Woda
Dokładność
Zarządzanie danymi z liczników

Na czym polega dokładność wodomierza?

Czasem nawet najprostsze rzeczy mogą mieć drugie dno. Jedną z takich rzeczy jest dokładność liczników. Zrozumienie tego, na czym polega dokładność licznika ma ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie od wodomierzy zależy sprawiedliwe rozliczanie usług i produktów każdego dostawcy.

W pomiarach wody zakres dynamiki bywa mylony z dokładnością, przez co wodomierze o szerokim zakresie dynamiki są uważane za dokładniejsze niż te, których zakres jest węższy. Chociaż zakres dynamiki jest w pewnym sensie związany z dokładnością, te dwa pojęcia nie są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Tak naprawdę, to zakres dynamiki nie mówi nic o faktycznych możliwościach pomiarowych licznika. Aby podejmować dobre, przemyślane decyzje dotyczące inwestycji w takie rozwiązania do pomiarów wody, które dadzą największe korzyści, nie można patrzeć wyłącznie na tę jedną wartość.

Dokładność w praktyce

Licznik o węższym zakresie dynamiki może być tak naprawdę dokładniejszy od takiego o szerokim zakresie.

Aby wiarygodnie określić dokładność urządzenia, trzeba również uwzględnić niższy próg rozruchu, dokładność w ramach maksymalnego dopuszczalnego marginesu błędu oraz metodę pomiaru.

Podczas tworzenia i produkowania swoich wodomierzy firma Kamstrup nie skupia się wyłącznie na zakresie dynamiki. Nasze liczniki niekoniecznie mają najszerszy zakres dynamiki spośród dostępnych na rynku urządzeń, ale zapewniamy ich wysoką dokładność poprzez: Solidną konstrukcję i ściśle określoną tolerancję elementów, regulację i kalibrację opartą na bazie danych oraz ciągłe testy każdej partii liczników przy trzech rożnych natężeniach przepływu.

Zrozumienie, na czym polega dokładność wodomierza, nie musi być trudne. Jeżeli zakres dynamiki jest dla ciebie najważniejszy, odnieś margines błędu do profili użytkowników (tego, w jaki sposób zużywają wodę), aby określić faktyczny wpływ zakresu na uzyskane wyniki.

Jeżeli jednak kluczowe jest dla ciebie niskie natężenie przepływu, weź pod uwagę metodę pomiaru oraz żywotność licznika.

W jaki sposób zakres dynamiki wpływa na ponowną legalizację wodomierza?

Aby zapewnić dużą i niezmienną dokładność, każdy wodomierz musi przed wprowadzeniem do eksploatacji przejść legalizację zgodnie z przepisami krajowymi lub międzynarodowymi. W niektórych krajach liczniki (wszystkie lub część z nich) wymagają ponawiania legalizacji w określonych odstępach czasowych, tak aby sprawdzić, czy ich dokładność nie zmniejszyła się z upływem czasu.

W jaki sposób zakres dynamiki wodomierza wpływa na jego ponowną legalizację, i dlaczego ponowna legalizacja licznika o szerszym zakresie dynamiki może być kłopotliwa?

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6