Obsługa PcBase II i MULTITERM WorkAbout

FAQ

Na tej stronie znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania z oprogramowania PcBase II wraz z terminalem ręcznym MULTITERM WorkAbout. Jeżeli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, możesz pobrać skrócony podręcznik lub arkusze danych, bądź skontaktować się z działem pomocy technicznej dla systemu.

Pytania dotyczące PcBase II i MULTITERM WorkAbout

1. Wyświetlane dane zużycia nie są sformatowanie i nie posiadają wskazania “jednostki”.

Rozwiązanie: Sprawdź numer „formatu” licznika, jaki został wybrany PcBase II. Ponownie spróbuj odczytać licznik z użyciem pakietu „długich danych”, a w PcBase II→Quick Config użyj funkcji automatycznego formatowania, aby zaktualizować numer formatu licznika.


2. Dane dotyczące zużycia, odczytane z użyciem terminala MULTITERM WorkAbout, nie są eksportowane.

Rozwiązanie: Brakujące odczyty pochodzą prawdopodobnie z licznika MULTICAL III, w którym funkcja daty nie jest zabezpieczona baterią podtrzymującą. Terminal MULTITERM WorkAbout wykorzystuje rejestr „daty” w liczniku jako datę „czasu odczytu”. Jeżeli użyto filtra „czasu odczytu”, odczyty z tego licznika nie zostaną włączone do eksportu.

W PcBase II→ Results, zastosuj filtr czasu odczytu: w polu „From” wprowadź datę przesłania odczytów z terminala MULTITERM WorkAbout do bazy danych (NIE wprowadzaj daty „To”), a następnie kliknij przycisk Export.


3. Dane dotyczące zużycia z wodomierzy podłączonych do Wejścia A i B ciepłomierza MULTICAL, wyposażonego w przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54, nie są sformatowane i nie zawierają wskazania jednostek.

Rozwiązanie: Wejście A i Wejście B dla odpowiedniego numeru formatu ciepłomierza nie zostały jeszcze skonfigurowane.
1. Zapisz numer formatu ciepłomierza.
2. W PcBase II wybierz opcję Setup→ Formats.
3. Wybierz nazwę typu odpowiadającą numerowi formatu.
4. Kliknij przycisk Edit. Znajdź pole Input A i wpisz liczbę miejsc po przecinku, jaką będą rejestrowały wodomierze. Na kolejnym ekranie wprowadź jednostkę (m3, l/h itp.).
5. Powtórz tę procedurę dla Wejścia B. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
6. Ponownie kliknij przycisk OK i uruchom PcBase II ponownie.  Wejście A i Wejście B powinny teraz wyświetlać sformatowane dane z odczytów zużycia. Tę procedurę należy wykonać dla każdego numeru formatu odczytanego w PcBase II.

4. Wykonałem odczyt ciepłomierzy MULTICAL 601 z użyciem zadania typu M10 lub M11, ale w PcBase II dane nie wyświetlają się.

Rozwiązanie: Zadania typu M10 i M11 służą do odczytywania z MULTICAL 601 bieżących wartości miesięcznych/rocznych. Wartości te zostały zaprogramowane w rejestrach TA2/TA3 ciepłomierza MULTICAL 66-CDE, ale nie zaprogramowano ich w ciepłomierzu MULTICAL 601, ponieważ są to rejestry regularne. Odczytane wartości są zapisywane w rejestrach 'T1 Avg.' i 'T2 Avg'.

1. W PcBase II wybierz opcję Setup→Display.
2. Znajdź pozycję ‘T1 Avg.’ i zaznacz odpowiednie pole.
3. Wykonaj tę samą procedurę w przypadku pola ‘T2 Avg.’.
4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij go ponownie, aby ponownie uruchomić PcBase II.
5. Pozycje ‘T1 Avg.’ i ‘T2 Avg.’ wyświetlają się teraz na obszarze odczytów zużycia.


5. Do istniejącej grupy w PcTermRoute II dodałem nowe liczniki, ale dla niektórych liczników nie mogę wybrać typu zadania ani typu danych (dane licznika / dane modułu).

Rozwiązanie: Jeżeli wybór typu zadania lub typu danych (dane licznika / dane modułu) dla niektórych liczników nie jest możliwy, oznacza to, że nie wybrano metody odczytu tych liczników w PcBase II.

1. Otwórz opcję PcBase II→Meters.
2. Za pomocą funkcji wyszukiwania znajdź wybrany licznik.
3. Wybierz odpowiednią metodę odczytu dla każdego licznika.


6. Nie mogę usunąć odczytów z terminala ręcznego MULTITERM WorkAbout z użyciem złącza LIF-PFS. Na ekranie wyświetla się komunikat o braku połączenia – „no communication”.

Rozwiązanie: Ten problem może mieć dwie przyczyny: PcTerm II został uruchomiony z użyciem nieprawidłowego portu COM lub konieczna jest wymiana baterii głównych.

1. Spróbuj wgrać plik trasy do terminala MULTITERM WorkAbout. Operacja się powiedzie, jeżeli wybrany został prawidłowy port COM.
2. Upewnij się, że program PCTermRoute jest zamknięty i nie blokuje portu COM.
3. Sprawdź stan głównych baterii. Naciśnij klawisz shift oraz klawisz po prawej stronie, u góry, który przypomina słońce. Ten klawisz służy do sprawdzania stanu baterii. Sprawdź stan baterii głównych i w razie konieczności wymień je.