Woda
Woda nieprzynosząca dochodu
Straty wody

Wyeliminuj wodę nieprzynoszącą dochodu

Jak inteligentne pomiary pomagają w walce ze stratami wody

Woda nieprzynosząca dochodu to globalny problem. W sieciach dystrybucyjnych na terenie UE marnuje się aż 23% wody pitnej.

Jesteśmy przekonani, że inteligentne pomiary pełnią ważną rolę w eliminacji wody nieprzynoszącej dochodu. Otrzymujesz dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie, tak aby móc podejmować konkretne działania. Woda nieprzynosząca dochodu to dla nas nie tylko temat do rozmów. Tworzymy rozwiązania pomagające dostawcom w ograniczaniu strat wody.

Zapobieganie stratom wody

Ograniczanie wody nieprzynoszącej dochodu i strat wody oraz zapobieganie występowaniu tych zjawisk, jest znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy masz dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie.

Obejrzyj wideo i dowiedz się, w jaki sposób inteligentne pomiary mogą pomóc w walce z wyciekami i zapobieganiu stratom wody.

Czym jest woda nieprzynosząca dochodu?

Woda nieprzynosząca dochodu to różnica pomiędzy ilością wytworzonej a rozliczonej wody. Zasoby wody w wielu miejscach na świecie wyczerpują się, a ich zużycie nieustannie wzrasta. W wyniku intensywnej urbanizacji, zwiększonego zapotrzebowania na wodę, wzrostu cen i starzejących się sieci dystrybucyjnych, z problemem wody nieprzynoszącej dochodu zmaga się większość dostawców wody. To strata wody wynikająca z awarii powodowanych przez nagłe wzrosty ciśnienia, niedokładnych odczytów liczników, wycieków i awarii powodowanych przez wysokie ciśnienie, starzejącej się infrastruktury, nielegalnych podłączeń do sieci, kradzieży itp.

Różnego rodzaju przyczyny strat wody oraz sposoby ich ograniczania

Pobierz publikację: Ograniczanie wody nieprzynoszącej dochodu

Duża ilość wody nieprzynoszącej dochodu nie oznacza tylko straty pieniędzy i wyższych kosztów operacyjnych, ale może też prowadzić do wzrostu kosztów napraw wycieków, zużycia energii itp. Na szczęście instalacja inteligentnych wodomierzy zapewnia większą transparentność dystrybucji wody, a tym samym daje pełny podgląd sieci dystrybucyjnej i jej stanu.

Najważniejsze informacje zawarte w publikacji:

  • Mapowanie wykorzystania zasobów wodnych
  • Obliczanie wody nieprzynoszącej dochodu
  • Przyczyny wody nieprzynoszącej dochodu