Mittareiden älykäs luenta mahdollistaa oikeudenmukaisen laskutuksen ja sähkömaksujen pienentämisen

Malliesimerkki älykkäästä mittarien luennasta

"Et tiedä, ellet mittaa."

Alamittaus pienentää sähkömaksuja

Rob Ferreira High Schoolissa Mbombelassa (Nelspruitissa) sähkönkulutuksen älykäs alamittaus on lisännyt tietoisuutta energiankulutuksesta. Sen ansiosta tiedetään paremmin, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä. Oppilaitos päätti yhteistyössä Livewiren hankkia älymittarit koulun tiloihin, pannuhuoneisiin, tyttöjen ja poikien asuntoloihin, asuntoihin ja toimittajille. Näin tämä runsaasti sähköä käyttävä oppilaitos saa selkeän käsityksen kulutuksesta sen sijaan että energiankulutus vain mitattaisiin kokonaisuutena päämittarin kautta ja lasku maksettaisiin tariffin mukaan.

Mittausten perusteella päätettiin, että lämpöpumppuja voidaan käyttää veden lämmittämiseen päiväsaikaan, mutta boilerit pidetään varalla ruuhka-aikoja varten.

Lisämittaus tarjoaa tarkempia tietoja energiankäytöstä. Sen ansiosta voidaan vähentää kulutuspiikkejä ja välttää korkeimmat tariffit.

Energian säästäminen edellyttää, että kulutus on tiedossa.

Livewire Engineering and Consultingin toimitusjohtaja Attie van Jaarsveld tiivistää mittareiden etäluennan edut: "Et tiedä, ellet mittaa, ja lopulta et pysty toimimaan tarkoituksenmukaisesti." 

Uuden mittausjärjestelmän pohjana ovat eri tiedonsiirtomoduuleilla varustetut sähkö- ja lämpöenergiamittarit. Mittausinfrastruktuuri koostuu sekä kolmi- että yksivaiheisista mittareista, jotka käyttävät GPRS-yhteyttä ja Kamstrupin radioverkkoa GPRS-keskittimellä/yhdyskäytäväsolmuilla.
Älymittariverkko on liitetty Kapkaupungissa sijaitsevaan Livewiren energiapalvelinkeskukseen.

Siellä kulutustiedot käsitellään, vahvistetaan ja välitetään laskutusjärjestelmään ja Liveview-verkkoportaaliin. Verkkoportaali mahdollistaa kunkin tilan kuormitusprofiilin tarkastelun ja analysoinnin sekä ryhmäraporttien kokoamisen energiaratkaisujen uudelleenjärjestelyä varten.


Luottamusta tekniikkaan
Mittarien etäluentajärjestelmä on osoittautunut toimivaksi työkaluksi jopa monimutkaisessa eteläafrikkalaisessa tariffijärjestelmässä. 
Kun lukemia otetaan tiheään tahtiin, saadaan tarkka kuva kulutuksesta, mikä mahdollistaa oikean tariffin käyttämisen.

Kantavana ajatuksena älysovelluksen tuomisessa energianmittausjärjestelmään on inhimillisen tekijän poistaminen sekä entistä runsaampien ja luotettavampien tietojen hyödyntäminen.

Rob Ferreira High School, Mbombela (Nelspruit), Etelä-Afrikka

Kamstrupin kumppani Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Projektiin sisältyi:

Yhdistetty alamittausratkaisu, johon kuuluvat
– Kamstrup-sähkömittarit 
– Kamstrup-lämpöenergiamittarit eri tiedonsiirtomoduuleilla
– Kamstrupin radioverkko GPRS-keskittimellä/yhdyskäytäväsolmuilla.

Toteutus vuonna 2013.