Optymalizacja ciśnienia w sieci

Straty wody, starzejąca się infrastruktura oraz rosnące koszty energii to tylko niektóre z problemów, na jakie wpływa poziom ciśnienia w sieci dystrybucyjnej. Nawet 35% czystej wody wtłoczonej do wodociągów zostaje zmarnowanych z powodu wycieków wynikających, między innymi, z wysokiego ciśnienia. Dlatego też znajomość ciśnienia panującego w sieci oraz jego optymalizacja mogą mieć ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstwa wodociągowego.

Zbyt wysokie ciśnienie zwiększa ryzyko pęknięć rur i wycieków, jak również podnosi koszty energii, ponieważ przepompowanie wody przez sieć dystrybucyjną wymaga zużycia większej jej ilości. Z kolei zbyt niskie ciśnienie zwiększa zagrożenie wnikaniem wody i powoduje niezadowolenie klientów z powodu zbyt niskiego ciśnienia wody w kranach.

Monitorowanie ciśnienia to podstawa aktywnej optymalizacji ciśnienia w celu zapewnienia zadowolenia klientów, ograniczenia liczby wycieków i pęknięć rur oraz zminimalizowania zużycia energii przez pompy.

Obniżenie ciśnienia sprawia, że przez pęknięcia w rurach wydostaje się mniej wody, a tym samym zmniejszają się jej straty w wyniku wycieków. Redukcja ciśnienia, a więc i ograniczenie jego nagłych wzrostów, pozwala „uspokoić” sieć dystrybucyjną i uniknąć niepotrzebnych naprężeń w jej elementach, które dzięki temu będą miały dłuższą żywotność.

Pomiar ciśnienia bezpośrednio w sieci

Aby otrzymać możliwe do wykorzystania wyniki pomiarów ciśnienia, przedsiębiorstwo wodociągowe musi uwzględnić kilka kwestii.

Najważniejszą z nich jest miejsce pomiaru. Dokonywanie pomiarów w poszczególnych lokalach oznacza utratę znacznej części informacji.

Różnice w wymiarach pomiędzy siecią dystrybucyjną a rurami doprowadzającymi znacząco ograniczają nagłe wzrosty ciśnienia, co oznacza, że ich prawidłowa rejestracja nie jest możliwa.

Ponadto, zmiany ciśnienia i przepływu w lokalu często fałszują pomiary. Dlatego też lepiej jest je wykonywać bezpośrednio w rurach dystrybucyjnych.

Ogranicz szkodliwe wzrosty ciśnienia

Wykrywaj wycieki i pęknięcia rur z wyprzedzeniem
Monitorowanie ciśnienia daje informacje na temat szkodliwych wzrostów oraz wahań ciśnienia, które mogą powodować pękanie rur w sieci dystrybucyjnej. Przedsiębiorstwo wodociągowe jest w stanie zidentyfikować i wyeliminować ich źródła, a tym samym zmniejszyć liczbę pęknięć rur i obniżyć związane z nimi koszty.

Częstotliwość pomiarów ma kluczowe znaczenie
Typ miernika ciśnienia ma duże znaczenie dla uzyskania możliwych do wykorzystania wyników. Wysoka rozdzielczość, umożliwiająca rejestrację ciśnienia chwilowego kilka razy na sekundę, jest niezbędna do identyfikacji nagłych wzrostów ciśnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje. Tylko pomiary w wysokiej rozdzielczości dają pełny obraz stanu sieci.

Optymalizacja ciśnienia

Optymalizacja ciśnienia Optymalne ciśnienie daje dostawcom wiele możliwości.

Pobierz naszą publikację i dowiedz się więcej na temat:

  • pomiarów ciśnienia w sieci,
  • stref ciśnienia i pomiarów odcinkowych,
  • przyczyn i skutków nagłych wzrostów ciśnienia,
  • osiągnięcia optymalnego poziomu ciśnienia, wskaźnika zarządzania ciśnieniem (PMI).

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6