Zarządzanie jakością

Nasza polityka
Stale i celowo dążymy do utrwalenia obrazu firmy jako producenta produktów i systemów o wysokiej jakości, a także firmy oferującej usługi zgodne z oczekiwaniami klientów. Zapewniamy to dzięki zgodności z wymaganiami prawnymi, zarządzaniu ryzykiem, działaniom korekcyjnym i prewencyjnym, a także ciągłemu zwiększaniu wydajności systemów odpowiadających za jakość. W procesach tych aktywny udział bierze zarząd firmy. Szkolimy pracowników i zachęcamy ich, aby aktywnie brali udział w zapewnianiu pracy o wysokiej jakości. 

Nasze produkty i usługi powinny spełniać potrzeby i oczekiwania klientów w następujących obszarach:

 • Wartość z wykorzystania
 • Kompletne rozwiązania
 • Technologia
 • Konstrukcja
 • Wydajność produktu
 • Brak defektów
 • Niezawodność
 • Możliwość serwisowania
 • Całkowity koszt eksploatacji
 • Obsługa klienta
 • Bezpieczeństwo środowiska i ludzi
 • Akredytowana kalibracja

Firma Kamstrup uzyskała certyfikat ISO 9001 i zapewnia zgodność z tym standardem od 1993 r.

Akredytacja

Laboratorium Kamstrup zajmujące się kalibracją liczników energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody ma akredytację DANAK (Dania), zgodnie z normą ISO 17025.

Organizacja DANAK jest członkiem EA (European Cooperation for Accreditation) i ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK to duński organ akredytacyjny – wyznaczony przez duński urząd bezpieczeństwa technologii, który jest częścią duńskiego ministerstwa biznesu i rozwoju.

Kamstrup przeprowadza weryfikację i kalibrację liczników energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody zgodnie z naszymi akredytacjami. 

Firma Kamstrup ma certyfikację zgodnie z dyrektywą UE w sprawie urządzeń pomiarowych (MID-2014/32/WE), moduł D, a także cieszy się autoryzacją do weryfikacji w wielu krajach spoza UE.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6