Vettä ja sähköä toimittava Hjerting El- og Vand on todellinen veden mittauksen suunnannäyttäjä. Yhtiö otti ensimmäisten joukossa käyttöön Kamstrupin MULTICAL ® 21 ‑vesimittarit. Toiminnanjohtaja Dennis Schrøder kertoi, että hän ei koskaan epäillyt MULTICAL ®21 ‑mittarin tarpeellisuutta. Kun 3 000 uutta mittaria oli asennettu, suoritettiin useita testilukuja. Ensimmäisessä näistä, joka kattoi 255 metriä, rekisteröitiin kolme vuotoa.

Mittareiden oli täytettävä vaatimukset

Säilyttääkseen maineensa nykyaikaisena, käyttäjäystävällisenä toimittajana Hjerting El- og Vand päätti korvata mekaaniset mittarit uusilla älykkäillä mittareilla. Dennis Schrøder kertoo, että yhtenä vaatimuksena oli, että mittareiden piti olla Tanskassa kehitettyjä ja valmistettuja. Lisäksi niiden oli täytettävä entistä tiukemmat mittaustarkkuusvaatimukset, ja ratkaiseva tekijä oli vuotovalvonta. 

Sijoitus on jo nyt tuottanut useita myönteisiä tuloksia sekä avannut vesilaitokselle mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia.

Vuotovalvonta esti vesivauriot

Vuotojen paikallistaminen oli aiemmin erittäin vaikeaa, ja ellei kuluttaja huomannut vuotoja itse, niitä ei havaittu ennen seuraavaa vuosittaista mittarinluentaa. Älymittarien ansiosta Hjerting El- og Vand voi suorittaa jatkuvia testilukuja. Mittarit poimivat vuodosta kertovia signaaleja ja näyttävät hälytyskoodin, joka voidaan myös etälukea. 

Hjerting El- og Vandille ominaisuudesta on jo ollut paljon hyötyä.

Ensimmäisessä testiluvussa rekisteröidyt kolme vuotoa löytyivät kahdesta vuotavasta kuumavesisäiliöstä ja yhdestä kylpyhuoneen putkesta. 

"Kun ilmoitin asiasta talon omistajille, he olivat varsin yllättyneitä tiedosta, mutta luonnollisesti iloisia siitä, että vuodot oli havaittu, vesivauriot estetty ja veden tuhlaus loppunut." 

Dennis Schrøderin mukaan vuotovalvonnasta on paljon hyötyä myös veden toimittajalle, joka säästää sen ansiosta paljon vettä ja rahaa pitkällä aikavälillä.

Erinomainen signaali mittarikuopissa 

Vaikkeivät mittarikuopat ole kovin yleisiä Hjertingissä, oli erittäin tärkeää valita etäluettava mittari, joka voidaan asentaa myös mittarikuoppaan.

Perinteisten mittareiden näyttöön saattaa tiivistyä vettä, joten desimaalit on vaikea lukea, mutta uudet mittarit on tiivistetty tavalla, joka suojaa sekä elektroniikkaa että näyttöä kosteudelta täydellisesti. Dennis Schrøder on kuullut myös asiakkailta vain positiivisia kommentteja. He voivat lukea myös mittarikuoppiin sijoitetut mittarit hyvin helposti.

"Olimme erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka mittarilukemat voidaan lukea mittarikuopista, mutta kaikki kokemuksemme ovat olleet positiivisia. Radiosignaali on ollut erinomainen, ja mittarit toimivat moitteetta myös veden alla."

Dennis Schrøder, toiminnan johtaja, Hjertingin sähkö ja vesi

Kaikki hyöty irti älykkäistä toiminnoista

Johtava veden ja sähkön toimittaja Hjerting El- og Vand halusi hyödyntää uuden mittarin kaikkia ominaisuuksia ja päätti sijoittaa radioverkkopohjaiseen tiedonsiirtoon, jossa kiinteä antenni vastaanottaa lukemat. Myös Hjertingin käyttämät sähkömittarit ovat Kamstrupilta, joten vesimittarit voidaan integroida helposti samaan järjestelmään niiden kanssa.

Vesimittari välittää langattoman signaalin sähkömittariin, josta voidaan lukea sekä veden että sähkön kulutus. "Oletamme, että prosessejamme voidaan optimoida vielä lisää. Erityisen hyödyllistä on se, että kulutusarvoja voidaan tarkastella suoraan tietokoneelta käsin." Dennis Schrøder odottaa myös vesihävikin pienenevän entisestään,

koska kiinteä lukija mahdollistaa valvonnan 24 tuntia vuorokaudessa. 

Hjerting El- og Vand haluaa myös kannustaa kuluttajia mukaan energiatalkoisiin. Se haluaisi kehittää kotikäyttöön sopivan kulutusnäytön ja sovelluksen, joiden avulla kotitaloudet voisivat seurata itse omaa veden- ja sähkönkulutustaan.

TIETOJA MULTICAL ® 21 ‑MITTARISTA

- ei liikkuvia osia virtausputkessa

- rekisteröi nykyisen virtauksen ja havaitsee vuodot

- mittaustarkkuus 2 litraa tunnissa

- historiatiedot vianmääritykseen ja peukaloinnin havaitsemiseen

- mittarin etäluku

- pysty- ja vaakasuuntainen asennus

- käyttöikä 16 vuotta

- Kamstrup on toimittanut yli 3 miljoonaa ultraäänimittaria lämmitys- ja käyttövesiasennuksiin.