OMNIGRID

Cyfrowa podstacja

Wykonaj kolejny krok w kierunku ewolucji inteligentnych sieci

OMNIGRID zapewnia wgląd w sieć niskiego napięcia poprzez monitorowanie drugorzędnych podstacji, a tym samym rozszerzenie sieci czujników przedsiębiorstwa, tak aby obejmowała całą sieć niskiego napięcia.

Daje to lepsze możliwości monitorowania, zwiększa efektywność pracy przedsiębiorstwa, pozwala mu podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i ograniczać koszty konserwacji. Bardziej szczegółowe dane dotyczące sieci to również wyższy poziom wykrywania usterek. Alarmy oraz wczesne ostrzeganie o zmianach we wzorcach obciążenia za pomocą rozbudowanych funkcji raportowania sprawiają, że cyfrowa podstacja OMNIGRID ułatwia precyzyjną detekcję usterek. 

Dzięki modułowi zainstalowanemu w liczniku OMNIPOWER® CT, OMNIGRID zbiera, rejestruje i analizuje dane pochodzące z różnych źródeł, udostępniając je do dalszych analiz i raportowania. Rozwiązanie uzupełnić można również o szeroki wybór czujników, tak aby uzyskać z podstacji jeszcze więcej informacji (np. alarmy temperatury lub otwarcia drzwi). Możliwe jest też podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego w celu mierzenia określonych parametrów jakości mocy. W ten sposób dostawca może uzyskać informacje na temat produkcji, zużycia i wahań napięcia i dzięki temu informować odbiorców o wszelkich nieprawidłowościach. Zarejestrowane dane pełnią również rolę dokumentacji realizacji dostaw zgodnie z normą. 

Dzięki ponownemu wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury OMNIA®, systemu Head-end oraz systemu MDM do celów komunikacji, modelów danych i bezpieczeństwa, OMNIGRID jest niedrogim rozwiązaniem cyfrowym do monitorowania podstacji. Zdalne aktualizacje oprogramowania wbudowanego zapewniają, że rozwiązanie OMNIGRID będzie zawsze aktualne.

Żegnajcie szacunki, witajcie przewidywania oparte na danych

W pełni wykorzystaj potencjał rozwiązania OMNIGRID dzięki analityce

Połącz rozwiązanie OMNIGRID z naszym narzędziem analitycznym Power Intelligence i niech planowanie wydajności zacznie bazować na danych, a konserwacja zapobiegawcza przejdzie całkowitą rewolucję. Inteligentne analizy danych pozyskanych z cyfrowych podstacji OMNIGRID i lokali mieszkalnych oraz intuicyjna wizualizacja pozwalają stwierdzić, czy podstacja nie jest przeciążona, bądź czy nie jest wykorzystywana jej pełna wydajność. Dodatkowe korzyści obejmują również dokładniejsze wymiarowanie nowych obszarów sieci oraz podstawy do podejmowania decyzji o wymianie lub unowocześnieniu transformatorów i kabli.

Część platformy inteligentnej sieci OMNIA®

Rozwiązanie OMNIGRID stanowi część platformy inteligentnej sieci OMNIA®. Dla dostawców oznacza to liczne korzyści:

Dane z liczników zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i podstacji są wyświetlane w jednym miejscu 

Całkowite bezpieczeństwo danych zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami

Ograniczone inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną – rozwiązanie OMNIGRID może korzystać z istniejącej sieci radiowej lub z komunikacji GPRS

Gwarantowana obsługa nowych funkcji dzięki zsynchronizowanemu rozwojowi w całym systemie

Dane z liczników zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i podstacji mają ten sam znacznik daty, dzięki czemu można je skorelować do celów zaawansowanych analiz

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6