Nowa identyfikacja wizualna

Sięgamy po więcej

Dzięki przełomowym innowacjom i rozwojowi produktów od wielu lat jesteśmy liderem w naszej branży. Czynniki te przyczyniły się do powstania świetnych produktów, rozwoju i sukcesu zarówno naszej firmy, jak i naszych klientów. Chociaż cieszymy się pozycją globalnego wiodącego dostawcy, zdajemy sobie sprawę, że można jeszcze wiele osiągnąć.
Obsługując dostawców wody i energii, obserwujemy coraz bardziej konkurencyjny rynek charakteryzujący się znacznym ograniczaniem kosztów, obszernym ustawodawstwem i coraz większymi presjami środowiskowymi. Wyzwania te wymagają partnera, który na każdym kroku zapewni wartość dodaną  – partnera, który nieustannie będzie się doskonalić i będzie miał znaczącą wyższą wartość dla Państwa firmy i Państwa interesariuszy.
Mając to na względzie, przeprowadziliśmy proces brandingu, przybierając nową tożsamość korporacyjną.  Nowa tożsamość to pierwszy, a zarazem ważny krok do budowania silnej marki, nakreślenia jasnej wizji przyszłości dla inteligentnych rozwiązań pomiarowych oraz stworzenia lepszej przyszłości dla dostawców wody i energii.
Dla nas oznacza to:

o Bliższą zależność pomiędzy potrzebami klientów a rozwiązaniami technologicznymi
o Inspirujące rozwiązania wyróżniające się interoperacyjnością i skalowalnością 
o Skupienie się na analizie danych, co pozwoli nam zapewnić wartość dodaną do naszych rozwiązań AMR i AMM
o Przedstawianie naszych planów i wizji na przyszłość w sposób bardziej otwarty 

Niezmienne nasza uwaga będzie się skupiać na innowacji i technologii; naszych jasno określonych wysokich ambicjach, by pozostać liderem w branży; naszym przedsiębiorstwie, opierającym się na fachowej wiedzy i sile działania, by zapewniać korzyści naszym klientom i wreszcie na budowaniu do nas zaufania ze strony naszych klientów.

Zmiana identyfikacji wizualnej

Logo

Dzięki niewielkiej zmianie logo przeszło dużą metamorfozę. Zrezygnowaliśmy z elipsy, pozostawiając jednak nawiązanie do litery K. Zmieniliśmy kolor na jaskrawoczerwony, który wyobraża postępowy i przyszłościowy stosunek określony na podstawie interakcji z poszczególnymi osobami i grupami.

Od tej pory nowe logo będzie używane na wszystkich nowych materiałach i produktach.

Styl i ton

Świat zobrazowany głównie graficznie przedstawiający społeczności, którym świadczą usługi nasi klienci.

Pełen barw, zabawny i wielonarodowy, w którym widać ciepło roztaczane przez człowieka i w którym dostrzega się, że rozwiązania pomiarowe umożliwiają zapewnienie ochrony naszym zasobom naturalnym z myślą o nas oraz o następnych pokoleniach.

Nasza historia

Odzwierciedla to, jaką firmą jesteśmy i reputację, jaką chcemy się cieszyć jako Państwa partner biznesowy.

„W naszej firmie zawsze określamy naszą wartość poprzez postęp jaki tworzymy dla innych. 

Dzięki naszej znakomitej technologii, doskonałemu zrozumieniu potrzeb klienta i wizji branży zapewniamy bardziej inteligentne, niezawodne i opłacalne sposoby mierzenia i zarządzania zużyciem energii i wody. 

Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom nasi klienci na całym świecie mogą oszczędzać energię, rozwijać wydajniejsze metody działania i dostrzegać nowe możliwości przyszłego rozwoju. 

Przewidując wyzwania, którym będą musieli stawić czoła nasi klienci, umożliwiamy im prowadzenie działalności w efektywniejszy sposób oraz pobudzamy do korzystania z bardziej inteligentnych i odpowiedzialnych rozwiązań  korzystnych dla społeczności, którym świadczą usługi.