Vesi
Älykkäät mittausratkaisut
Energiatehokkuus
Digitalisaatio

Pienempi kulutus

LKAB-yhtiö, Ruotsi

LKAB-yhtiö asentaa kaikkiin Kiirunassa ja Gällivaressa sijaitseviin uusiin taloihinsa ja asuntoihinsa Kamstrupin älykkäät lämpöenergia- ja vesimittarit. Ne etäluetaan kiinteän Radio Link -verkon kautta. Uusi ratkaisu vähentää ylimääräistä lämpöenergian- ja vedenkulutusta ja takaa asukkaiden oikeudenmukaisen laskutuksen.

LKAB toteuttaa jättihanketta, jossa Kiirunaan rakennetaan uusi keskusta 3 kilometriä nykyisestä keskustasta itään ja suurin osa Malmbergetistä siirretään Gällivareen. LKAB rakentaa hankkeen yhteydessä valtavan määrän uusia kiinteistöjä.
 
Tuhansien asukkaiden on muutettava uusille alueille, kun kaivostoiminta laajenee vanhaan keskustaan.
Kaupunki rakennetaan kokonaan uudestaan, ja lukuisia rakennuksia siirretään tai puretaan. Hankkeen on määrä valmistua vaiheittain 20 vuoden aikana. 
 
LKAB päätti asennuttaa kaikkiin uudiskohteisiin asuntokohtaiset lämpöenergia- ja vesimittarit. Pitkän aikavälin investoinnilla haetaan kulutustietojen läpinäkyvyyttä, josta on hyötyä niin ympäristölle, asiakkaille kuin yhtiölle itselleen.

”Velvollisuutemme on valita ratkaisuja, jotka tukevat Kiirunan kestävää kehitystä. Asukkaiden veden- ja lämpöenergiankulutus tutkitusti laskee, kun kulutusta mitataan. Asuntokohtaiset mittarit ovat mielestämme painava valinta ympäristön puolesta.”

– Tomas Lindgren, projektipäällikkö, LKAB

Ympäristötavoite, jolla on selkeitä etuja

Projektipäällikkö Tomas Lindgrenin mukaan lämpöenergiaa ja vettä kulutetaan enemmän, jos kulutusta ei mitata. LKAB:n suurin huolenaihe on kasvavan kulutuksen vaikutus ympäristöön.
 
”Velvollisuutemme on valita ratkaisuja, jotka tukevat Kiirunan kestävää kehitystä. Asukkaiden veden- ja lämpöenergiankulutus tutkitusti laskee, kun kulutusta mitataan. Asuntokohtaiset mittarit ovat mielestämme painava valinta ympäristön puolesta”, hän perustelee.
”Mittauksen suurin etu on veden- ja lämpöenergiankulutuksen väheneminen. Emme rahasta tällä ratkaisulla. Se on meille suuri kuluerä, mutta näemme summan sijoituksena kestävään kehitykseen.”
 
Myös ylimääräinen veden- ja lämpöenergiankulutus on suuri haaste. Tämä näkyy vuokra-asunnoissa, joissa asukkaat maksavat samaa, kiinteää kuukausivuokraa hyvin erilaisista kulutustottumuksistaan huolimatta.
Asuntokohtaiset mittarit takaavat oikean laskutuksen. ”Haluamme toimia oikeudenmukaisesti. Asukkaiden on maksettava kulutuksensa mukaan. Ei yhtään enempää tai vähempää”, toteaa Tomas Lindgren.
 
Asuntokohtaiset kulutustiedot ja läpinäkyvä laskutus on asukkaiden etu: ”Kun vuokralaiset saavat tarkkaa tietoa kulutuksestaan, he voivat vaikuttaa laskutukseensa omalla toiminnallaan.”

Toimintaa ei voida kehittää ilman mittareita

Uusia mittareita asennetaan parhaillaan uusiin taloihin. LKAB-yhtiöllä ei ole käytössään kulutushistoriaa, johon se voisi verrata kerran tunnissa luettavien mittarien lukemia.  Yhtiö aikoo jatkossa hyödyntää kulutustietoja toimintojensa optimointiin. ”Toiminnan optimointi on kannattavaa, mutta toimintaa ei voida kehittää ilman mittareita”, kertoo Tomas Lindgren.

Kätevä ratkaisu ja saumaton prosessi

LKAB valitsi Kamstrupin tutustuttuaan sen langattomaan mittaustekniikkaan toisen projektin aikana: Vuonna 2013 toteutetussa pilottiprojektissa kaksi armeijaparakkia muutettiin 24 nykyaikaiseksi asunnoksi. Sen jälkeen yhteistyössä on toteutettu useita erikokoisia projekteja, ja lisää on tulossa. 
 
LKAB asentaa kaikkiin uusiin projekteihinsa keskittimen ja mittarien luentajärjestelmän, joka kerää ja käsittelee mittaridataa. Näin saadaan asunto- ja talokohtaista tietoa veden- ja lämpöenergiankulutuksesta. ”Kamstrup tarjoaa kattavan ja helppokäyttöisen valmisratkaisun, joka on mielestämme erinomainen valtti”, painottaa Tomas Lindgren.
”Projektin toteutus sujuu erittäin hyvin. Olemme niin pitkällä, että voimme käynnistää uuden projektin ”kopioimalla ja liittämällä”. Se ei ole vaikeaa, mutta se on tehtävä oikein.” 
 
LKAB on tyytyväinen Kamstrupin suorituskykyiseen ratkaisuun. Järjestelmä tehostuu entisestään, kun uudelle alueelle asennetaan uusia keskittimiä ja toistimia.
 
Tulevaisuudessa yhtiö aikoo laajentaa järjestelmäkseen READyn, Kamstrupin mittarinluentaratkaisun, jonka käyttö on vieläkin nopeampaa ja helpompaa.

Tietoja ratkaisusta:

• MULTICAL® 21 -vesimittarit ja MULTICAL® 602/801 -lämpöenergiamittarit
• Mittarit luetaan kiinteän Radio Link -verkon kautta etäluentajärjestelmällä