50 prosentin säästöt vedenkulutuksessa käyttäjäkohtaisella mittauksella

Asunto-osakeyhtiö ALBOA, Aarhus, Tanska

"Yhteislaskutus ei kannusta vähentämään kulutusta. Tämä näkyy selkeästi taloyhtiöistä, jotka ovat nyt siirtyneet käyttäjäkohtaisiin vesimittareihin. Ihmiset, jotka eivät ole aiemmin välittäneet asiasta, seuraavat nyt kulutustaan, koska sen vähentäminen tuo heille selviä säästöjä. Tämä motivoi kuluttajia."

Niels Munthe, energiapäällikkö, ALBOA

Energiatietoiset kuluttajat

Asunto-osakeyhtiö ALBOA syntyi 1. tammikuuta 2011 kolmen Aarhusissa ja sen lähiseuduilla toimivan asuntoyhtiön yhdistyessä. Yhdistymisen myötä ALBOA oli vastuussa noin 80 asuinkohteessa sijaitsevien 7 000 kodin rakennuksenhallinnasta ja vuokrauksesta. Suurin osa asunnoista sijaitsee 1950–70-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa, mutta mukana on myös modernimpia rakennuksia, kuten matalia rivitaloja. Hiljattain yhtiöön lisättiin joitain uusia matalaenergiakohteita, joiden asunnoista suurin osa täyttää jo vuoden 2020 energiavaatimukset.

Asuinkohteiden väliset erot eivät rajoitu ainoastaan niiden ulkomuotoon, vaan ne ilmenevät myös veden ja energian mittausmenetelmissä. Tällä hetkellä noin kolmanneksessa ALBOAn 80 asuinkohteesta on käyttäjäkohtaiset vesimittarit. Yhteen kolmannekseen ei ole asennettu vielä lainkaan käyttäjäkohtaisia mittareita, ja jäljelle jäävän kolmanneksen laskutus hoidetaan suoraan vesi-/energialaitosten kautta.

"ALBOA ei ole määrittänyt erillisiä energia- tai ympäristötavoitteita. Voimme toimia aloitteellisesti ja edistää energiatehokkuutta tiettyyn rajaan asti, mutta viime kädessä päätöksen tekevät talojen asukkaat. Monet asukkaistamme haluavat olla vihreitä ja ympäristötietoisia, ja ALBOAn energiankulutus onkin kokonaisuutena vähentynyt viime vuosina. Käynnissä on myös jatkuvasti pieniä, energiatehokkuutta lisääviä projekteja, kuten ikkunoiden ja eristeiden uusiminen sekä tilojen remontointi", Niels Munthe kertoo.
"Eräs 156 vuokra-asunnon asuinkohde on säästänyt vedenkulutuksessa 50 % käyttäjäkohtaisten mittarien asennuksen jälkeen. Säästö on pyöreästi arvioituna 6 000 kuutiometriä. Nämä 300 000 Tanskan kruunun säästöt kilahtavat viime kädessä myös vuokralaisten kukkaroon."

Niels Munthe, energiapäällikkö, ALBOA

Käyttäjäkohtainen mittaus on fiksu valinta

Vaikka käyttäjäkohtainen veden mittaus saattaa vaikuttaa hyvältä ratkaisulta kaikille osapuolille, energiapäällikkö myöntää, että siihen siirtyminen ei ole kaikissa asuinkohteissa aivan yksinkertaista. Kaikki investoinnit nostavat vuokria, joten ratkaisusta on oltava taloudellista hyötyä myös asukkaille. Tämän vuoksi ALBOA tekee tarkat talousarviot ennen käyttäjäkohtaisten mittarien asennusta koteihin. Vaikutukset asumiskustannuksiin saattavat vaihdella suuresti eri asuinkohteiden ja asuntojen välillä.
Ensimmäiset kokemukset käyttäjäkohtaisesta mittauksesta osoittavat kuitenkin, että mittausmenetelmä on otettu hyvin vastaan.

"Tämä on järkevä ratkaisu, jonka hyödyn myös useimmat asukkaat ymmärtävät; on mukavaa, kun ei joudu maksamaan siitä, että naapuri käy kylvyssä neljä kertaa päivässä. Joillekin ihmisille ensimmäinen lasku tulee tietenkin melkoisena yllätyksenä, mutta myös pahimmat lotraajat vähentävät kulutustaan huomattavasti mittarin asennuksen jälkeen", Niels Munthe kertoo.
ALBOAn energiapäällikön mukaan yhä useammat asuinkohteet siirtyvät tulevina vuosina käyttäjäkohtaiseen kulutuksen mittaukseen.

"Hyvin moni asuinkohde tulee luultavasti asennuttamaan uudet mittarit lähivuosina. Tämä johtuu osittain siitä, että vanhoja putkistoja joudutaan joka tapauksessa uusimaan, sekä vuonna 2017 voimaan tulevasta EU-direktiivistä, jossa edellytetään käyttäjäkohtaisiin mittareihin siirtymistä pitkällä aikavälillä", Niels Munthe kertoo.
Ratkaisu:
  • 660 MULTICAL 21  vesimittaria
  • 401 MULTICAL 401  lämpöenergiamittaria
  • mittarien etäluenta.
Toteutus: vuodesta 2000 lähtien.