Woda
Straty wody
Starzejąca się infrastruktura
Sprawność operacyjna

Zmniejszanie strat wody w gminie wiejskiej

Trzy rozdziały historii o tym, jak zakład wodociągów w Oneidzie, zmagający się ze stratami wody, znalazł odpowiedniego partnera, rozwiązał problem i uzyskał niespodziewane rezultaty.

Obejrzyj wideo

Rozdział 1:

Ostrzeżenie

W czerwcu 2019 roku miejscowość Oneida w amerykańskim stanie Tennessee znalazła się w patowej sytuacji. W związku z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami stanowymi oraz ogromnymi stratami wody, zakład wodociągów został przejęty przez władze lokalne.

Oneida wytwarza ponad 1,5 miliarda litrów wody rocznie, co przy stratach na poziomie 51% oznaczało marnowanie ponad 750 milionów litrów wody każdego roku. Straty te kosztowały gminę 183 000 EUR rocznie, a stacja uzdatniania wody musiała pracować po 12-14 godzin dziennie, aby nadążyć za zapotrzebowaniem.

Oneida otrzymała ostrzeżenie amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA, jednak jak wiele wiejskich gmin, miała ograniczone fundusze i starzejącą się infrastrukturę. Jej władze czuły się przytłoczone i brakowało im pomysłów na rozwiązanie problemu.

„Mieliśmy kłopoty. Nie wiedzieliśmy, co zrobić ani w co zainwestować”.

– Jack Lay, burmistrz Oneidy w stanie Tennessee

Problematyczna topografia
Oneidy w stanie Tennessee

Wiele gmin dobrze rozumie trudne warunki, z jakimi musi zmagać się Oneida chcąc dostarczać wysokiej jakości wodę. Jest odosobniona, ma wiejski charakter, a jednocześnie widoki zapierają dech w piersiach. Zróżnicowana topografia obejmuje góry i doliny, ze wzniesieniami sięgającymi od ok. 240 do 610 metrów. Nieregularny teren, dzięki któremu Oneida jest rekreacyjnym rajem, stanowi ogromne utrudnienie dla dystrybucji wody i utrzymania sieci wodociągowej.

Czytaj więcej
Zamknij

W Oneidzie panują warunki, które utrudniają gminie dostarczanie wysokiej jakości wody. Zróżnicowana i nieregularna topografia stanowi przeszkodę dla dystrybucji wody i utrzymania sieci wodociągowej.

Miejscowość Oneida zlokalizowana jest wzdłuż północno-środkowej granicy stanu Tennessee, a najbliższe duże miasto – Knoxville – jest od niej oddalone o ok. 100 km. Gospodarka Oneidy przechodzi transformację. Na obszarze gminy znajdują się gospodarstwa rolne, zakłady produkcyjne, jak również gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach, co daje łącznie 5000 płacących podatki klientów, dla których ważne są koszt i dostępność wody.

W Oneidzie znajdują się dwa zbiorniki wodne, jeden zakład uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz starzejący się system dystrybucyjny. Regularne susze również mają wpływ na dostawy wody.

W wydziale wodociągów zatrudnieni są mieszkańcy Oneidy. Odzwierciedla on społeczeństwo tej miejscowości – od techników, przez kierownika zakładu, aż po burmistrza, Jacka Laya. Wydział jest wielopokoleniowy, a niektórzy pracownicy są nawet ze sobą spokrewnieni. Wszyscy są nie tylko urzędnikami, ale też odbiorcami wody.

Zamknij

Problemy Oneidy

„W tym projekcie najwięcej moich obaw budziła topografia”.

– Christian McGarrigle, Kierownik sprzedaży na rynku regionalnym, Kamstrup USA

Dziennik detekcji wycieków 1:

Akustyczna detekcja wycieków 
Opłacanie rachunków za wodę

Podczas pierwszych trzech miesięcy od zainstalowania liczników Kamstrup, Oneida odkryła i usunęła jeden wyciek, który trwał pięć miesięcy i generował szacunkowo 21 000 EUR strat rocznie.

Rozdział 2:

Współpraca w celu zmniejszenia strat wody

 

4600 liczników
12 urządzeń do zbierania danych

Współpraca między firmą Kamstrup a Oneidą nawiązana została wraz z przybyciem do wydziału wodociągów nowego dyrektora generalnego, Stephena Owensa. Mogący pochwalić się ogromnym doświadczeniem Ownes przerwał emeryturę, aby pomóc Oneidzie przekonując, że przed modernizacją infrastruktury konieczne jest rozwiązanie problemu wycieków.

Ownes szukał partnera oferującego systemy zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI) z doświadczeniem w akustycznej detekcji wycieków. Zaczął od Kamstrup – firmy, która zrobiła na nim ogromne wrażenie, gdy po raz pierwszy spotkał się z nią wiele lat temu na targach.

Oneida stała się dla Kamstrup pierwszą miejscowością w USA z kompleksowym systemem automatycznej detekcji wycieków.

„System sprawdza się lepiej niż przewidywaliśmy. Myślę, że przewyższył nawet oczekiwania Kamstrup”. 

– Stephen Owens, Dyrektor generalny, Wydział wodociągów gminy Oneida

Rozświetlając system

Oneida zainstalowała 4600 liczników Kamstrup i 12 urządzeń do zbierania danych w wyznaczonym przez agencję EPA czasie wynoszącym pięć tygodni. Za ogromny sukces można uznać fakt, że z dostarczonych liczników zaledwie cztery, czyli 0,08%, były wadliwe.

Po zainstalowaniu liczników gmina skupiła się na uruchomieniu systemu akustycznej detekcji wycieków. „System rozświetlił się, jak lampki choinkowe”, a wydział wodociągów mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ uzyskał informacje o miejscach, w których należy szukać wycieków.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy od zainstalowania liczników Kamstrup, ilość wody nieprzynoszącej dochodu w Oneidzie spadła o 23%. Straty wody spadły z 51% do 38%, a czas pracy stacji uzdatniania wody skrócił się o trzy godziny dziennie. Podczas gdy dwuosobowy zespół zajmuje się usuwaniem średnio od pięciu do sześciu wycieków dziennie, Oneida skupiła się na modernizacji infrastruktury.

Rezultaty

„Udało nam się skrócić czas pracy naszej stacji uzdatniania wody o trzy godziny dziennie, dzięki czemu nasi pracownicy mogą zająć się innymi zadaniami, na przykład usuwaniem wycieków”.

– Ronnie Duncan, Kierownik stacji uzdatniania wody w Oneidzie

Dziennik detekcji wycieków 2:

Naprawa jednego wycieku pozwoliła zaoszczędzić
około 162 000 EUR

Jedną z zalet systemu akustycznej detekcji wycieków od Kamstrup jest możliwość łatwego wychwytywania wszelkich nieprawidłowości. Jeden z wycieków wykrytych w Oneidzie znajdował się po stronie odbiorcy. Nagły wzrost wartości wyświetlanych w systemie wskazywał na straty wody na poziomie 863 litrów na godzinę. Powiadomiono właściciela nieruchomości, rozwiązano problem i zidentyfikowano, że jego źródłem był uszkodzony kurek za domem. Oszacowano, że wykrycie tego wycieku oraz jego usunięcie pozwoliło właścicielowi nieruchomości zaoszczędzić około 162 000 EUR.

Rozdział 3:
Od usuwania wycieków do zarządzania zasobami

Wydział wodociągów bardzo sprawnie obsługuje system akustycznej detekcji wycieków od Kamstrup. W oparciu o uzyskane z niego informacje, pracownicy metodycznie usuwają wycieki i naprawiają infrastrukturę. Oneida ma zamiar naprawiać ok. 3,2 km rurociągu rocznie i zmniejszyć swoje straty wody do poziomu poniżej 15%. Mając wycieki i straty pod kontrolą, stacja uzdatniania wody w Oneidzie coraz bardziej skraca czas pracy.

Oneida to teraz wzór zarządzania wodociągami dla wszystkich gmin w stanie Tennessee. Dzięki swoim wysiłkom oraz transformacji, jaką przeszła Oneida, wiosną 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe fundusze na modernizację infrastruktury.

Kamstrup i Oneida, jako partnerzy w detekcji wycieków i zarządzaniu wodą, dzielą się zdobywaną przez siebie wiedzą. Rezultaty projektu przeszły najśmielsze oczekiwania. Jak powiedział Stephen Owens: „Myślę, że system sprawdza się nawet lepiej, niż przewidywała firma Kamstrup”.

„Byliśmy na czarnej liście, a teraz jesteśmy dumą całego Tennessee”.

– Jack Lay, burmistrz Oneidy w stanie Tennessee

Może cię również zainteresować...