Ciepło
Zarządzanie danymi z liczników
Efektywność energetyczna
Straty wody

Optymalizacja operacyjna i wyższy poziom obsługi klienta dzięki zdalnym odczytom

Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens

Nowe możliwości optymalizacji dzięki częstszym odczytom danych z liczników

„Wartość danych usprawiedliwia tak poważną inwestycję – tego nie da się wycenić. Dane z liczników zaczęły nam służyć nie tylko do celów rozliczeniowych. Teraz możemy wykonywać analizy, rozwiązywać problemy i szukać potencjalnych udoskonaleń w sposób, jaki dotychczas był dla nas niedostępny”. Marc Roar Hintze, CEO, Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens.

Wspólna troska o jak najlepsze wykorzystanie zasobów oraz zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta sprawiła, że dwa przedsiębiorstwa rozpoczęły współpracę przy sieciowym odczycie liczników wody i ciepła z użyciem systemu READy. Dzięki temu nie tylko podzieliły się kosztami stworzenia sieci radiowej, ale również podwoiły korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania.

Nowe, zdalnie odczytywane liczniki wody i ciepła przesyłają dane do przedsiębiorstwa co godzinę. Dzięki temu może ono szybko zidentyfikować i usunąć chociażby wycieki z pękniętych rur w sieci dystrybucyjnej oraz naprawić nieprawidłowo wyregulowane instalacje. Większa ilość danych umożliwia również monitorowanie i optymalizację ciśnienia w sieci, temperatury przepływu, strat na przesyle, remontów sieci dystrybucyjnej itp. „Odczytywanie liczników co godzinę niesie ze sobą możliwość pobierania danych dotyczących wysokiego i niskiego poziomu schłodzenia i umożliwia nam wykrywanie nieprawidłowego zużycia, wynikającego na przykład z pęknięć rur”, 

mówi Marc Roar Hintze, CEO Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Assens. 

Automatyczny import danych z liczników do celów rozliczeń rocznych i przesunięć również znacząco obniża koszty administracyjne.

Lepsza obsługa klienta dzięki zdalnym odczytom

Dzięki automatycznym odczytom liczników przedsiębiorstwa mogą również znacząco usprawnić obsługę klientów, którym mogą teraz zagwarantować precyzyjne odczyty bez konieczności samodzielnego odczytywania liczników. Ponadto, wymiana baterii w nowych licznikach będzie konieczna dopiero za 12 do 15 lat – w starych urządzeniach baterie trzeba było wymieniać co 7 lat. W niektórych przypadkach klientom uda się uniknąć niepotrzebnie wysokich rachunków za wodę. „Poinformowaliśmy już kilku klientów o zaskakująco wysokim zużyciu w ich lokalach. Najczęściej powodem były nieszczelne spłuczki w toaletach, jednak w przypadku niezamieszkałego mieszkania taka awaria mogłaby spowodować naprawdę wysoki  

rachunek za wodę, gdyby została odkryta dopiero przy okazji rocznego rozliczenia. 

W ten sposób pomagamy klientom, choć nie jest to naszym obowiązkiem – a oni są nam za to bardzo wdzięczni”, mówi Anne Lyndorff, kierownik zespołu w Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Assens. 

Odczyt sieciowy READy umożliwia zaangażowanie klientów za pomocą kilku funkcji. Mogą oni na przykład monitorować swoje zużycie za pomocą aplikacji, a wiadomości tekstowe będą ich informować o zarejestrowaniu nietypowo dużego zużycia. Dzięki temu szybciej będą mogli wykryć wyciek z rury lub grzejnika oraz aktywnie działać na rzecz zmniejszenia swojego zużycia wody i ciepła. „Liczę na to, że klienci zaczną się bardziej angażować w kwestię zużywania przez nich ciepła i zdadzą sobie sprawę, jak wielki mają na to wpływ. Przekonają się, że ich nawyki bezpośrednio przekładają się na poziom zużycia”. Marc Roar Hintze, CEO, Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens.

„Odczyt sieciowy READy daje korzyści po obu stronach licznika – użytkownik otrzymuje lepszą usługę, a my dostęp do znacznie większej ilości danych, które mogą nam posłużyć do optymalizacji sieci”.

Anne Lyndorff, kierownik zespołu w Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Assens.

Walka ze stratami wody i o efektywność energetyczną

Zapytane o cele na przyszłość, oba przedsiębiorstwa mówią, że same pomiary nie wystarczą. To dokładne dane, odczytywane z dużą częstotliwością wpływają na podejmowanie dobrych decyzji, a tym samym osiąganie założonych celów.

Skuteczna detekcja wycieków dzięki pomiarom odcinkowym

Dla Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Assens minimalizacja strat wody w sieci dystrybucyjnej ma ogromne znaczenie nie tylko teraz, ale również w perspektywie kolejnych lat. Jego sieć dystrybucyjna podzielona jest na dziewięć obszarów. READy Manager – oprogramowanie służące do analizy i wizualizacji danych – stale wykonuje analizę łącznych strat wody w całej sieci oraz na poszczególnych jej odcinkach. Zapewnia podgląd stanu sieci i umożliwia jeszcze szybsze wykrywanie wycieków i pęknięć rur.

„Podział sieci na odcinki jest dla nas bardzo korzystny, ponieważ umożliwia nam precyzyjne nacelowanie detekcji wycieków. Odczytujemy dane dotyczące przepływu z liczników strefowych i porównujemy je z danymi uzyskanymi z liczników rozliczeniowych. Jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, możemy się udać do danego odcinka. Pomiary strefowe dają dam znacznie więcej informacji zanim w ogóle zaczniemy szukać wycieku, co z kolei pozwala nam oszczędzić bardzo dużo czasu”, mówi Anne Lyndorff, kierownik zespołu w

Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Assens. 

Efektywna energetycznie produkcja

Jednym z głównych celów Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Assens jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez stałe ograniczanie strat ciepła oraz optymalizację operacyjną w wyniku lepszego schłodzenia oraz niższej temperatury przepływu. W tym kontekście ważna jest duża ilość danych, które przekuć można w wiedzę, ułatwiającą efektywną energetycznie, a jednocześnie elastyczną produkcję, która zapewnia w 100% przyjazną dla środowiska produkcję energii elektrycznej i ciepła. „Wartość danych usprawiedliwia tak poważną inwestycję – tego nie da się wycenić. Dane z liczników zaczęły nam służyć nie tylko do celów rozliczeniowych. Teraz możemy wykonywać analizy, rozwiązywać problemy i szukać potencjalnych udoskonaleń w sposób, jaki dotychczas był dla nas niedostępny”. Marc Roar Hintze, CEO, Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens.

Finansowe korzyści ze współpracy

Zarówno Przedsiębiorstwo Wodociągowe, jak i Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens każdego dnia dążą do tworzenia przyszłościowych i zrównoważonych rozwiązań na swoich obszarach dostaw. Przedsiębiorstwo Wodociągowe miało już okazję sprawdzić system zdalnego odczytu

READy w formie rozwiązania objeżdżanego i było z niego bardzo zadowolone. 

Odczyt mobilny umożliwił szybkie i wygodne odczytywanie precyzyjnych danych z liczników bez konieczności przeszkadzania klientom, którzy nie musieli już odczytywać ani zgłaszać danych ze swoich liczników. Dlatego też sieciowy odczyt liczników był oczywistym kolejnym krokiem na drodze do dalszych optymalizacji oraz lepszej obsługi klienta. Oba przedsiębiorstwa zdecydowały się wspólnie pracować nad stworzeniem sieci zdalnego odczytu około 7000 urządzeń.

W wyniku tej współpracy oba przedsiębiorstwa wspólnie zorganizowały przetarg oraz zakupiły dwie wymagane anteny. Jednak największe oszczędności uzyskały z podziału kosztów obsługi wspólnej sieci radiowej służącej do odczytu liczników. 

„Wiedzieliśmy, że przejdziemy na odczyty sieciowe, a Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, które ma praktycznie taki sam obszar dostaw, miało identyczny pomysł. Współpraca była oczywistym wyborem – dzięki temu mogliśmy się podzielić kosztami, a tym samym zapewnić oszczędności sobie i naszym klientom”, wyjaśnia Anne Lyndorff, kierownik zespołu w Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Assens.

Rozwiązanie:

Wodomierze i ciepłomierze z modułem Wireless M-Bus
Odczyt sieciowy READy
Dwie anteny montowane na kominach
Ramy czasowe: projekt pilotażowy z odczytem mobilnym został zrealizowany w 2013 roku. W 2015 roku stworzono sieć radiową z wciąż trwającą instalacją liczników wody i ciepła, której zakończenie planowane jest na wiosnę 2016 roku.

Informacje o klientach:

Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Assens
Ok. 3800 punktów pomiarowych
Roczny przepływ: ok. 700 000 m³

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Assens
Ok. 3300 punktów pomiarowych
Roczna sprzedaż ciepła: ok. 100 000 MWh