Woda
Bezprzewodowy odczyt liczników
Zarządzanie danymi z liczników

Celem wdrożenia jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości obsługi klientów

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kartuzach jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, które podjęło decyzję o wdrożeniu inteligentnych wodomierzy ultradźwiękowych MULTICAL®21 z wbudowanym nadajnikiem radiowym oraz systemu READy - zdalnego odczytu wodomierzy do smartfona, dostarczonych przez firmę Kamstrup. Celem wdrożenia jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości obsługi klientów przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii.
Obecnie przedsiębiorstwo eksploatuje w swoich zasobach ponad 1000 wodomierzy ultradźwiękowych MULTICAL®21.
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dostarcza rocznie ponad 1.000.000 m³ wody pitnej dla ok. 31.000 mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej. Zastosowanie inteligentnych wodomierzy przyczyniło się w znacznym stopniu do odciążenia pracowników wodociągów zarówno przy pracach administracyjnych, jak i pracach związanych z kierowaniem zakładem.

Kierownik działu technicznego, Tadeusz Ostanek, mówi: 

„Od jakiegoś czasu szukaliśmy dostawcy wodomierzy oraz systemu zdalnego odczytu, jednak tradycyjne rozwiązania w postaci nakładek na wodomierze mechaniczne nie do końca spełniały nasze oczekiwania. Zawsze staraliśmy się być przedsiębiorstwem, które jako pierwsze, nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce, stosuje nowoczesne technologie. Dlatego też, zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu READy firmy Kamstrup, bazującego na wodomierzach ultradźwiękowych z wbudowanym nadajnikiem radiowym, jako rozwiązania nowoczesnego i przyszłościowego, zarówno od strony pomiarowej jak i odczytowej.”

Smartfon i Google Maps

Wodomierze ultradźwiękowe wyróżniają się spośród innych urządzeń dostępnych na rynku statycznym układem pomiarowym, przez co są całkowicie odporne na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia występujące w wodzie oraz nie zużywają się w trakcie codziennej eksploatacji.

System READy pozwala na bardzo szybki odczyt wodomierzy drogą radiową za pomocą smartfona z wykorzystaniem Map Google.

Pracownik wodociągów widzi na ekranie, które wodomierze zostały odczytane (znikają one z mapy), a w które miejsca należy jeszcze podjechać. Po zakończeniu odczytów nie trzeba wracać do bazy, gdyż dane ze smartfona są przesyłane do głównego komputera w siedzibie Wodociągów przez sieć komórkową.

„Tradycyjne odczyty kwartalne z wodomierzy mechanicznych na określonym obszarze zajmowały nam do tej pory kilka tygodni, a w wielu przypadkach odczytu po prostu nie udało się dokonać. Po wdrożeniu systemu READy, odczyt raz w miesiącu zajmuje naszemu pracownikowi kilka godzin. Ten sam pracownik następnie dostarcza naszym klientom faktury. Zdecydowanie poprawia to płynność finansową przedsiębiorstwa, gdyż naszym klientom łatwiej jest zapłacić niższą fakturę raz w miesiącu, niż wysoką raz na kwartał” - twierdzi Tadeusz Ostanek.

„Na koniec roku planujemy wykorzystać jeszcze jedną funkcję systemu READy i dokonać odczytów rejestratorów ze wszystkich wodomierzy firmy Kamstrup zainstalowanych u naszych odbiorców. Wodomierze posiadają wbudowane 460 dobowych, rozbudowanych rejestrów pamięci. Jesteśmy ciekawi, jak kształtują się charakterystyki zużyć dobowych naszych odbiorców czy też, jakie maksymalne przepływy chwilowe generują w poszczególnych dniach. Będą to dla nas bardzo istotne informacje do analizy i poprawy jakości świadczonych przez nas usług”.

READy można w prosty sposób zintegrować z różnymi systemami rozliczeniowymi

Dane odczytowe mogą zostać wyeksportowane do dowolnie skonfigurowanego pliku tekstowego. Następnie taki plik można bez problemu zaimportować do programu rozliczeniowego.

Równocześnie, do systemu READy możemy zaimportować dane o klientach z centralnego systemu.

System READy pozwala na zdalny odczyt wszystkich wodomierzy wyposażonych w nadajnik radiowy działający w oparciu o otwarty standard transmisji danych – Wireless M-Bus, tryb C. Protokół transmisji danych opisuje ogólnodostępna norma EN 13757-4:2013. Zastosowanie otwartego rozwiązania pozwala na zdalny odczyt urządzeń różnych producentów, pracujących w jednym, standaryzowanym systemie radiowym.

READy jest następcą powszechnie stosowanych od ponad 10 lat systemów odczytowych działających w oparciu o terminal inkasencki PSION. W porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami, system READy oferuje nowe funkcje, powiązane z możliwościami smartfonów dostępnych na rynku.

„Na podjęcie decyzji o zakupie wodomierzy ultradźwiękowych istotny wpływ miała też perspektywa wieloletniej eksploatacji takiego urządzenia. Wodomierze zasilane są baterią 16-to letnią, więc z założenia mają pracować przez pełne 3 okresy legalizacyjne. Brak części ruchomych w układzie pomiarowym daje nam pewność, że kolejne legalizacje wtórne wodomierzy ultradźwiękowych zakończą

się w 100% pozytywnie, bez zbędnych kosztów w postaci napraw czy regeneracji i wodomierze będziemy dalej eksploatować przez następne lata.”

Kalkulacje kosztów zakupu i eksploatacji wodomierza ultradźwiękowego Multical®21 o przepływie nominalnym Q3=2,5 m3/h DN20 (najczęściej stosowane u odbiorców indywidualnych), pokazują że wodomierz, który zapewnia bardzo dokładny pomiar przez 16 lat eksploatacji, stanowi dla przedsiębiorstwa koszt niecałych 2 zł miesięcznie. Uwzględniając powyższy aspekt ekonomiczny i walory techniczne, wiele małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowych w całej Polsce zdecydowało się na zakup wodomierzy ultradźwiękowych i wdrożenie systemu READy.

Osoby do kontaktu


  • Kierownik ds. technicznych i administracji, Tadeusz Ostanek, e-mail: tech@kpwik.kartuzy.pl
  • Specjalista ds. sprzedaży, Paweł Powierza, e-mail: ppo@kamstrup.pl