Woda
Woda nieprzynosząca dochodu
Automated Meter reading (AMR)
Zrównoważony rozwój

Ochrona wody pitnej dzięki inteligentnym pomiarom

 

Woda nieprzynosząca dochodu, Zdalne odczyty, Obsługa klienta

 

Saldanha Bay to gmina w Republice Południowej Afryki, która znajduje się w Prowincji Przylądkowej Zachodniej, na północ od Kapsztadu. Gmina postawiła sobie za cel zostanie jednym z pierwszych inteligentnych miast w Południowej Afryce. Chce stanowić wzór dla swojego kraju, będąc innowacyjną gminą wiodącą w kwestiach technologii, najlepszych praktyk i kultury opieki.  
Częścią tej strategii jest połączenie danych dotyczących zużycia z systemem informacyjnym miasta, tak aby lepiej wykorzystać jego potencjał. Dlatego w 2017 roku gmina zdecydowała się zainstalować inteligentne wodomierze odczytywane automatycznie za pomocą sieci radiowej.

 

 
 

Dane umożliwiają zrównoważone dostawy wody

Gmina Saldanha Bay znajduje się w części Afryki Południowej, w której panują niedobory wody. W 2017 roku zmagała się z jedną z najgorszych susz w swojej historii. Władze gminy wiedziały, że muszą zacząć lepiej zarządzać zasobami wody, aby zapewnić swojej społeczności zrównoważone dostawy. 
Od razu wprowadzono program zarządzania ciśnieniem oraz rygorystyczne limity wody, ale gmina zdecydowała się też zainwestować w rozwiązanie inteligentnych pomiarów. Przyświecały jej trzy cele: zmniejszenie strat wody, zapewnienie sprawiedliwych rozliczeń wraz z dokładnym monitorowaniem zużycia oraz danymi dotyczącymi zużycia i zmniejszenie kosztów odczytu liczników. 
Tak holistyczne podejście zakładało wykorzystanie technologii do pracy z danymi pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwo otrzymuje teraz alarmy z liczników w razie wystąpienia wycieku lub awarii w sieci dystrybucyjnej, dzięki czemu może poinformować klienta o danym zdarzeniu, zanim jego konsekwencje będą zbyt poważne. 
„Dzięki nowym licznikom i systemowi zdalnego odczytu możemy zapewnić naszym klientom lepszą obsługę. To rozwiązanie daje nam również możliwość pozyskania bardzo cennych informacji dotyczących naszej sieci dystrybucyjnej – danych dotyczących zużycia i bilansu wodnego. Już widzimy ogromne rezultaty wdrożenia rozwiązania inteligentnych pomiarów”, mówią władze gminy Saldanha Bay.

 

Efekty zdalnych odczytów, odbieranych z dużą częstotliwością danych oraz odpowiednio dobranej analizy danych

 
 

Walka ze stratami wody w rejonie występowania susz

 
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku, a pilotażowym miejscem było miasto Vredenburg, w którym zainstalowano sieć z jednym koncentratorem i 2558 licznikami. 
W ciągu pierwszych 30 dni pracy system do zarządzania danymi READy Manager zidentyfikował 317 kodów informacyjnych (alarmów) dotyczących wycieków, awarii, suchego licznika i przepływu wstecznego. Powiadomienia o wyciekach i awariach był przesyłane do pracowników gminy, którzy kontaktowali się z mieszkańcami lub wysyłali kogoś na miejsce awarii. Po rozwiązaniu problemu zużycie wody w porze nocnej wróciło do normy. 
Od momentu wdrożenia rozwiązania inteligentnych pomiarów od Kamstrup wiele wycieków wykryto i naprawiono w zaledwie kilka godzin od ich powstania. Dzięki temu władze gminy mogą łatwiej rozwiązywać spory dotyczące rozliczeń i zwiększyć ich efektywność. Co więcej, większa dokładność odczytu liczników spowodowała również zwiększenie przychodów, a monitorowanie zużycia i bilansu wodnego w czasie rzeczywistym stało się normą. Od czasu zainstalowania systemu odczytowego w sieci stacjonarnej powyższe usprawnienia pozwoliły przedsiębiorstwu zmniejszyć straty wody o ponad 4 miliony litrów.
 

„Dzięki nowym licznikom i systemowi zdalnego odczytu możemy zapewnić naszym klientom lepszą obsługę. To rozwiązanie daje nam również możliwość pozyskania bardzo cennych informacji dotyczących naszej sieci dystrybucyjnej – danych dotyczących zużycia i bilansu wodnego. 
Już widzimy ogromne korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązania inteligentnych pomiarów”

Władze gminy Saldanha Bay

 
 

W stronę zielonej i bardziej zrównoważonej przyszłości

 
Za uzyskane do tej pory fantastyczne wyniki gmina Saldanha Bay została w listopadzie 2019 roku uhonorowana tytułem „Najbardziej zielonej gminy”. Tytuł przyznawany jest w oparciu o różne projekty innowacyjne, a gmina Saldanha Bay została nominowana w trzech kategoriach, w tym „Inteligentne liczniki dla zarządzania wodą i oszczędzania wody” oraz „Zarządzanie ciśnieniem dla zarządzania wodą i oszczędzania wody”. Ta nagroda jest dowodem na to, jak we współpracy z firmą Kamstrup gmina staje się naprawdę inteligentnym miastem. Przy okazji realizuje również cel ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju nr 6 w celu „zapewnienia wszystkim ludziom dostępności wody i kanalizacji oraz zrównoważonego zarządzania nimi”.
Przy tak imponujących efektach pilotażowej realizacji zdecydowano, że projekt będzie kontynuowany na dużą skalę z wykorzystaniem 30 000 liczników, które zainstalowane zostaną w ciągu następnych kilku lat. Gmina Saldanha Bay z niecierpliwością oczekuje zrealizowania w pełni tego projektu oraz korzyści, jakie da on gminie i jej społeczności.
 

Informacje na temat projektu

 
  • Projekt: Projekt pilotażowy obejmujący 2500 liczników

  • Liczniki: MULTICAL® 21

  • System: READy, sieć stacjonarna

  • Status: Realizacja pilotażowa zakończona sukcesem, dostawa 30 000 liczników
 

Może cię również zainteresować…