Wspólny sterownik USB

Sterownik dedykowany dla narzędzi komunikacyjnych Kamstrup

 

Dla Windows 10

> Zainstaluj program Kamstrup USB Driver.exe
> Po zakończeniu instalacji podłącz produkt USB Kamstrup.

Sterownika USB używa się wraz z następującymi produktami:

> Optyczna głowica odczytu z wtyczką USB
> 3-żyłowym kablem z wtyczką USB
> Kabel USB do konfiguracji modułów komunikacyjnych
> Kablem USB do MULTICAL 402 z separacją galwaniczną
> Kablem USB do ULTRAFLOW x4 METERTOOL
> M-Bus Master 250

Dla Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

> Zainstaluj program Kamstrup USBCommon Driver.exe
> Po zakończeniu instalacji podłącz produkt USB Kamstrup.

Sterownika USB używa się wraz z następującymi produktami:

> Optyczna głowica odczytu z wtyczką USB
> 3-żyłowym kablem z wtyczką USB
> Kablem USB do MC 402 z separacją galwaniczną
> Kablem USB do ULTRAFLOW x4 Metertool
> M-Bus Master 250

Oprogramowanie do połączenia USB Kamstrup

Dla Windows 98/2000/2003 i Windows XP (bez dodatku Service Pack 3)

Przed pobraniem sterowników i instalacją urządzenia USB Kamstrup (głowicy optycznej lub 3-żyłowego kabla) zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Plik zip zawiera te same pliki, co oryginalna płyta CD ze sterownikiem USB Kamstrup i możliwe jest nagranie rozpakowanych plików na pustej płycie w celu stworzenia płyty CD ze sterownikiem USB Kamstrup.

Aby zainstalować połączenie USB Kamstrup:
1. Pobierz plik zip
2. Rozpakuj plik w pustym folderze

Windows 98/2000/2003
3. Uruchom program Intro.exe
(4a. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wybierz „Podręcznik instalacji”)
4. Z menu wybierz opcję „Install USB Driver”
5. Po zakończeniu instalacji sterownika podłącz produkt USB Kamstrup.

(Uwaga! Po podłączeniu urządzenia USB Kamstrup dwukrotnie pojawi się informacja „Znaleziono nowy sprzęt”. To normalne zjawisko).