Środowisko, energia i środowisko pracy

Nasza polityka
Chcemy wywierać niższy wpływ na środowisko, jednocześnie uwzględniając nasze cele biznesowe. Kamstrup to firma, w której pracownicy cieszą się wysokim poziomem zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

 

Będziemy:

  • Zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko przez skupienie się na obsłudze zasobów. 
  • Zapobiegać wypadkom i chorobom związanym z pracą. 
  • Stosować podejście oparte na ryzyku w zakresie bezpieczeństwa i podejmowania działań wobec istniejących zagrożeń. 
  • Zapewniać zgodność z wymaganiami statutowymi, a także umownymi i wewnętrznymi.
  • Ustalać cele ciągłego doskonalenia. 
  • Szkolić pracowników i zachęcać ich, aby aktywnie brali udział w pracach związanych ze środowiskiem naturalnym i roboczym. 
  • Otwarcie mówić o środowisku i warunkach środowiska pracy – wewnętrznie i zewnętrznie.
  • Minimalizować wpływ na środowisko pochodzący z produktów, procesów produkcyjnych i zakładów, a więc wspierać cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju nr 6 (czysta woda i kanalizacja), 7 (energia odnawialna) oraz 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). 
  • Współpracować z dostawcami, którzy zapewniają zgodność z wymaganiami Kamstrup. 
  • Upewniać się, że osoby, które poruszają się po zakładach firmy Kamstrup, przestrzegają odpowiednich wymagań statutowych i zasad firmy Kamstrup. 

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6