Bezpieczeństwo danych

Czy Twoje rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem RODO?
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, jako dostawca lub zarządca nieruchomości musisz zapewnić odpowiednie metody zbierania, ochrony i przetwarzania danych dotyczących zużycia. Musisz dokumentować zabezpieczenia stosowane w rozwiązaniach pomiarowych oraz metody ochrony danych wykorzystywane przez ciebie i twoich dostawców.  Od dawna pracujemy z bezpieczeństwem, włącznie z uzyskaniem przez nas certyfikatu ISO27001, a zabezpieczenia są integrowane z naszymi rozwiązaniami pomiarowymi od samego początku. Na życzenie udostępniamy dokumentację dotyczącą wdrożonych przez nas rozwiązań z zakresu ochrony danych.

Dokumentacja i najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie zebraliśmy pytania oraz dokumentację wyjaśniające kwestie podwykonawców przetwarzania danych, przesyłania danych do krajów trzecich itp.

Bezpieczne rozwiązanie

Naszym najważniejszym zadaniem związanym z rozporządzeniem jest dostarczanie rozwiązań pomiarowych zgodnych ze stosownymi wymaganiami – i to właśnie robimy. Stawiamy sobie i naszym rozwiązaniom wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i staramy się utrzymywać w czołówce rozwoju technologicznego, nieustannie testując nasze systemy z pomocą specjalistów wewnętrznych. Bezpieczeństwo od samego początku jest integrowane w procesie tworzenia naszych produktów. Oznacza to, że nasze liczniki, systemy i procesy są projektowane w taki sposób, aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. 

Pięć zasad bezpieczeństwa

Określiliśmy pięć zasad bezpieczeństwa, które stanowią dla nas punkt wyjścia do opracowywania wszystkich naszych rozwiązań. Zasady te gwarantują zgodność rozwiązań z wymaganiami i zachowanie poufności danych.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6