Wodomierze, które są mniej narażone na osady mineralne obniżają koszty eksploatacji i zapewniają wysoką i stabilną dokładność

Region Gotland, Szwecja

Skały wapienne w regionie Gotland powodowały odkładanie się osadów z wapna na 12 000 zainstalowanych na tym obszarze wodomierzy mechanicznych. Wymuszało to na lokalnym wydziale wodociągów wymianę niektórych urządzeń już po trzech, zamiast zwyczajowych dziesięciu latach. Można założyć, że stopniowe zastępowanie wodomierzy mechanicznych ultradźwiękowymi wodomierzami Kamstrup, które są bardziej odporne na osady mineralne, co zapewnia im wysoką i stabilną dokładność do celów pomiarowych i rozliczeniowych, wygeneruje znaczne oszczędności.

Wodomierze ultradźwiękowe rozwiązują problem osadów mineralnych

Obszary, na których znajdują się skały wapienne, często charakteryzują się twardą wodą, która może powodować powstawanie na wodomierzach osadów mineralnych (najczęściej wapiennych), zmniejszając tym samym dokładność urządzeń. Osady z wapna, żelaza oraz piasku, powstające na wodomierzach mechanicznych, były ogromnym problemem dla wydziału wodociągów regionu Gotland.
W wyniku powstawania osadów liczniki podawały nieprawidłowe zużycie wody, a czasem po prostu przestawały pracować.

„Ten problem jest najbardziej odczuwalny w przypadku tych klientów, którzy mają swoje własne studnie, ponieważ dane dotyczące zużycia wykorzystujemy do obliczania opłat z tytułu odprowadzania ścieków. Mamy jednak również poważny problem z osadami na obszarach, na których woda jest wyjątkowo twarda”, mówi Susanne Bjergegaard Pettersson, kierownik wydziału wodociągów w regionie Gotland.

Co więcej, szwedzkie prawo wymaga wymiany wodomierzy co dziesięć lat, jednak osady z wapnia i żelaza wymuszały wymianę liczników mechanicznych nawet co trzy lata.
Dlatego też przewiduje się, że wymiana urządzeń mechanicznych na wodomierze ultradźwiękowe produkcji Kamstrup wygeneruje znaczne oszczędności.
 
Dokładne rozliczenia wymają równie dokładnych odczytów liczników

Opierając się, między innymi, na pozytywnych doświadczeniach innych instytucji wodociągowych, region Gotland zdecydował się na instalację wodomierzy MULTICAL® 21. Wodomierze ultradźwiękowe Kamstrup nie mają żadnych części ruchomych, a więc nie są narażone na tworzenie się osadów mineralnych ani zużywanie się.
 
Hermetyczna konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się do wnętrza urządzenia wilgoci i kondensacji, dzięki czemu można je instalować chociażby w studzienkach pomiarowych. Przewidywana żywotność wodomierzy MULTICAL® 21 wynosi nawet 16 lat.

Wodomierze ultradźwiękowe są droższe od mechanicznych, jednak wydział wodociągów przewiduje, że inwestycja zwróci się dzięki zwiększonej dokładności odczytów i dłuższej żywotności urządzeń ultradźwiękowych.

Zainstalowano już część liczników, a ponieważ pracują prawidłowo, złożono zamówienia na kolejne. Większość z nich będzie urządzeniami typu MULTICAL® 21, ale u większych odbiorców zainstalowana zostanie również pewna liczba urządzeń flowIQ 3100
 
Kolejne oszczędności ma przynieść wbudowana w nowych wodomierzach opcja detekcji wycieków, dzięki której wydział wodociągów będzie w stanie błyskawicznie lokalizować i usuwać wycieki.
 
Biorąc pod uwagę fakt, iż przeciekająca toaleta może w najgorszym wypadku powodować stratę około 400 000 litrów wody w ciągu roku, skuteczna detekcja wycieków może zabezpieczyć klientów przed niespodziewanie wysokimi rachunkami. 

„Oszczędności będą wynikały przede wszystkim ze zwiększonej dokładności odczytów, umożliwiającej również dokładniejsze rozliczanie zużycia, co daje korzyści nie tylko nam, ale też naszym klientom. Istotny jest również brak konieczności przedwczesnej wymiany liczników.”

Susanne Bjergegaard Pettersson, kierownik wydziału wodociągów regionu Gotland

Zdalne odczyty to oszczędności i prostsze rozliczenia

Dotychczas wydział wodociągów regionu Gotland raz w roku wysyłał klientom karty odczytu liczników, jednak jest to metoda niewygodna i obarczona dużym ryzykiem błędu.
 
Częsty brak odpowiedzi sprawia, że niejednokrotnie pracownicy muszą wykonywać odczyty ręcznie w lokalach klientów, co zajmuje dużo czasu.

System odczytów mobilnych Kamstrup sprawia, że odczyt liczników jest szybki i łatwy.

Zaledwie trzy elementy wystarczą do odczytywania liczników bezpośrednio z samochodu.

„Przetestowaliśmy system READy i mamy w stosunku do niego READy-mobile-reading duże oczekiwania. Po zainstalowaniu nowych liczników będziemy mogli wprowadzać odczyty bezpośrednio do naszego systemu finansowego, gdzie będą stanowiły podstawę rozliczeń”, wyjaśnia Susanne Bjergegaard Pettersson.
 
Region Gotland bierze również pod uwagę wdrożenie w przyszłości rozwiązania odczytów sieciowych Radio Link od Kamstrup, dzięki któremu odczyty liczników wymagałyby jeszcze mniej wysiłku.

 
Rozwiązanie:
MULTICAL® 21
FlowIQ 3100
Odczyt mobilny READy
Ramy czasowe: Instalacja wodomierzy rozpoczęła się w 2014 roku i będzie trwała ponad dziesięć lat. 
 
Klient:
Region Gotland
57 300 mieszkańców
12 000 punktów pomiarowych

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Mattiasem Bornerbergiem
Tel.: +46(0)703772016
E-mail: mbo@kamstrup.se