Produkt wycofany z produkcji

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Przejdź do dokumentacji

Powiązane produkty ({{ totalProducts }})

Dla lepszego zrozumienia odczytów

READy to efektywne rozwiązanie do zbierania i przeglądania dużej ilości wiarygodnych danych na temat dostaw ciepła/chłodu do odbiorców oraz ich zużycia.

Rozwiązanie oferuje różne możliwości zdalnego odczytywania liczników, które można łączyć lub zastępować, tak aby spełniać zarówno aktualne, jak i przyszłe potrzeby. Wszystkie te metody zapewniają efektywne zbieranie danych oraz zabezpieczanie ich przesyłu za pomocą indywidualnych kluczy szyfrowania.

Zebrane dane są łatwo dostępne, można je wygodnie przeglądać i w oparciu o nie podejmować decyzje. Rozwiązanie wyposażono w wiele funkcji, w tym funkcję grupowania danych oraz prezentowania ich w formie tabel, wykresów i raportów, jak również w funkcję powiadamiania o zdarzeniach za pomocą e-maila, wiadomości tekstowych i symboli alarmowych.

Rozwiązanie READy zapewnia również narzędzia do analizy danych oraz codziennej pracy. Umożliwia sprawny przesył danych do innych części twojego przedsiębiorstwa, oferując funkcję automatycznych zadań importowych i eksportowych, tworzenie własnych formatów eksportowych oraz dostęp do danych API.

System READy dostępny jest w wersji lokalnej i hostowanej. Jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie hostowane, dane z liczników będą przechowywane i zabezpieczane przez Kamstrup. Jeżeli z kolei zdecydujesz się na rozwiązanie lokalne, dane będą przechowywane na twoim komputerze. Można również zlecić firmie Kamstrup całość obsługi systemu READy.

Zbieranie danych za pomocą systemu READy

Zobacz opcje zbierania danych dostępne dla systemu READy.

Network Reading

Infrastruktura komunikacyjna w przypadku odczytów w sieci stacjonarnej 

Automatyczny zdalny odczyt liczników dostarczający wartości dobowe i godzinowe do celów optymalizacyjnych.

Dowiedz się więcej

Odczyt przewodowy

Idealnie sprawdza się tam, gdzie połączenie bezprzewodowe nie jest możliwe

Przewodowy odczyt liczników. Niezawodny system zdalnego odczytu.

Dowiedz się więcej

Cyfryzacja daje mierzalne efekty

„Optymalizacja naszej sieci w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliła nam zaoszczędzić 2500-3000 MWh – czyli ok. 2,5% – i zmniejszyć straty w rurociągu o 12%”

Marc Roar Hintze, prezes zakładu ciepłowniczego w Assens.

Optymalizacja operacyjna i wyższy poziom obsługi klienta dzięki zdalnym odczytom

Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w duńskim mieście Assens

Wspólna troska o jak najlepsze wykorzystanie zasobów oraz zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta sprawiła, że dwa przedsiębiorstwa rozpoczęły współpracę przy sieciowym odczycie liczników wody i ciepła z użyciem systemu READy. Dzięki temu nie tylko podzieliły się kosztami stworzenia sieci radiowej, ale również podwoiły korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania.

Mali dostawcy muszą podejmować mądre decyzje

Överkalix Värmeverk, Szwecja

Przedsiębiorstwo Överkalix Värmeverk łączy tradycyjne odczyty ciepłomierzy i wodomierzy w sieci stacjonarnej z innowacyjnym odczytem urządzeń w systemie objeżdżanym, realizowanym za pomocą śmieciarki. W rezultacie otrzymuje niezwykle efektywne odczyty liczników o ogromnym potencjale optymalizacyjnym, przy minimalnym zużyciu zasobów i maksymalnym zredukowaniu kosztów.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6