Środowisko i zasady pracy

Polityka ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwzględniając własne cele operacyjne, celem firmy

Kamstrup jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Kamstrup chce być firmą o wysokim poziomie BHP i dobrze postrzeganą wśród pracowników.

Firma Kamstrup będzie:

• Zapobiegać zanieczyszczeniom, zniszczeniom, wypadkom oraz chorobom zawodowym, związanym z działalnością przedsiębiorstwa i produktami.

• Stosować podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oparte na analizie ryzyka i w stosownych przypadkach zarządzać związanym z nimi ryzykiem.

  • Aktywnie starać się ograniczać zużycie energii i wody.

  • Świadoma obowiązujących przepisów prawnych i będzie zapewniać zgodność z nimi.

  • Ustanawiać cele dla procesu ciągłego doskonalenia.

  • Szkolić pracowników i motywować ich do aktywnego uczestnictwa w pracach związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

  • Przedstawiać wewnątrz i na zewnątrz aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa w sposób otwarty.

  • Współpracować z podwykonawcami, którzy stosują odpowiednie środki ochrony środowiska.

  • Upewniać się, że podwykonawcy współpracujący z firmą Kamstrup przestrzegają obowiązującego prawa i reguł firmy Kamstrup.

Certyfikaty

Kamstrup dysponuje systemem zarządzania środowiskiem certyfikowanym zgodnie z ISO 14001 oraz systemem zarządzania BHP zgodnym z DS/OHSAS 18001.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z wiceprezesem Viggo Andersen (Quality & Environment). Tel. +45 89 93 11 68.
Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.