„Chodzi o unaocznienie zużycia”

Kontrolowanie przepływu wody

Szczegółowe informacje na temat zużycia wody wykrywają wycieki na wczesnym etapie

Przedsiębiorstwo wodociągowe w Strib (Dania), mieście z 5 tys. mieszkańców i 1,7 tys. podłączeniami do wodociągów, oszczędza cenną wodę bieżącą instalując elektroniczne wodomierze i stacjonarny system zdalnego odczytywania stanu liczników.

„Zasoby wody pitnej są ograniczone, dlatego też absolutnie najważniejsze jest nieustanne obserwowanie zużycia i pomaganie naszym odbiorcom w dobrowolnym ograniczaniu zużycia wody.” Prezes Anton Petersen, Spółka Wodna Strib

Historia potwierdza jego słowa: W 1986 r. po raz pierwszy zainstalowano wodomierze w Strib. Miasto zużyło wtedy 390 tys. m3 wody. Dwa lata później

zużycie spadło o 30 % do 270 tys. m3!

Teraz mierzenie zużycia wody w Strib wkracza na wyższy poziom, aby zoptymalizować proces odczytywania stanu liczników w celu oszczędzania wody i zapewnienia odbiorcom lepszej obsługi.

Dane na temat zużycia są przekazywane z wodomierzy bezpośrednio do komputera przedsiębiorstwa wodociągowego bez żadnego udziału ludzi. Z tego centralnego ośrodka kierownik operacyjny codziennie otrzymuje informacje na temat sieci wodociągów i monitoruje wszystkie punkty pomiarowe. Może on nawet eksportować dane bezpośrednio do systemu fakturowania bez podawania dodatkowych informacji na temat odbiorców.

Ale najważniejsze jest to, że

zdalny system odczytywania liczników umożliwia przedsiębiorstwu wodociągów dostęp do szczegółowych informacji na temat zużycia wody, a tym samym wykrywanie wycieków i innych nieprawidłowości na wczesnym etapie.

Miesięczne odczyty są zbierane ze wszystkich wodomierzy, a dane na temat zużycia są udostępniane odbiorcom na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

„Cel jest dwojaki” wyjaśnia prezes. „Musimy wspierać naszych odbiorców w podejmowaniu świadomych decyzji, jeżeli istnieje możliwość oszczędzania wody oraz, jako dostawca wody, musimy mieć kontrolę nad tym, gdzie płynie woda w naszym systemie.”

„Musimy wspierać naszych odbiorców w podejmowaniu świadomych decyzji, jeżeli istnieje możliwość oszczędzania wody oraz, jako dostawca wody, musimy mieć kontrolę nad tym, gdzie płynie woda w naszym systemie.”

Prezes Anton Petersen, Spółka Wodna Strib

Rozwiązywanie sporów

Dokładne dane na temat rzeczywistego zużycia gwarantują lepszą obsługę klienta

Monitorowanie zużycia wody w celu optymalizacji zarówno usług, jak i wydajności sieci, było decydującym czynnikiem dla przedsiębiorstwa wodociągów Strib podczas dokonywania wyboru rozwiązania zapewniającego stacjonarne odczytywanie liczników. Anton Petersen przypomina coroczne sprawdzanie odczytów liczników, które raz ujawniło dodatkowe zużycie o ponad 1 000 m3 wody. Sprawa trafiła do sądu, co było bardzo stresujące zarówno dla przedsiębiorstwa wodociągów, jak i dla odbiorcy.

„Musimy zapobiegać występowaniu takich przypadków za pomocą częstego sprawdzania odczytów liczników i natychmiastowego wykrywania wycieków.”

Comiesięczne sprawdzanie odczytów liczników zapewnia dokładne dane do fakturowania, oparte na rzeczywistym zużyciu (zamiast szacowanego

zużycia). Co ważniejsze, przedsiębiorstwo wodociągowe może monitorować codzienne zużycie wody dzięki informacjom przekazywanym z wodomierzy w czasie rzeczywistym.

Codzienne monitorowanie to potężne narzędzie do wykrywania błędów i rozwiązywania problemów, zapewniające solidne podstawy w postaci danych pozwalających na optymalizację wydajności sieci.

Podstawowym impulsem do wymiany wodomierzy była potrzeba zdalnego odczytywania wodomierzy w studzienkach. Odczytywanie zużycia wody z wodomierzy w studzienkach zawsze stanowiło problem, w zimie pokrywy często zamarzały.

Dlatego właśnie przedsiębiorstwo wodociągowe
oferuje swoim odbiorcom nawet wyświetlacz, który komunikuje się z wodomierzem. Można go zamontować wewnątrz i śledzić swoje zużycie wody na bieżąco. Wyświetlacz jest wykorzystywany przez osobę nadzorującą, która może podjąć natychmiastowe działanie w przypadku ostrzeżenia o wycieku – niezwykle przydatne narzędzie dla odbiorcy, który musi zarządzać wieloma użytkownikami mogącymi nie odczuwać takiej samej odpowiedzialności, jak we własnych domach. Ostrzeżenie o wycieku może spowodować wiele uszkodzeń, od kapiącego kranu po pękniętą rurę.

Lepsza obsługa, mniej wydatków

„Nie będzie żadnego wzrostu cen dla odbiorców, a jedynie lepsza obsługa. Nasi odbiorcy nie będą mieli już więcej kłopotów z odczytywaniem licznika, a dla nas oznacza to ogromne oszczędności i zminimalizowanie kosztów administracyjnych związanych z ręcznym odczytywaniem licznika. Biorąc pod uwagę obecne ceny wody bieżącej, jej oszczędzanie jest korzystne również dla indywidualnych gospodarstw domowych.”

Prezes Anton Petersen, Spółka Wodna Strib


Rozwiązanie plug-and-play

Zdalne odczyty liczników za pomocą sieci radiowej Link

Rozwiązanie automatycznego odczytu liczników – Sieć Radiowa Link – to bezprzewodowa infrastruktura, umożliwiająca gromadzenie danych z różnego rodzaju liczników (wodomierzy, ciepłomierzy, klimatyzacji i liczników prądu) korzystająca z otwartego protokołu radiowego Wireless M-Bus.

Rozwiązanie Radio Link zostało wybrane jako prosty system Plug-and-Play (działanie po podłączeniu) umożliwiający automatyczne odczytywanie liczników, wymagający tylko kilku składników przy minimalnej konfiguracji.

System zarządzania danymi pozwala przedsiębiorstwu wodociągowemu na wydzielenie profili odbiorców w celu analizy i porównania

zużycia w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Radio Link to popularne rozwiązanie na obszarach miejskich o dużym zagęszczeniu odbiorców i na obszarach oddalonych z trudnym dostępem, na przykład na wyspach.

Wodomierze wykorzystują zasadę pomiarów ultradźwiękowych z wysoką dokładnością. Rejestrator danych przechowuje wszystkie informacje na temat zużycia, a liczniki elektroniczne są zaprogramowane tak, aby ostrzeżenia włączały się w przypadku zużycia odbiegającego od normy. Chociaż wodomierze są elektroniczne, są odporne na zabrudzenia i wytrzymają zalanie bez pogorszenia działania.

Zakład wodociągów i kanalizacji w Strib, w Danii

Rozwiązanie:

- 1 700 inteligentnych wodomierzy: Kamstrup, MULTICAL 21, elektroniczny wodomierz oparty na pomiarze ultradźwiękowym.

- Automatyczny odczyt licznika za pośrednictwem RadioLink – infrastruktury komunikacji bezprzewodowej, systemu plug-and-play, wykorzystującego otwarty protokół radiowy Wireless M-Bus.

- Wyświetlacz zużycia wody: Urządzenie do wyświetlania zużycia firmy GEO, komunikuje się bezprzewodowo z wodomierzem firmy Kamstrup.

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

Strib Vandværk A.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7 
Strib 

DK - 5500 Middelafart 

E-mail: vand@strib.dk

Flemming Søgren Nielsen, Specjalista ds. Sprzedaży

Numer telefonu: +45 2756 7544 

E-mail: fsn@kamstrup.dk

Używamy plików cookie zarówno w celu zapewnienia poprawnego działania naszej strony internetowej, jak i gromadzenia statystyk na temat użytkowników, aby usprawnić działanie naszej witryny. Akceptujesz użycie plików cookie, kontynuując przeglądanie witryny lub zamykając ten baner. Czytaj więcej.