Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasza polityka 
Opracowaliśmy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), aby konkretnie opisać wymagania etyczne, które stawiamy sobie i naszym partnerom. Dlatego ta polityka jest również zbiorem wytycznych związanych z podpisywaniem wewnętrznych i zewnętrznych kontraktów.

Firma Kamstrup dołączyła do inicjatywy Global Compact ONZ w styczniu 2010 r. Global Compact ONZ to największa inicjatywa z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. Pakt Global Compact ONZ zachęca firmy do przyjmowania dziesięciu zasad w obszarach związanych z prawami człowieka, pracą, środowiskiem i przeciwdziałaniem korupcji oraz wdrażania ich w praktyce.

Dołączając do inicjatywy Global Compact ONZ, angażujemy się w raportowanie sposobów zapewniania odpowiedzialności społecznej przez naszą firmę. Jednocześnie chcemy opracować plan, dzięki któremu osiągniemy jeszcze większą odpowiedzialność społeczną w kolejnych latach.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6