READy Flex

Połącz odczyt mobilny ze zwiększoną ilością danych z wybranych liczników

Zdalnie odczytuj potrzebne dane

Połącz odczyt mobilny ze zwiększoną ilością danych z wybranych liczników
Mając rozwiązanie READy Flex, poprzez połączenie obecnie używanego rozwiązania READy Mobile Reading z małymi urządzeniami do odczytu danych, takimi jak READy MiniConcentrator czy READy 4G Bridge rozmieszczonymi w strategicznych punktach sieci dostaw lub u kluczowych klientów, możesz uzupełnić regularne odczyty wykorzystywane do rozliczeń o bardziej szczegółowe informacje. 

Usprawniona obsługa klienta
Zarówno klientom prywatnym, jak i ważnym klientom komercyjnym możesz udostępnić proste i niedrogie rozwiązanie, w którym otrzymują dostęp do portalu odbiorcy umożliwiającego śledzenie ich własnego zużycia. Okazuje się to szczególnie korzystne w przypadku klientów, którzy potrzebują danych z domów wakacyjnych lub innych nieruchomości, w których długo nie bywają, lub tych, którzy chcą monitorować swoje zużycie. Jest to też przydatne narzędzie do rozwiązywania sporów lub odpowiadania na wątpliwości klientów dotyczące ich rachunku, ponieważ mają oni wyraźny obraz swojego zużycia.

Bardziej transparentna sieć dystrybucyjna

Możesz zwiększyć częstotliwość zbierania danych ze strategicznych liczników lub czujników bez tworzenia kompletnej sieci obejmującej cały twój obszar dostaw i związanych z tym kosztów i prac planistycznych.

Dzięki temu otrzymujesz stale aktualizowane dane dotyczące objętości, która jest dostarczana na określony obszar, a które można wykorzystać do przeanalizowania zużycia w porze nocnej oraz sprawniejszej identyfikacji wycieków i ograniczania strat wody. Możesz również uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat ciśnienia w twojej sieci dystrybucyjnej poprzez instalację i odczyt czujników ciśnienia. Szczegółowe informacje na temat ciśnienia w sieci umożliwiają wydłużenie czasu eksploatacji rur, zmniejszenie kosztów energii i zminimalizowanie strat spowodowanych przez wycieki.

Monitoruj dane

Obsługa liczników i pozyskiwanych z nich danych odbywa się w programie READy Manager. Otrzymujesz wygodny dostęp do danych, jak również liczne narzędzia, które dają ci podgląd danych z liczników i możliwość lepszego wykorzystania ich potencjału. Dane dotyczące zużycia można wyeksportować do systemu rozliczeniowego lub na adres e-mail, ręcznie lub w sposób zautomatyzowany.

Program READy Manager jest wyposażony w prosty interfejs użytkownika z ekranem startowym i nawigacją opartą na ikonach, dzięki czemu jest intuicyjny i prosty w użyciu. Aby poznać zużycie i inne parametry w różnych częściach sieci dystrybucyjnej, w oprogramowaniu READy Manager możesz liczniki pogrupować. Grupy tworzone są w oparciu o dane geograficzne lub obejmują klientów, których zużycie trzeba monitorować dokładniej.

Nasze referencje

Dane z inteligentnych liczników decydują nie tylko o prawidłowych rozliczeniach. Dotychczas problemem było pełne wykorzystanie ich potencjału w praktyce, ale mając dostęp do odpowiednich narzędzi możesz przekuć dane w działania.

Zainspiruj się od osób, które miały już okazję przetestować nasze rozwiązania i poznać ich zalety.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6