Heat Intelligence

Inteligentna analityka dla inteligentnego systemu ciepłowniczego

Odczytaj „czarną skrzynkę” swojej sieci dystrybucyjnej

Dane z inteligentnych liczników decydują nie tylko o prawidłowych rozliczeniach. Dotychczas problemem było pełne wykorzystanie ich potencjału w praktyce, ale mając dostęp do odpowiednich narzędzi możesz przekuć dane z ciepłomierzy w działania. Platforma analityczna Kamstrup, przeznaczona dla dostawców ciepła, zapewnia transparentność sieci dystrybucyjnej, przekształcając ją w inteligenty system ciepłowniczy.

Nowy moduł pozwala urzeczywistnić to, co dotąd wydawało się nierealne.

Twoje dane z liczników są automatycznie łączone z informacjami GIS dotyczącymi twojej sieci dystrybucyjnej tak, aby zapewnić ci kompleksowy podgląd tego, co się w niej dzieje.

Straty ciepła w sieci

Stałe monitorowanie sieci pozwala ci identyfikować negatywne trendy lub zmiany, a tym samym reagować szybciej. To ty definiujesz progi odchyleń temperatury, a rezultat jest wyświetlany na mapie i na jego podstawie możesz odpowiednio zareagować. 

Jeżeli zmierzona temperatura jest niższa niż przewidywano, problemem może być wadliwe przyłącze lub nieprawidłowa izolacja rury. Wyższa temperatura może z kolei oznaczać wyciek lub obejście.

Kiedy wiesz, co dzieje się pod ziemią

Moduł Heat Intelligence łączy fakty dotyczące sieci dystrybucyjnej (długość, wymiary, izolacja rur itp.) z danymi pozyskiwanymi bezpośrednio z inteligentnych liczników, zapewniając ci inteligentny system ciepłowniczy. Dodatkowe informacje dotyczące sieci dystrybucyjnej pozwalają ci wejść na zupełnie nowy poziom transparentności, bez konieczności inwestowania w dodatkowe czujniki. 

Twórz liczniki wirtualne
Wykorzystując pomiary ze wszystkich punktów krańcowych twojej sieci, moduł Heat Intelligence oblicza temperaturę i przepływ nawet w razie braku zainstalowanego licznika.

Codzienne aktualizacje

Moduł Heat Intelligence precyzyjnie oblicza, w jaki sposób ciepło przemieszcza się przez twoją infrastrukturę i co to oznacza dla dostaw ciepła. Wizualizacje na intuicyjnej mapie twojego obszaru dostaw pozwalają ci zrozumieć hydrodynamikę twojej sieci.

Kiedy wiesz dokładnie, co dzieje się pod ziemią, jesteś w stanie lepiej nakierować swoje działania i zasoby.

Moduł Heat Intelligence jest aktualizowany automatycznie i przeliczany każdego dnia z użyciem najnowszych danych z sieci dystrybucyjnej. Jest to platforma internetowa.

Przekształcanie danych w wartość

Moduł Heat Intelligence oferuje niezrównany podgląd twojej strefy, dając ci dostęp do szczegółowych informacji dotyczących temperatury na zasilaniu i na powrocie oraz odchyleń temperatury. Dzięki temu dokładnie wiesz, co się dzieje w sieci, możesz odpowiednio nakierowywać swoje działania i natychmiastowo reagować w razie wystąpienia strat wody w sieci.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6