Luomumeijerillä merkittävät vedensäästöt

Thise Dairy, Tanska

Thise Dairy sai paljon selkeämmän käsityksen päivittäisestä vedenkulutuksestaan asennuttamalla meijeriin vesi- ja lämpömittarit ja ottamalla käyttöön tiedon visualisointityökalun eButlerin. Tietoa hyödynnetään aktiivisesti, jotta päivittäiset toiminnot saadaan entistä tehokkaammiksi.

Näkyviä tuloksia välittömästi
Kaikkiaan 115 miljoonaa kiloa maitoa saapuu Thisen meijeriin joka vuosi. Maidon, juuston ja muiden tuotteiden valmistamiseen käytetään vuosittain vettä 150 000 kuutiota. Lisäksi meijeri käsittelee vuosittain 160 000 kuutiota jätevettä omassa käsittelylaitoksessaan. Näin ollen meijerille vedenkulutuksen vähentäminen on olennaista.

Vielä vähän aikaa sitten mekaaniset vesimittarit luettiin manuaalisesti. Tämä metodi osoittautui pian varsin tehottomaksi. Nykyään vedenkulutusta tarkastellaan paljon virtaviivaisemmin ja automaattisemmin, kuten kaikkia muitakin meijerin toimintoja. Meijeriin asennettiin 66 vesi- ja lämpömittaria, joita ylläpitää ja etälukee Kamstrup.

Osa ratkaisua on Kamstrupin datan visualisointiin tarkoitettu työkalu eButler. Sen avulla jokainen pääsee helposti näkemään yleiskuvan vedenkulutuksesta, mikä kerätään automaattisesti tunneittain. Tämä kattaa kaikki meijerin toiminnot tuotantolaitteista pakkaushalliin ja lopulta koneiden puhdistukseen.
Säästöä jopa kaksi kolmasosaa

“Aiemmin käytimme vettä 700 litraa joka tunti. Nyt kulutamme 6 000 litraa päivässä. 2/3 säästö on tietysti ääriesimerkki. Nyt hälytin kertoo meille, jos vettä valuu enemmän kuin 300 litraa tunnissa.”
 
- Jens Møibæk, Tekninen johtaja, Thise Dairy
 

“Tehostaminen on kiinnostavaa ja hauskaa, kun näkee mitä tuloksia sillä saa aikaan. Lisäksi luomuprofiiliimme sopii vihreämpi energiamielikuva. Minulla on henkilökohtaisesti suuret odotukset, että voimme säästää massoittain vettä tuotannossamme.” 

- Jens Møibæk, Tekninen johtaja, Thise Dairy

Käyttäjäystävällinen kulutuksen visualisointi on tärkeää
Yksi tärkeimmistä hyödyistä, jonka meijeri saa Kamstrupin ratkaisusta, on kulutuksen esittäminen visuaalisessa muodossa. Se antaa tarkan kuvan siitä, missä meijeri voi tehostaa toimintaansa ja saavuttaa lisää säästöä energian ja veden kulutuksessaan.

Konkreettisia säästöjä

Useissa tapauksissa eButler on auttanut paikallistamaan kustannuksia aiheuttavia virheitä: esimerkiksi veden lämmitysyksikön toimintavika voi johtua vuotavasta höyryventtiilistä, joka päästää lämpöä läpi, myös suljettuna ollessaan.

Raportointi viranomaisille helpottuu

Aiemmin meijerin piti tuottaa manuaalisesti laskelma kulutuksestaan. Kamstrupin järjestelmän ansiosta dokumentointiprosessia on helpompi hallita. Ei ainoastaan raportoinnissa johdolle ja työntekijöille, vaan myös viranomaisille. 

Ratkaisu:

58 MULTICAL® 21 vesimittaria
8 MULTICAL® 602 lämpömittaria
Data kerätään READy järjestelmällä ja esitetään eButlerilla.
Ajankohta: Kevät 2014-syksy 2015