Umowy o przetwarzaniu danych

Przetwarzając dane osobowe mamy obowiązek zawarcia Umowy o przetwarzaniu danych z każdym klientem, którego dane przetwarzamy. Takie dane przetwarzamy w związku z umowami o świadczeniu usług hostowania, pomocy technicznej i obsługi systemów.

Umowa o przetwarzaniu danych określa prawa i obowiązki administratora danych oraz przetwarzającego dane w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniżej znaleźć można wzór naszej Umowy o przetwarzaniu danych. Aby uniknąć wątpliwości, zamieszczone poniżej Umowy o przetwarzaniu danych nie są edytowalne. Jeżeli chcesz skorzystać z szablonu, skontaktuj się z nami pod adresem e-mailowym zamieszczonym poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem dpo@kamstrup.com.