Woda
Ciepło
Inteligentne pomiary
Efektywność energetyczna

„Mali dostawcy muszą podejmować mądre decyzje”

Gmina Överkalix, Szwecja

Przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk łączy tradycyjne odczyty ciepłomierzy i wodomierzy w sieci stacjonarnej z innowacyjnym odczytem urządzeń w systemie objeżdżanym, realizowanym za pomocą śmieciarki. W rezultacie otrzymuje niezwykle efektywne odczyty liczników o ogromnym potencjale optymalizacyjnym, przy minimalnym zużyciu zasobów i maksymalnym zredukowaniu kosztów.

Przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk zatrudnia zaledwie kilka osób, a ma aż 2050 punktów pomiarowych rozsianych na powierzchni 2900 km2, dlatego firma zawsze starała się wykorzystywać swoje ograniczone zasoby jak najbardziej efektywnie. Znalazło to odzwierciedlenie w nowym rozwiązaniu pomiarowym, wprowadzonym przez przedsiębiorstwo, które jest genialne w swojej prostocie. 

Idealne połączenie
W centralnej części gminy Överkalix wszystkie wodomierze i ciepłomierze są odczytywane automatycznie za pomocą rozwiązania sieciowego READy oraz czterech anten umieszczonych na wieży kościoła. 

Pozostałe odczyty z bardziej odległych części obszaru dostaw zbierane są przez śmieciarki wyposażone w koncentrator, co nie generuje dodatkowych kosztów, ani nie wymaga żadnego wysiłku po stronie kierowcy śmieciarki,

Kierowca prowadzi pojazd jak zwykle, podczas gdy okoliczne liczniki są odczytywane automatycznie, a dane przesyłane są co godzinę do przedsiębiorstwa z wykorzystaniem łączności GPRS.

CEO przedsiębiorstwa Överkalix Värmeverk, Kenneth Sköld, wpadł na pomysł wykorzystywania śmieciarek do odczytu liczników już ponad dziesięć lat temu. Wyszedł z założenia, że wszędzie tam, gdzie produkowane są śmieci, zużywa się również wodę, a więc można te dwie sprawy połączyć. 

Jednak w tamtym czasie nie było jeszcze technologii, która umożliwiałaby zrealizowanie tego pomysłu.

„Czas, zasoby oraz swoje umiejętności możemy teraz wykorzystywać do działań prewencyjnych oraz optymalizacji działalności naszego przedsiębiorstwa” 

– Kenneth Sköld, CEO przedsiębiorstwa Överkalix Värmeverk.

Mali dostawcy muszą podejmować mądre decyzje

W miarę rosnącej konkurencji ze strony alternatywnych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, dostawcy (a w szczególności ci mniejsi) muszą zdecydowanie ograniczać koszty, zwiększać efektywność operacyjną oraz udoskonalać ofertę dla klientów. 

Kenneth Sköld mówi, że inteligentne pomiary to ważny element rozwiązania wszystkich trzech problemów: „Mali dostawcy muszą podejmować mądre decyzje. Musimy wykorzystać technologię, która pomoże nam ograniczyć prace administracyjne”.
Wyjaśnia, że przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk zawsze kierowało się prostotą i efektywnością: „Cały czas staramy się myśleć przyszłościowo i aktywnie dążyć do ogólnego uproszczenia”. 

Nowe, w pełni automatyczne rozwiązanie pomiarowe jest na to najlepszym dowodem. „Jesteśmy zbyt małym przedsiębiorstwem, abyśmy mogli zatrudniać ekspertów, ale uważamy, że najważniejsze jest zadawanie odpowiednich pytań odpowiednim osobom – takim, jak eksperci firmy Kamstrup”.

Śmieciarka – pomysł genialny w swojej prostocie

Pomysł wykorzystania śmieciarki łączy innowacyjny, mobilny odczyt liczników z istniejącą infrastrukturą. Idealnie nadaje się dla przedsiębiorstw o rozległym obszarze dostaw, którym nie opłaca się ani odczyt sieciowy ani tradycyjny odczyt w systemie objeżdżanym. 

Odczyt liczników odbywa się automatycznie, z użyciem koncentratora umieszczonego w śmieciarce, w miarę jak pojazd pokonuje swoją trasę, odbierając po drodze śmieci. Komunikacja odbywa się za pomocą wydajnego i bezpiecznego modułu Wireless M-Bus C1 mode, a dane przesyłane są do przedsiębiorstwa z użyciem komunikacji GPRS. Tylko umieszczony w pojeździe koncentrator wymaga połączenia GPRS, dzięki czemu koszty komunikacji są ograniczone do minimum.  Kierowca śmieciarki nie musi przechodzić żadnego specjalnego przeszkolenia, dzięki czemu takie rozwiązanie jest niezwykle efektywne i oszczędne. 

Cały geniusz tej koncepcji leży w jej prostocie. To sprawia, że jest oczywistym wyborem, szczególnie w mniejszych gminach, w których śmieciarki są często własnością gminy.

Usprawniona działalność i obsługa

Chociaż oszczędności będące rezultatem inwestycji w inteligentne pomiary spodziewane są w dłuższej perspektywie czasowej, przedsiębiorstwo już widzi korzyści związane z uproszczoną administracją i obsługą odczytu liczników. 

Dzięki temu jego pracownicy mogą skupić się na innych rzeczach. „Czas, zasoby oraz swoje umiejętności możemy teraz wykorzystywać do działań prewencyjnych oraz optymalizacji działalności naszego przedsiębiorstwa”, mówi Kenneth Sköld.

Kolejnym powodem wdrożenia inteligentnych liczników jest chęć sprawiedliwego i dokładnego rozliczania klientów.
Ciepłomierze w gminie Överkalix były dotychczas odczytywane z użyciem przenośnego terminala, ale już zużycie wody było rozliczane w oparciu o karty odczytowe wypełniane przez klientów. Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania pomiarowego klienci są rozliczani w oparciu o faktycznie zużytą przez siebie ilość wody.

Jest to związane z chęcią zapewnienia przez przedsiębiorstwo najwyższego poziomu obsługi klienta, a jedną z funkcji, które to umożliwiają, jest funkcja wykrywania wycieków w wodomierzach. 

Dotychczas wycieki mogły pozostawać niewykryte przez wiele miesięcy. Teraz przedsiębiorstwo może skontaktować się z klientem i szybko powiadomić go o wycieku, tak aby ograniczyć zarówno straty wody, jak i szkody.
Wraz z wprowadzeniem nowego systemu pomiarowego, przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk przeszło również ze starego programu do zarządzania danymi PcBase na oprogramowanie READy Manager. 

Ze względu na wiele dodatkowych funkcji systemu READy, Kenneth Sköld porównuje różnicę między tymi dwoma rozwiązaniami do różnicy pomiędzy maszyną do pisania a komputerem. 

Nowe funkcję obejmują analitykę i wizualizację, jak również łatwiejsze zarządzanie licznikami i danymi, które umożliwia bardziej profesjonalną obsługę zapytań klientów i zgłaszanych przez nich uwag. 

„Nie mamy tyle pieniędzy, personelu ani zasobów, aby robić wielką rewolucję. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na proces stałej optymalizacji, w ramach którego wprowadziliśmy nowe rozwiązanie pomiarowe, dające korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom”.

Optymalizacja krok po kroku

W przyszłości przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk będzie wykorzystywać swoje dane z liczników na wiele różnych sposobów. 

Przede wszystkim skupi się na dalszym obniżaniu temperatury na powrocie, tak aby zmniejszyć straty ciepła w sieci, które dotychczas sięgały nawet 70% w letni, słoneczny dzień. 

Kolejne ważne kwestie obejmują identyfikację i regulację nieprawidłowo wyregulowanych instalacji cieplnych oraz optymalizację ciśnienia w sieci dystrybucyjnej, tak aby lepiej dopasować je do faktycznego zużycia w określonych porach dnia i nocy. 

„Nie mamy tyle pieniędzy, personelu ani zasobów, aby robić wielką rewolucję. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na proces stałej optymalizacji, w ramach którego wprowadziliśmy nowe rozwiązanie pomiarowe, dające korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom”, mówi Kenneth Sköld.
Transparentne zużycie
W ramach usprawniania obsługi klienta przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk zdecydowało się ostatnio kupić od Kamstrup rozwiązanie eButler – aplikację online przeznaczoną dla odbiorców, służącą do wizualizacji zużycia energii i wody. 

Za pomocą aplikacji eButler odbiorcy mogą wygodnie śledzić swoje zużycie co do godziny - na komputerze lub aplikacji zainstalowanej na telefonie lub tablecie. 

Nie tylko mają dostęp do szczegółowego podglądu swoich tendencji zużycia, ale mogą też ustawiać progi, po przekroczeniu których będą otrzymywać natychmiastowe powiadomienia w razie podejrzenia wycieku lub innych nieprawidłowości. 

Dzięki temu nie tylko oszczędzają pieniądze, ale są też w stanie aktywnie dostosowywać swoje zużycie energii i wody.
Informacje na temat klienta:
• 1600 wodomierzy
• 450 ciepłomierzy
• Odczyt liczników: Sieć stacjonarna READy oraz mobilny odczyt za pomocą lokalnych śmieciarek 
• Trzy koncentratory (dwa na kościele i jeden w śmieciarce)
• Aplikacja dla odbiorców eButler do wygodnej wizualizacji zużycia
• Ramy czasowe: Wdrażanie nowego systemu rozpoczęło się jesienią 2016 roku i, zgodnie z planem, ma zostać ukończone na początku 2017 roku.