Helpompaa arkea
automaattisella tiedonkeruulla

Baston Wonen asunto-osakeyhtiö, Alankomaat

Hollantilainen asunto-osakeyhtiö halusi löytää keinoja seurata itse asukkaidensa energiankulutusta. Tämän mahdollisti Kamstrupin ratkaisu. Seurannan lisäksi he pystyivät optimoimaan yhtiön energiankulusta ja tarjoamaan parempaa palvelua vuokralaisilleen.

Zenevaarin kylässä, Gelderandin maakunnassa lähellä Saksan rajaa sijaitsee viisi kerrostaloa, joita hallinnoi organisaatio nimeltään Baston Wonen. Sen tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista asumista erityisesti pienituloisille. 

Parantaakseen liiketoimintansa tehokkuutta ja samalla palveluaan asukkailleen Baston Wonen päätti korvata mekaaniset mittarit Kamstrupin älykkäillä lämpöenergiamittareilla. Baston Wonen yhdisti älymittarit READy-etäluentajärjestelmään. Näin he pystyvät keräämään lämmönkulutustiedot helposti suoraan koneilleen, ilman erillisiä huoneistokohtaisia mittarinluentakäyntejä.

Helppo ja tehokas mittarinluenta

Baston Wonenin edellisen mittaritoimittajan aikaan vuosilaskutusta varten mittarit käytiin lukemassa jokaisessa asunnoissa.

Mittareiden luentaan kului yhdeltä henkilöltä yhtensä noin viisi työpäivää. Tämän lisäksi mittauskäynneistä sopimiseen kului aikaa. Usein myös käynteihin ja niiden järjestämiseen liittyi muita haasteita.

Vuosittaisen järjestelyn lisäksi on tavallista, että vuokralaiset vaihtuivat kesken vuoden. Manuaalisen mittauksen aikana huoneistokohtainen lämmönkulutuslaskelma saatiin vasta jälkikäteen tilikauden päätyttyä.

Aiemmin Baston Wonen ei hallinnut vuokralaistensa lämmönkulutuksen seurantaa ja laskutusta. Heillä ei ollut mahdollisuutta itse tarkistaa, kuinka paljon energiaa oli kulutettu tiettyinä ajanjaksoina.

"Keskellä vuotta pois muuttava vuokralainen saattoi kyseenalaistaa laskun oikeellisuuden. Tällöin kesti usein kauan ennen kuin vastaus saatiin edelliseltä toimittajalta, koska he pystyivät toimittamaan tiedot vasta tilikauden päätyttyä. Näin ollen, kun lasku lähetettiin poismuuttavalle vuokralaiselle ja tällä oli siitä kysyttävää, oli Baston Wonen täysin riippuvainen edellisen toimittajan tiedoista ja laskelmista", kertoo Baston Wonenin tekninen neuvonantaja Albert Stöcker.

Kamstrupin ratkaisun avulla Baston Wonen voi nyt laskea tarkasti, kuinka paljon energiaa jokainen huoneisto on kuluttanut minäkin ajanjaksona.

Näin he voivat laskuttaa asukkaita asuntokohtaisen kulutuksen mukaan. Se tekee kaikkien elämästä paljon sujuvampaa.

"Kaikki mittarit voidaan lukea muutamassa minuutissa. Reaaliaikainen data tarjoaa meille kaiken tarvittavan tiedon. Jos jollakin vuokralaisistamme on kysymys tai ongelma, pystymme vastaamaan heille 24 tunnin kuluessa, koska pääsemme suoraan käsiksi tietoihin. Tai jos asukas muuttaa pois, saamme laskun valmiiksi kutakuinkin muuttopäivän aikana."

Albert Stöcker, tekninen neuvonantaja, Baston Wonen

Energiahukan minimointi

Älykkäiden mittareiden tuottama data antaa Stöckerille arvokasta tietoa koko lämmitysverkon toiminnasta. READy-etäluentajärjestelmän avulla hänen on helppo valvoa verkkoa ja tunnistaa alueita, joissa lämpöhukkaa voidaan vähentää. Siten mittaritiedot auttavat Baston Wonea myös tehostamaan liiketoimintaansa.

Energiankulutuksen visualisointi

Baston Wonenin seuraava askel on vahvistaa asukkaidensa ymmärrystä omasta energiankulutuksestaan uuden järjestelmän avulla. eButler on reaaliaikainen energiakulutuksen seurantajärjestelmä, jonka kautta asukkaat saavat dataa omaan asumiseensa kuluvasta energiankulutuksesta tunnin tarkkuudella. Näin asukkaat voivat itse mukauttaa elintapojaan vähentääkseen omaa energiankulutustaan ja säästääkseen rahaa. eButleria on helppo käyttää, sillä se on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja helposti ymmärrettäväksi. Ohjelmisto toimii käyttäjän kielellä ja siinä on energiakulusta helposti hahmottavaa grafiikkaa.

Joustavuus on hallinnan avain
Kamstrupin ratkaisut antavat asunto- tai kiinteistöyhtiöille mahdollisuuden päättää itse, haluavatko he hoitaa laskutuksen vai tekeekö joku muu sen heidän puolestaan. Kamstrup tarjoaa räätälöityjä palvelusopimuksia, mutta ne eivät ole pitkäaikaisten palvelusopimusten edellytys. Joustavuus ja vapaus oli myös yksi ratkaiseva tekijä, kun Baston Wonen päätti valita Kamstrupin kumppanikseen. ”Asiakkaana voimme itse päättää, hoidammeko laskutuksen vai käytämmekö ulkopuolista tahoa”, sanoo Stöcker.

Baston Wonen asunto-osakeyhtiö:

5 kerrostaloa, yhteensä 138 huoneistoa, jotka kattavat noin 150 x 150 metrin pinta-alan.
Ensimmäinen organisaatio koko Alankomaissa, joka asensi READy-etäluentaratkaisun vuonna 2015. 
  

Ratkaisu:

• MULTICAL® 302 -lämpöenergiamittari, jossa on langaton M-Bus -tiedonsiirto asennettuna jokaiseen huoneistoon
3 päämittaria, MULTICAL® 602 lämpöenergiamittaria kerrostalon keskuslämmityshuoneessa
• 2 päämittaria, Kamstrup 382 sähkömittaria kerrostalon keskuslämmityshuoneessa
• 1 datakeskitin yhden rakennuksen katolla.