epäpuhtauksia ja tulvavettä suorituskykyään menettämättä.

Stribin vesilaitos, Tanska

Ratkaisu:

- 1 700 älykästä vesimittaria: Kamstrupin sähköinen ultraääniperiaatteella toimiva MULTICAL 21 ‑vesimittari.

- Automaattinen mittareiden luku radioverkon kautta Wireless M-Bus ‑protokollalla – langaton tiedonsiirtoinfrastruktuuri, käyttövalmis järjestelmä.

- Geon Water Ensemble -vesinäyttö kommunikoi langattomasti Kamstrupin vesimittarin kanssa.