Lämpö
Esineiden internet (Internet of Things, IoT)
Toimintojen tehostaminen
Jakelupalvelut

Älykästä aurinkolämmön käyttöä

Trustrup-Lyngbyn vesi- ja kaukolämpöyhtiö, Tanska

Pieni yhtiö, suuret ideat

Trustrup-Lyngbyn kaukolämpöyhtiö siirtyi mittarien verkkoluentaan osana suunnitelmaa, jonka tavoitteena on optimoida toimintoja ja luoda dataan perustuva älykäs energiajärjestelmä.

Kun Trustrup-Lyngbyn yhdistetty vesi- ja lämpöenergiayhtiö tarvitsi uusia lämpöenergiamittareita, yhtiö päätti päivittää järjestelmän kiinteään verkkoluentajärjestelmään, jotta dataa saataisiin aiempaa useammin. Datan avulla pystyttäisiin optimoimaan toimintoja, maksimoimaan uuden aurinkolämpölaitoksen hyöty ja luomaan perusta älykkäälle energian varastointi- ja jakelujärjestelmälle. Uusi verkko päätettiin rakentaa Kamstrupin luotettavalla NetBuild-ratkaisulla.

Mobiililuennasta verkkoluentaan
Yhtiö siirtyi vuoden 2015 lopussa älykkäisiin etäluettaviin lämpöenergiamittareihin, jotka luettiin READy-mobiililuentajärjestelmällä samoin kuin yhtiön vesimittaritkin. Samalla yhtiö päätti siirtyä keväällä 2016 verkkoluentajärjestelmään, jossa sekä vesi- että lämpöenergiamittarit luetaan kiinteän verkon kautta. Järjestelmäksi valittiin Kamstrupin NetBuild-ratkaisu, jotta etäluentaverkosta saataisiin asiantuntijoiden avulla juuri halutunlainen.

Optimaalinen verkon rakennus

NetBuild-ratkaisu merkitsi sitä, että yhtiö rakensi verkon itse, mutta Kamstrup neuvoi, mihin antennit ja keskittimet kannattaa sijoittaa, jotta tulos olisi mahdollisimman toimiva. Toiminnanjohtaja Michael Christensen sai pitää projektin kaikki langat käsissään, mutta Kamstrupin asiantuntijat olivat hänen käytettävissään aina tarvittaessa.

Kamstrup antoi alueen kartan ja mittarien sijainnin perusteella suosituksia uusien laitteistojen määrästä ja sijainnista, jotta niitä ei asennettaisi liikaa eikä liian vähän. ”Sen sijaan, että olisimme luoneet verkkoa yrityksen ja erehdyksen kautta, saimme Kamstrupin suosituksista hyvän käsityksen siitä, miten saamme katettua koko jakelualueen mahdollisimman pienellä keskitinmäärällä”, toiminnanjohtaja kertoo. Kaikki laitteet toimitettiin käyttövalmiina ja saatiin toimintaan saman tien asennuksen jälkeen.

Osa antenneista on jopa 30 metrin korkeudessa ja niiden kantosäde on kaksi tai kolme kilometriä. Tällä tavoin yhtiön luentaverkko tavoittaa myös ne kahden kunnan syrjäisimmät, maaseudun haja-asutusalueiden kolkat, joissa sijaitsevien mittarien luentaan meni autolla ajaen huomattavan paljon aikaa. Tällaista hyötyä ei osattu edes odottaa.

Kamstrup vastaa verkkoratkaisun ja kaiken datan hostauksesta, mikä on Michael Christensenin mukaan suuri etu: ”Kaikki sujuu vaivatta eikä minun tarvitse huolehtia mistään – tilanne on koko ajan hallinnassa.”

”Mittauspisteistä saatava data toimii perustana, jonka pohjalta pystymme optimoimaan jakeluverkkoa, tuotantoa ja koko toimintaamme.”

Toiminnanjohtaja Michael Christensen

Mittaridatan valtava potentiaali

Kiinteä luentaverkko lähettää yhtiölle dataa tunnin välein, koska näin datasta saadaan eniten lisäarvoa järjestelmälle. Toiminnanjohtajan työ on muuttunut laskutusdatan kokoamisesta automaattisesti saatavan datan hyödyntämiseen: ”Mittauspisteistä saatava data toimii perustana, jonka pohjalta pystymme optimoimaan jakeluverkkoa, tuotantoa ja koko toimintaamme.”

Kun dataa saadaan usein, on entistä helpompaa havaita mahdollisia vikoja, esimerkiksi vuoto asiakkaan lattialämmitysjärjestelmässä, joka olisi aiemmin ollut hankala paikallistaa. Aiemmin Michael Christensen joutui kulkemaan ympäri jakelualuetta sulkemassa venttiilejä, jotta tällainen ongelma saatiin paikallistettua.
Nyt Christensen saa yleiskuvan vuodoista ja muista häiriöistä suoraan READy Manager ‑ohjelmasta. Hänen mukaansa ohjelma on kuin yksityiskohtainen tehtävälista: ”Meidän ei tarvitse kuin istua tietokoneen ääressä, tutkia, mitä infokoodeja luettelossa on ja katsoa, tarvitseeko johonkin niistä puuttua. Meillä on koko ajan täydellinen yleiskuva jakeluverkosta.” 

Lisäksi yhtiö pystyy tekemään kohdennettua asiakasneuvontaa ja -käyntejä: ”Voimme ottaa yhteyttä suoraan asiakkaisiin ja kertoa heille täsmälleen, missä ongelma on ja miten se voidaan korjata.”

”Nyt meidän ei tarvitse kuin istua tietokoneen ääressä, tutkia, mitä infokoodeja luettelossa on ja katsoa, tarvitseeko johonkin niistä puuttua. Meillä on koko ajan täydellinen yleiskuva jakeluverkosta.”

Toiminnanjohtaja Michael Christensen

Älykästä aurinkoenergiaa

Älykäs lämpöenergian mittaus mahdollistaa myös yhtiön uuden aurinkolämpölaitoksen maksimaalisen hyödyntämisen. Tästä on hyötyä myös loppukäyttäjille.

Aurinkolämpölaitos kattaa yli 30 % vuosittaisesta tuotannosta, ja sen arvioidaan laskevan lämmön hintaa 30 prosentilla, mikä merkitsee keskivertokotitaloudelle noin 5 000 Tanskan kruunun eli yli 650 euron säästöä vuodessa. Talvella kaukolämpöä tuotetaan yhä hakelämpölaitoksella, mutta aurinkoenergian ansiosta haketta tarvitaan vähemmän ja hakelämpölaitoksen käyttöikä pitenee, kun se voidaan sulkea joka kesä neljäksi kuukaudeksi.

Älymittarien ansiosta tuotantoa, kulutusta ja laskutusta pystytään ohjaamaan esimerkiksi jäähdytykseen silloin, kun aurinkolämpöä on enemmän kuin lämmitykseen tarvitaan. Energiaa ei siis mene hukkaan.

Michael Christensen kertoo, että sen sijaan että lämpö vuotaisi putkista hukkaan, ylimääräinen lämpö ohjataan suoraan loppukäyttäjien lämmitysjärjestelmiin. ”Kun sääennusteita pystytään hyödyntämään, voidaan sanoa, että tiettyinä aikoina lämpöenergia olisi teoriassa ilmaista. Ihmiset voisivat täyttää kahluualtaansa kuumalla vedellä sen sijaan että joutuisivat odottelemaan, että aurinko lämmittää veden. Se olisi loistavaa palvelua.”

Integraatio datan avulla
Uuden verkon kautta suoritettavan lämpöenergiamittarien etäluennan perimmäinen tarkoitus on siis tehostaa koko tuotantoketjua. Usein saatava mittaridata on koko järjestelmäintegraation perusta.

”Täydellisessä maailmassa kaikki on yhteydessä kaikkeen ja kaiken toiminnan – lämpöenergian tuotannosta kulutukseen ja laskutukseen – taka-ajatuksena on pyrkimys siihen, että järjestelmä palvelisi mahdollisimman hyvin sekä energiayhtiötä että loppukäyttäjää. Se on perimmäinen ajatuksemme,” Michael Christensen toteaa ja jatkaa: ”Näemme valtavaa potentiaalia lämmöntuotannon liittämisessä asiakkaiden laskutusjärjestelmään siten, että kulutustiedot ovat aina järjestelmän käytettävissä. Tämä on mahdollista vain, kun uutta mittaridataa saadaan jatkuvasti.”

Hankkeen odotetaan maksavan itsensä takaisin seitsemän vuoden kuluessa.

Tietoja projektista:

Lämpöenergiamittarit: 498 MULTICAL® 402 -mittaria
Vesimittarit: 690 MULTICAL® 21 -mittaria