Detekcja wycieków – droga do optymalizacji

Akustyczna detekcja wycieków, woda nieprzynosząca dochodu, zwiększona efektywność

Dla gminy Karlskrona Kommun inteligentne pomiary są narzędziem do optymalizacji i ulepszania obsługi klienta. W połączeniu z funkcją akustycznej detekcji wycieków, w jaką wyposażone są jej najnowsze liczniki, inteligentne pomiary pomagają jej zmniejszać straty wody.

Cyfryzacja i obsługa klienta są od lat priorytetem gminy Karlskrona Kommun, czego najlepszym dowodem jest jej długa współpraca z firmą Kamstrup. W ostatnich latach gmina uświadomiła sobie jednak, jak wielkim zagrożeniem dla przyszłych dostaw wody są jej straty na poziomie aż 16%.

„Oszczędzanie wody nie było dla nas dotychczas sprawą priorytetową, ale w ciągu ostatnich 5 lat zaobserwowaliśmy niepokojące obniżanie się poziomu wód gruntowych. Liczba mieszkańców Karlskrony wciąż rośnie, a my nie jesteśmy w stanie ot tak wyprodukować więcej wody. Aby więc zapewnić wszystkim mieszkańcom wystarczającą ilość wody musimy zająć się problemem 700 000 m3 wody, które każdego roku znikają bezpowrotnie w drodze do naszych klientów”, mówi Helena Olsson, Menadżer ds. obsługi klienta.

Kiedy więc gminie zaprezentowano rozwiązanie akustycznej detekcji wycieków Kamstrup, które zwiększa efektywność wykrywania wycieków z przyłączy, gmina szybko zauważyła, jak przydatne może ono być w optymalizacji obsługi klienta oraz zmniejszaniu strat wody.

„Przez 10 lat z rury wyciekało 2,5 m3 wody na godzinę,
co daje łącznie około 219 000 m3. Przyjmując koszt produkcji na poziomie 0,4 EUR/m3, daje to 86.892 EUR co oznacza, że wykrycie tego jednego wycieku będzie generować roczne oszczędności na poziomie 8.689 EUR.”

Johan Georgsson, Karlskrona Kommun

2,5 m3/godz. przez 10 lat

Gmina Karlskrona Kommun rozpoczęła pracę z nowym rozwiązaniem na początku 2020 roku. W tej chwili ma zainstalowanych ok. 700 wodomierzy flowIQ® 2200 wyposażonych w funkcję akustycznej detekcji wycieków. W celu ograniczania strat wody przedsiębiorstwo od wielu lat zajmuje się detekcją wycieków i zapobiegawczą wymianą odcinków rurociągów na poszczególnych obszarach. Dzięki wdrożeniu akustycznej detekcji wycieków odbiera ze swojej sieci wodociągowej więcej danych dotyczących potencjalnych wycieków. Można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwo otrzymało niezawodny system do lokalizowania wycieków i zapobiegania ich występowaniu. Już udało jej się znaleźć kilka wycieków z przyłączy, z których niektóre były bardzo zaskakujące.

„Do tej pory udało nam się wykryć i potwierdzić 7 wycieków. W większości były to wycieki ze starych ocynkowanych rur, które były zardzewiałe i pełne małych dziur, ale znaleźliśmy też wyciek z rury plastikowej, która miała zaledwie 10 lat”. Ten ostatni wyciek zlokalizowano w małej miejscowości wakacyjnej, a właściciel lokalu podejrzewa, że wyciek mógł tam być od początku, z powodu nieprawidłowego montażu. „Przez 10 lat z rury wyciekało 2,5 m3 wody na godzinę, co daje łącznie około 219 000 m3. Przyjmując koszt produkcji na poziomie 0,4 EUR/m3, daje to 86.892 EUR co oznacza, że wykrycie tego jednego wycieku będzie generować roczne oszczędności na poziomie 8.689 EUR.”

Johan Georgsson wątpi, aby wykrycie wycieku było możliwe bez nowych liczników. „Za przyłącza odpowiedzialni są właściciele budynków, dlatego nie sądzę, abyśmy wykryli ten wyciek bez nowych wodomierzy. Obszar, o którym mowa, jest bardzo suchy, kamienisty i znajduje się w pobliżu linii brzegowej, przez co woda prawdopodobnie dostawała się do morza i nigdy nie byłaby widoczna na powierzchni.”

Najważniejsze informacje o Karlskrona Kommun

Usprawniona obsługa klienta

Informowanie klientów o wyciekach z przyłączy to idealne uzupełnienie usług świadczonych przez gminę Karlskrona Kommun. Gmina wykorzystuje również kody informacyjne generowane przez inteligentne wodomierze oraz system odczytu liczników READy, aby ostrzegać klientów o np. awariach lub wyciekach za licznikiem.

„Każdego tygodnia dzwonimy do 4-5 gospodarstw domowych, aby poinformować ich właścicieli o wyciekach lub nieprawidłowościach, które zauważyliśmy w systemie READy. Najczęściej są to cieknące toalety, zraszacze ogrodowe lub centralne podgrzewacze wody”, wyjaśnia Johan Georgsson. Niewykryte wycieki w domach powodują nie tylko wysokie rachunki za wodę, ale też nierzadko ogromne szkody. „Klienci są zaskoczeni, kiedy do nich dzwonimy, ale też zadowoleni, ponieważ wyciek ukryty np. pod podłogą wygenerowałby wysoki rachunek”. 

Podgląd wycieków i satysfakcja z pracy

Od czasu wdrożenia nowego rozwiązania gmina Karlskrona Kommun zaczęła zupełnie inaczej pracować z detekcją wycieków – w terenie i z biura. „Na początku na mapie w programie Leak Detector wyświetlało się 20-30 czerwonych punktów. Z czasem nauczyliśmy się odróżniać wycieki od innych przyczyn, takich jak grzejnik lub pompa obiegowa i udało nam się zmniejszyć liczbę adresów do 7, które musieliśmy odwiedzić”, mówi Helena Olsson.

Do pracy z wyciekami oddelegowane są teraz tylko cztery osoby – dwie w biurze, które ściśle współpracują z dwiema osobami w terenie. Nowe rozwiązanie daje dużo lepszy podgląd wycieków od momentu ich wykrycia po potwierdzenie i skontaktowanie się z klientem. Johan Georgsson mówi, że umożliwia to znacznie lepsze zrozumienie całego procesu. „Teraz pracownicy w biurze są bardziej zaangażowani w wykrywanie wycieków i lepiej je rozumieją, dzięki czemu mają poczucie, że ich praca ma znaczenie”.

Pracownicy terenowi mają ustaloną listę kroków, które należy wykonać przed skontaktowaniem się z klientem. „W razie wykrycia potencjalnego wycieku udajemy się w miejsce instalacji i nasłuchujemy zaworów. Jeżeli usłyszymy hałas, montujemy miernik ciśnienia po stronie klienta i zakręcamy zawór. Jeżeli po zamknięciu zaworu ciśnienie spadnie, potwierdza to wyciek z przyłącza, o którym możemy poinformować właściciela”.

Informacje na temat projektu

  • Roczna produkcja wody: 4,5 miliona m3
  • Punkty pomiarowe: 15 000. Około 13 000 punktów to inteligentne wodomierze Kamstrup, z czego 700 to urządzenia flowIQ®2200 z zintegrowaną funkcją akustycznej detekcji wycieków
  • Rozwiązanie: READy Drive-by i READy Fixed Network
  • Analityka: Leak Detector

Zmniejszenie strat wody z 16% na 3%

Gmina Karlskrona Kommun już widzi ogromne rezultaty nowego podejścia do wykrywania wycieków, a Johan Georgsson przewiduje, że to dopiero początek. „Dzięki tej technologii możemy uzyskać jeszcze lepsze rezultaty. Spodziewam się, że w ciągu 5-10 lat straty wody spadną do poziomu 2-3%, co pozwoli nam zapewnić odpowiednią ilość wody wszystkim mieszkańcom gminy”. Mniejsze straty wody to też mniejsze zużycie energii do jej produkcji i dystrybucji, co generuje kolejne oszczędności. Gmina planuje również bardziej skupić się na detekcji wycieków na głównych rurociągach.

W 2021 roku gmina rozpocznie wymianę pozostałych liczników, tak aby cała Karlskrona Kommun mogła skorzystać z transparentności, jaką zapewnia wodomierz flowIQ® 2200. Cel jest taki, aby z czasem cały obszar był objęty siecią stacjonarną dostarczającą co godzinę odczyty umożliwiające wdrażanie kolejnych optymalizacji, w tym rozliczeń miesięcznych w oparciu o dane, pomiarów natężenia przepływu w porze nocnej, szybszej detekcji wycieków i jeszcze lepszej obsługi klienta.

Może cię również zainteresować...