Kalkinkestävät vesimittarit pienentävät kustannuksia ja säilyttävät erinomaisen, vakaan tarkkuutensa

Gotlanti, Ruotsi

Gotlannissa on hyvin kalkkipitoinen maaperä, ja alueen 12 000 mekaaniseen vesimittariin on kertynyt paljon kalkkijäämiä. Alueen vesilaitos on tämän vuoksi joutunut vaihtamaan osan vesimittareista jo kolmen vuoden käyttöiän jälkeen tavanomaisen kymmenen vuoden sijaan. Mekaaniset mittarit kannattaa vaihtaa vaiheittain Kamstrupin ultraäänitekniikalla toimiviin vesimittareihin, joiden toimintaan kalkkijäämät eivät vaikuta. Tarkkojen mittarien avulla vesilaitos pystyy laskuttamaan asiakkaita toteutuneen kulutuksen mukaan ja saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Ultraäänimittarit ratkaisevat kalkkijäämäongelman

Alueilla, joiden maaperä on hyvin kalkkipitoista, on usein kova vesi, jolloin vesimittareihin saattaa kertyä niiden tarkkuutta heikentäviä kalkkijäämiä. Gotlannin alueen vesiyhtiön ongelmana oli vesimittareihin kertyvä kalkki, rauta ja hiekka.
Jäämät vääristivät mittarilukemia ja saivat osan mittareista jopa hajoamaan kokonaan.

"Ongelma on suurin niillä asiakkailla, joilla on oma kaivo, koska laskutamme jätevesimaksun vedenkäytön mukaan. Lisäksi meillä on merkittäviä ongelmia niillä verkoston alueilla, joilla vesi on erityisen kovaa", kertoo Susanne Bjergegaard Pettersson, Gotlannin alueen vesilaitoksen johtaja.

Vesimittarit on Ruotsin lain mukaan vaihdettava kymmenen vuoden välein, mutta rauta- ja kalkkikertymien vuoksi vesilaitos on joutunut uusimaan osan mekaanisista mittareista jo kolmen käyttövuoden jälkeen.
Tämän vuoksi yhtiö uskoo saavuttavansa merkittäviä kustannussäästöjä vaihtaessaan mekaaniset mittarit Kamstrupin ulltraäänimittareihin.

Tarkkaan laskutukseen tarvitaan tarkat mittarilukemat

Gotlannin alueen vesilaitos valitsi Kamstrupin MULTICAL® 21 ‑vesimittarin muun muassa muilta vesiyhtiöiltä kuulemiensa positiivisten kokemusten perusteella. Kamstrupin ultraäänimittareissa ei ole liikkuvia osia, joten ne kestävät kalkkia ja kovaa kulutusta.

Hermeettisesti suljettu rakenne suojaa mittaria kosteudelta ja kondensaatiolta, joten se voidaan asentaa esimerkiksi mittarikaivoihin. Lisäksi MULTICAL® 21 ‑mittarin käyttöiäksi on laskettu jopa 16 vuotta.

Ultraäänimittarit ovat mekaanisia mittareita kalliimpia. Vesilaitos odottaa kuitenkin sijoituksen maksavan itsensä takaisin tarkempien mittarilukemien sekä pitkän käyttöiän ansiosta.

Alueelle on jo asennettu joitain uusia mittareita, jotka ovat jo toiminnassa. Mittarit toimivat hyvin, ja lisää on tilattu. Suurin osa mittareista on MULTICAL® 21 ‑vesimittareita, mutta joillekin suurille asiakkaille asennetaan myös flowIQ 3100 ‑mittareita. 

Uusien mittarien sisäänrakennetun vuotovalvonnan odotetaan tuovan lisäsäästöjä. Sen ansiosta vesilaitos pystyy paikantamaan ja korjaamaan vuodot ripeästi.

Esimerkiksi yksi vuotava wc-istuin saattaa vuotaa vuodessa 400 000 litraa vettä, joten tehokas vuotovalvonta säästää myös kuluttajilta sievoisen summan rahaa. 

"Suurin säästö tulee siitä, että mittarilukemat ovat aina luotettavat ja pystymme laskuttamaan toteutuneen kulutuksen mukaan. Tämä hyödyttää myös asiakkaitamme. Lisäksi kustannuksia vähentää tietysti myös mittarien pidentynyt käyttöikä."

Susanne Bjergegaard Pettersson, Gotlannin alueen vesilaitoksen johtaja

Etäluenta helpottaa laskutusta ja vähentää kustannuksia

Gotlannin alueen vesilaitos suorittaa tällä hetkellä mittarinluennan lähettämällä asiakkaille vuosittain mittarinluentakortit. Menetelmä on kuitenkin työläs, ja virheiden riski on suuri.

Lisäksi palautusprosentti on hyvin pieni, joten vesilaitoksen on monesti lähetettävä mittarinlukijat asiakkaiden kotiin lukemaan mittarit. Tämä on hyvin aikaavievää.

Kamstrupin READy-mobiililuentaratkaisulla mittarinluenta hoituu helposti ja nopeasti.

Mittarit voidaan lukea suoraan autosta käsin.

"Olemme testanneet READy-järjestelmää ja odotuksemme sitä kohtaan ovat suuret. Kun uudet mittarit on asennettu, saamme lukemat etäyhteydellä suoraan laskutusjärjestelmäämme", Susanne Bjergegaard Pettersson selittää.

Gotlannin vesilaitos harkitsee myös päivittävänsä järjestelmän tulevaisuudessa Kamstrupin Radio Link ‑verkkoluentajärjestelmään, joka helpottaa mittarinluentaa entisestään.

Ratkaisu:
MULTICAL® 21
FlowIQ 3100
READy-mobiililuenta
Aikataulu: Mittarien asennus aloitettiin 2014 ja valmistuu vaiheittain 10 vuoden aikana. 

Asiakas:
Gotlannin alueen vesiyhtiö
57 300 asukasta
12 000 mittauspistettä

Lisätietoja antaa:

Mattias Bornerberg
Puh: +46(0)703772016
Sähköposti: mbo@kamstrup.se