Zrównoważone dostawy wody dzięki inteligentnym pomiarom

Ograniczanie wody nieprzynoszącej dochodu, Zrównoważony rozwój, Oszczędzanie wody

Shirpur Warwade to pierwsze miasto w Indiach, które wprowadziło inteligentne wodomierze oraz system automatycznego odczytu liczników dla wszystkich przyłączy. Dzięki danym odbieranym z 13 500 inteligentnych liczników udało się zmniejszyć dostawy wody o 33% oraz o 1/3 skrócić czas pochłaniany przez rozliczenia. Mieszkańcy Shirpur zaczęli też bardziej doceniać zużywaną przez siebie wodę.

Mimo zaledwie 80 000 mieszkańców zlokalizowane w dystrykcie Dhule w północnej części stanu Maharasztra miasto Shirpur-Warwade to nowoczesne miasto wyróżniające się w dziedzinie edukacji i innowacji. W 2013 roku Rada Gminy Shirpur-Warwade, zajmująca się zarządzaniem dostawami wody, uruchomiła rewolucyjny projekt mający na celu zapewnienie dostaw wody w całym mieście 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Do tej pory mieszkańcy Shirpur – miasta zmagającego się z suszami – nie mieli stałego dostępu do wody, przez co wielu z nich nieprawidłowo z niej korzystało. W czasie dostępu do wody napełniali wiadra i zbiorniki, a potem bezmyślnie tę wodę zużywali. Rada nie miała również żadnej możliwości monitorowania dostarczanej i zużywanej wody. Odbiorcy opłacali zryczałtowaną roczną stawkę. Problemem była również duża liczba nielegalnych podłączeń i związana z tym kradzież wody.

Ręczny odczyt liczników, rozliczenia i odbieranie opłat od mieszkańców były bardzo czasochłonne i wymagały poświęcenia wielu zasobów. Przerywane dostawy sprawiały również, że sieć była bardziej narażona na wycieki i awarie. Brak dostępu do informacji na temat stanu sieci utrudniał przeprowadzanie napraw.

Aby móc zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu całodobowy dostęp do wody, Rada szukała rozwiązania inteligentnych pomiarów, które pozwoliłoby jej skutecznie mierzyć zużycie i zarządzać nim, jak również sprawiedliwie rozliczać odbiorców. 

Wybór odpowiedniego rozwiązania

Radzie zależało przede wszystkim na znalezieniu niezawodnych liczników wysokiej jakości oraz rozwiązania automatycznego odczytu liczników (AMR) wraz z usługami ich długoterminowej obsługi i konserwacji. Wszystkie te wymagania udało się spełnić firmie Kamstrup, którą w 2014 roku Rada wybrała na dostawcę rozwiązania inteligentnych pomiarów.

Inteligentne liczniki od Kamstrup są pozbawione wad liczników tradycyjnych, takich jak pomiar powietrza, problemy związane z niskim natężeniem przepływu czy konieczność ponownej kalibracji i napraw co kilka lat. Nie tylko zachowują dużą dokładność przez wiele lat, ale są też wyposażone w funkcję inteligentnych alarmów, wykrywającą zdarzenia, takie jak wyciek, awaria i próby manipulacji. Rozwiązanie AMR znacząco zmniejsza również ilość pracy manualnej i ryzyko występowania błędów człowieka.

„Nasze dzienne dostawy wody spadły z 12 do 8 milionów litrów, a więc oszczędzamy bardzo duże ilości wody. Dotychczas wystawianie rachunków za wodę zajmowało nam 2 miesiące, ale z systemem AMR ten czas skrócił się do zaledwie 4-5 dni, włączając w to odczyty, rozliczenia i rozprowadzanie rachunków, dzięki czemu oszczędzamy również bardzo dużo czasu”

Shri Madhav Patil, Inżynier miejski, Rada Gminy Shirpur-Warwade

Zaangażowanie w oszczędzanie wody

Od czasu zainstalowana inteligentnych liczników Rada oraz mieszkańcy miasta wykazali się ogromnym zaangażowaniem w oszczędzanie wody. Zdalne odczyty zwiększyły efektywność, a rozliczenia stały się dużo łatwiejsze. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.

Trudny punkt wyjścia

Od rozpoczęcia procesu instalacji liczników w 2014 roku firma Kamstrup aktywnie współpracowała z Radą jako partner odpowiedzialny za zarządzanie zmianą. Mieszkańcy Shirpur byli początkowo negatywnie nastawieni do nowych zasad pomiarów, dlatego konieczne było zorganizowanie odpowiednich szkoleń i prób odczytowych dla pracowników Rady, aby ułatwić im radzenie sobie z niechęcią mieszkańców i umożliwić im przygotowywanie demonstracji dla odbiorców, zapewniających transparentność i budujących zaufanie pomiędzy Radą a jej klientami. 

Sama instalacja również nie była bezproblemowa. Wąskie uliczki i gęsta zabudowa nie pozwoliły na tradycyjną instalację liczników w poziomie,

jednak dzięki zastosowaniu technologii ultradźwiękowej liczniki Kamstrup działają równie dobrze w każdym położeniu i mogły być zainstalowane w pionie. 

Obsługa i konserwacja liczników oraz zbieranie danych rozpoczęły się w styczniu 2017 roku. Kolejne sześć miesięcy trwała ścisła współpraca z Radą i wykonawcą, firmą Balraj Tech, nad dopracowaniem systemu. Obejmowało to weryfikację liczników / danych odbiorców oraz stworzenie DMA i pod-DMA do przygotowywania danych do celów efektywnego odczytu liczników i raportowania.

Codzienne dostawy wody mniejsze o 33%

Miasto Shirpur zaczęło wystawiać rachunki za wodę w kwietniu 2018 roku i już widzi ogromne rezultaty w kwestii ilości nie tylko zaoszczędzonej wody, ale też czasu.

Rozwiązanie pomiarowe od Kamstrup umożliwia rejestrowanie odczytów co miesiąc i wystawianie rachunków co kwartał w oparciu o faktycznie zużytą ilość wody, co przynosi korzyści nie tylko miastu, ale też jego mieszkańcom. „Dużo łatwiej jest nam teraz monitorować zużycie, a liczba skarg klientów znacząco się zmniejszyła”, mówi Shri Ulhas Agarwal, ówczesny szef Działu dostaw wody w Radzie Gminy Shirpur-Warwade. Dzięki ułatwieniu codziennej pracy i zwiększeniu efektywności procesu dostaw wzrósł nie tylko poziom obsługi pracowników terenowych, ale też efektywność i morale personelu.

Wydajność rozwiązania inteligentnych pomiarów

  • W 100% dokładne zbieranie danych z liczników. Awaryjność liczników na poziomie < 0,15%
  • Zminimalizowane ryzyko błędów człowieka zwiększyło efektywność procesu 
  • Zwiększony poziom obsługi zwiększył efektywność i morale pracowników
  • Odbiorcy lepiej rozumieją, jak działają pomiary i rozliczenia

Najważniejsze cechy projektu i wynikające z niego korzyści

Transparentność i efektywność dostaw

Wysiłek, jaki Rada Gminy Shirpur-Warwade włożyła w uświadamianie mieszkańców na temat oszczędzania wody oraz rozliczeń opartych o faktyczne zużycie opłacił się. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie zmniejszyła się liczba gospodarstw zużywających duże ilości wody, a dzięki transparentnemu systemowi automatycznego odczytu na mapie zaczęli być widoczni odbiorcy zużywający stosunkowo niewielkie ilości wody. 

Rada zlikwidowała również wiele nielegalnych podłączeń. Początkowo mieszkańcy Shirpur obawiali się, że po instalacji liczników ich rachunki za wodę wzrosną, ale od kiedy wiedzą, jakie jest ich faktyczne zużycie i że są z niego rozliczani, zaczęło im zależeć na oszczędzaniu wody. 

„Wiemy, ile wody zużywamy każdego dnia, dlatego nie zużywamy jej bezmyślnie. Nawet przy niedoborach wody i zmniejszonych opadach deszczu wiemy, że będziemy mieli wodę, ponieważ płacimy za nią zgodnie z naszym zużyciem. Licznik bardzo się do tego przydaje”, mówi Harish 
Mahajan, mieszkaniec Shirpur. 

Efekty zwiększonej świadomości są wyraźnie widoczne i bardzo obiecujące, mówi Shri Amol Bagul, Prezes Rady Gminy Shirpur-Warwade: „Zwykle w maju obserwujemy duży wzrost ilości zużywanej wody w porównaniu z kwietniem, w związku z rozpoczęciem sezonu letniego, ale tym razem, dzięki zwiększonej świadomości mieszkańców oraz instalacji liczników 
udało nam się w maju 2018 roku zaoszczędzić 15 milionów litrów wody”.

Rada może się również pochwalić 100-procentową ściągalnością opłat, którą udało się osiągnąć wraz z wdrożeniem inteligentnego rozwiązania pomiarowego.

Informacje na temat projektu

Liczba zainstalowanych inteligentnych liczników
13 500

Dodatki
10 lat usługi Obsługa i konserwacja wraz z przedłużoną gwarancją

Wykonawca – realizacja projektu
Padmavati Constructions

Wykonawca – obsługa i konserwacja
Balraj Tech. Rozwiązania

Rozwiązanie Kamstrup 
Inteligentny wodomierz ultradźwiękowy flowIQ® 2101, rozwiązanie automatycznego odczytu liczników z czytnikiem USB Meter Reader i oprogramowaniem.

Może cię również zainteresować...