Od ogólnego zarysu zużycia wody do wysokiej jakości informacji dostarczających szczegółowych danych i optymalizacji działań

Bezprzewodowe odczyty wodomierzy

Elektroniczne wodomierze dostarczają dokładne informacje na temat zużycia wody

Wasserzweckverband Warndt w Saarze zgłasza zakończony sukcesem pilotażowy projekt wodomierzy bezprzewodowych

W ramach pilotażowego projektu na początku 2014 r., przedsiębiorstwo Wasserzweckverband Warndt w Saarze zainstalowało 300 elektronicznych wodomierzy Kamstrup z odczytem bezprzewodowym. Eksperyment zakończył się sukcesem i Dyrektor Operacyjny Hermann Schon przewiduje, że wodomierze zostaną również zainstalowane w innych lokalizacjach.

Nowe elektroniczne wodomierze zastąpią wodomierze mechaniczne, a tym samym posłużą zarówno do optymalizacji działania wodociągów, jak

 i do zapewnienia lepszej obsługi odbiorców.

Największa różnica w stosunku do wcześniejszej sytuacji polega na bezprzewodowym odczycie wodomierzy, ograniczając czas poświęcony na to działanie do 1½ godziny. Liczniki starego typu były odczytywane na miejscu przez pracowników sezonowych – był to bardzo pracochłonny proces, który również dostarczał jedynie bardzo ogólny obraz zużycia wody.

Elektroniczne wodomierze umożliwiają teraz porównanie miesięcznego zużycia wody w indywidualnym gospodarstwie domowym z wynikami produkcji, tym samym pozwalając na znacznie dokładniejsze informacje o sprzedaży, a

statystyki całoroczne są szczególnie przydatne do tworzenia półrocznych raportów.

Stephanie Bruckart, odpowiedzialna za rozliczenia oparte na zużyciu i odczytach liczników, wyjaśnia: „Elektroniczne wodomierze przynoszą nam wiele nowych korzyści odnośnie cyfryzacji całego systemu wodociągowego. Na przykład rejestrator danych w liczniku umożliwia nam wykrywanie wycieków. Jakość i ilość danych z wodomierzy, które możemy gromadzić bezprzewodowo, jest po prostu nieporównanie lepsza, niż taki odczyt z wodomierza mechanicznego.”

„Jakość i ilość danych z wodomierzy, które możemy gromadzić bezprzewodowo, jest po prostu nieporównanie lepsza, niż taki odczyt dostarczany przez wodomierze mechaniczne.”

Hermann Schon, Dyrektor Operacyjny

Ogromne oszczędności

Dwa pęknięcia rury wykryte zdalnie

Podsumowując, elektroniczny rejestrator danych oznacza duże oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych dla firmy Wasserzweckverband Warndt. Dane z wodomierzy w formacie elektronicznym mogą zostać przesłane bezpośrednio do systemu rozliczeniowego. Natomiast według działu operacyjnego, odbiorcy — konsumenci wody — również naprawdę doceniają nową technologię: „Już w ciągu kilku pierwszych miesięcy wykryliśmy przypadki niezwykle dużego zużycia wody w dwóch gospodarstwach domowych i dzięki temu szybko naprawiliśmy pęknięte rury. Gdybyśmy odkryli to dopiero w zestawieniu
rocznym, rachunki za wodę dla tych dwóch rodzin byłyby znacznie wyższe” mówi Hermann Schon. W oparciu o wstępne doświadczenia podsumowuje on: „W tym względzie jest wiele niefinansowych, a przynajmniej niewymiernych korzyści wynikających z używania elektronicznych wodomierzy, które należy także wziąć pod uwagę. Na przykład, dzięki ultradźwiękowej technologii pomiarowej, nowe wodomierze wymagają wymiany raz na 15 lat, zamiast co 6 lat, jak to jest obecnie, i już sam ten fakt
będzie miał pozytywny wpływ na bilans w przyszłości. Jednak, tu i teraz, bardzo się cieszymy, że możemy sprawdzać odczyty liczników co miesiąc i przy znacznie mniejszym wysiłku niż wcześniej. W rezultacie mamy natychmiastowy i bardzo dokładny obraz z punktu widzenia odbiorcy, co umożliwia dobre funkcjonowanie naszego działu obsługi klienta, jednocześnie pomaga nam w utrzymaniu sieci wodociągowej w najlepszym możliwym stanie. W konsekwencji możemy nadal gwarantować niezawodną dostawę wody.”

Ludweiler-Warndt, Saara, Niemcy

Klient: Wasserzweckverband Warndt
Łącznie 17 tys. odbiorców z 6 tys. podłączeń

Projekt pilotażowy z 300 elektronicznymi wodomierzami i bezprzewodowym odczytem.
Ramy czasowe: Instalację zakończono w marcu 2014 r.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji

Wasserzweckverband Warndt

Hermann Schon, Dyrektor Operacyjny

Am Bürgermeisteramt 1
Völklingen-Ludweiler 66333

Numer telefonu: +49 6898 545 117

Kamstrup

Ingo Bluhm, Specjalista ds. Sprzedaży
Numer telefonu: +49 6152 957 2498