Rozwiązania podlicznikowe
Efektywność energetyczna
Inteligentne pomiary
Zrównoważony rozwój

Nowe potrzeby. Nowe możliwości.

Dla niektórych unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) to okazja do wprowadzenia zmian w rozwiązaniach podlicznikowych. Z kolei dla innych to po prostu niepotrzebne utrudnianie życia.

W październiku 2020 roku dyrektywa EED uruchomi lawinę zmian w zarządzaniu
ciepłem, które będą odczuwalne już teraz i w przyszłości. Jesteśmy tu, by pomóc zarówno sceptykom, jak i optymistom – w małych zmianach i dużych usprawnieniach. Będziemy ci towarzyszyć na każdym etapie wdrażania dyrektywy EED.

Daty do zapamiętania

 

Zdajemy sobie sprawę, że pomiary zużycia to tylko jeden z wielu elementów twojej pracy. Dlaczego więc nie ułatwić sobie życia, a przy okazji nie zadbać o zgodność z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej (EED)?

Niektórzy w nowej dyrektywie widzą szansę na zmianę swoich praktyk pomiarowych. Z kolei dla innych to tylko kolejne utrudnienie. Niezależnie od perspektywy, dyrektywa EED wprowadzi zmiany w trzech obszarach:

• Zdalnie odczytywane liczniki
• Zbieranie danych i sprawiedliwe rozliczenia
• Dobrze poinformowani i świadomi najemcy

Twórcom dyrektywy przyświecała myśl, że inteligentne liczniki będą stanowiły dla najemców źródło informacji na temat ich zachowań dotyczących zużycia, a tym samym pozwolą im zoptymalizować sposób, w jaki korzystają z energii i ciepłej wody. Ma to na celu oszczędzanie zasobów, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym. 

Oznacza to, że dyrektywa EED to dobra okazja do zrobienia pierwszego lub kolejnego kroku. Najważniejszy jest jednak dobry plan. Tym wymogiem dyrektywy, który będzie mieć największy wpływ na twoją pracę, jest wymóg, aby liczniki dostarczały dane tobie i twoim najemcom. Jeżeli na dane patrzysz jak na źródło wiedzy, a nie tylko rzędy cyfr, stajesz się dla swoich najemców zaufanym partnerem i wspierasz dążenie do efektywności energetycznej.

Punktem startowym na drodze do wdrożenia dyrektywy EED jest wyeliminowanie codziennych problemów i znalezienie sposobów na zrealizowanie potencjału zarządzania twoimi nieruchomościami. Dane pozyskiwane z inteligentnych liczników stanowią nie tylko stałe źródło informacji na temat zużycia, wydajności i stanu instalacji, ale też podstawę do licznych optymalizacji. Zapewniają transparentność i ułatwiają podejmowanie decyzji. 

Czy widzisz, jak ważną rolę będziesz pełnić w zbliżającej się transformacji? Nie będziesz już tylko biernym pośrednikiem i administratorem, ale partnerem, który pomaga we wprowadzaniu pozytywnych zmian w zużyciu ciepła i ciepłej wody w twoich budynkach. Z myślą o najemcach i środowisku. 

 

Korzyści dla ciebie

Przejście na inteligentne liczniki daje ci dostęp do precyzyjnych danych z liczników oraz wiedzy na temat zużycia. Zapewnia to sprawiedliwe rozliczenia i pozwala pomóc najemcom w zoptymalizowaniu ich zużycia energii, przy jednoczesnym zadbaniu o zgodność z wymogami dyrektywy EED.

Korzyści dla twoich najemców

Świadomych odbiorców i obywateli jest coraz więcej, szczególnie w obszarze zużycia energii. Dostarczane przez ciebie informacje zachęcają twoich najemców do zmiany swoich nawyków, co skutkuje oszczędzaniem zasobów, zarówno pod kątem finansowym, jak i środowiskowym.
 

„Dyrektywa EED to okazja do zapewnienia najemcom jeszcze lepszej obsługi, ponieważ dostarczane im informacje na temat zużycia zachęcają ich do zmiany swoich nawyków”.

– Steen Schelle Jensen, kierownik działu zarządzania
produktem – rozwiązania do pomiarów ciepła i chłodu, Kamstrup