Innowacje w praktyce

Przedsiębiorstwo wodociągowe ze Skanderborgu, Dania

 

Projekt realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem wodociągowym ze Skanderborgu dostarczył nowych informacji na temat dźwięków generowanych przez wycieki w sieci dystrybucyjnej. Stanowiły one podstawę do stworzenia nowego, innowacyjnego systemu detekcji wycieków zintegrowanego w najnowszym wodomierzu Kamstrup, wobec którego przedsiębiorstwo ma duże oczekiwania.

Wszystko zaczęło się od pomysłu. Czy sygnał ultradźwiękowy wodomierza Kamstrup może być również wykorzystany do mierzenia zmian akustycznych, a tym samym identyfikowania wycieków z rurociągów? Ten pomysł w teorii wydawał się być dobry, ale konieczne było sprawdzenie go w realnych warunkach, tak aby mieć pewność, że będzie w stanie wygenerować wartość dla dostawców wody. 

„Nasze podejście do tworzenia nowych produktów zawsze było takie, że nie uważamy produktu za ukończony, póki nie będziemy mieć pewności, że sprawdza się naszym klientom. Innowacje mają sens tylko po ich przetestowaniu w realnych warunkach”, wyjaśnia Stig Knudsen, Menadżer ds. produktu w Kamstrup.

Wartość współpracy

Przedsiębiorstwo wodociągowe ze Skanderborgu chętnie wzięło udział w projekcie, a firma Kamstrup złożyła wniosek do funduszu VTU o realizację projektu jako projektu rozwojowego, w którym wzięło udział również przedsiębiorstwo wodociągowe z Børkop. Zawarto porozumienie, a realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2015 roku.

„Projekty VTU wymagają, aby przedsiębiorstwa wodociągowe i inne przedsiębiorstwa z branży współpracowały ze sobą, dlatego to był świetny sposób zorganizowania współpracy”, mówi Stig Knudsen. Przedsiębiorstwo wodociągowe ze Skanderborgu przykłada dużą wagę do współpracy i innowacji, co doprowadziło do stworzenia centrum innowacji AquaGlobe, dzielącego siedzibę z przedsiębiorstwem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju duńskiej technologii wodnej. 

Udział w projekcie dawał również znaczącą korzyść w krótszej perspektywie czasowej: „Najważniejsze jest to, aby lokalizowanie wycieków zajmowało nam mniej czasu. Zdarzały nam się przypadki, że przez kilka tygodni musieliśmy nasłuchiwać jeden duży obszar. Chcielibyśmy zdecydowanie skrócić ten czas”, mówi Jens Ravn Knudsen, Kierownik działu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie wodociągowym ze Skanderborgu. 

Nowe liczniki ułatwią przedsiębiorstwu wykrywanie wycieków w sieci dystrybucyjnej. Liczniki będą wychwytywać wszelkie zmiany dźwięku, pozwalając tym samym przedsiębiorstwu na zawężenie obszaru, który należy zbadać w oparciu o to, gdzie dźwięk jest najgłośniejszy. „Im szybciej uda nam się zawęzić potencjalną lokalizację wycieku, tym szybciej i taniej uda się naprawić szkody, w przeciwieństwie do przesłuchiwania całej strefy, które powoduje marnowanie czasu i pieniędzy”.

Najważniejsze elementy procesu tworzenia nowej i innowacyjnej detekcji wycieków

Jaki dźwięk wydaje otwór?

Firma Kamstrup zaczęła od instalacji typu „piaskownica” w siedzibie firmy, gdzie mogła przetestować różne prototypy. Inżynierowie ds. rozwoju Kamstrup oraz Asystent ds. operacyjnych z przedsiębiorstwa wodociągowego, Frank Nielsen, wywiercili otwory w rurach testowych i słuchali. 

„Spędziliśmy dużo czasu na filtrowaniu dźwięku – rozpoznawaniu i eliminowaniu źródeł hałasu, takich jak ruch uliczny, pralka itp.”, wyjaśnia Stig Knudsen i kontynuuje: Kiedy ktoś, kto ma wieloletnie doświadczenie operacyjne współpracuje z inżynierem z doktoratem, taka współpraca jest specyficzna, ale bardzo produktywna.”

Następnie w różnych miejscach sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa instalowane były prototypy – odbywało się to w ramach planowanych remontów lub tam, gdzie podejrzewano wycieki, a prototypy mogłyby pomóc rozwiązać ten problem. 

Po pierwsze, przedsiębiorstwo ze Skanderborgu zapewniło przetestowanie licznika z użyciem odpowiednich źródeł dźwięku, ale jego wkład obejmował również wiedzę na temat dźwięków w sieci. To było coś zupełnie nowego dla Kamstrup: jaki dźwięk wydaje otwór? „Musieliśmy się dowiedzieć, jakie dźwięki wydaje wyciek”, wyjaśnia Stig Knudsen.

Firma Kamstrup oraz przedsiębiorstwo ze Skanderborgu zaplanowały serię spotkań w celu omówienia tego problemu, ponieważ wywiercony otwór wydaje zupełnie inne dźwięki niż wyciek. „Bazując na naszym doświadczeniu wiedzieliśmy, że wywiercenie otworu w rurze nie oddaje rzeczywistości. Rura najczęściej pęka, a dźwięk jaki wydostaje się z takiego pęknięcia jest bardziej gwiżdżący niż dźwięk wydobywający się z okrągłego otworu”, mówi Frank Nielsen. 

Przedsiębiorstwo wodociągowe przekazało więc firmie Kamstrup rzeczywiste kawałki przeciekających rur, tak aby mogła je zbadać i dowiedzieć się, w jaki sposób rodzaj rury, materiał z którego jest wykonana, skład, ciśnienie itp. mogą wpłynąć na dźwięk wycieku. Te prace miały ogromny wpływ na stworzenie nowego licznika, jak wyjaśnia Stig Knudsen: „Licznik nasłuchuje przez cały dzień, ale najniższy poziom szumu w tle przyjmuje jako punkt wyjścia. Kiedy zaczynaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, co właściwie mielibyśmy usłyszeć. Teraz już wiemy, jak brzmi wyciek.”

„Największą wartość będzie dla nas miało maksymalnie efektywne zarządzanie naszymi zasobami, które pozwoli nam zabezpieczyć zasoby i mądrze wydawać pieniądze”

Jens F. Bastrup, CEO

Zarządzanie zasobami jako cel długoterminowy

Długofalowym celem przedsiębiorstwa wodociągowego ze Skanderborgu nie jest wcale ograniczenie strat wody, ponieważ już w 2010 roku udało się zmniejszyć straty do poziomu mniej niż 6%. Obecnie najważniejsze jest dla niego zarządzanie zasobami. Jens F. Bastrup, CEO przedsiębiorstwa, wyjaśnia: 

„Największą wartość będzie dla nas miało maksymalnie efektywne zarządzanie naszymi zasobami, które pozwoli nam je zabezpieczyć i mądrze wydawać pieniądze. Jest to cel długoterminowy. Jeżeli uda nam się wykorzystać dane do identyfikowania oznak zbliżającej się awarii, będziemy w stanie wymienić dokładnie tę rurę, którą trzeba, zanim ulegnie uszkodzeniu”.

Informacje na temat projektu