Dzięki zdalnie odczytywanym licznikom przedsiębiorstwo wodociągowe Juragruppe jest dobrze przygotowane do nadchodzących zmian

Zwiększenie wydajności

Tylko dzięki nieustannemu doskonaleniu wydajności można dobrze zarządzać zasobami wody

Przedsiębiorstwo wodociągów Juragruppe, z siedzibą w Pegnitz, w Górnej Frankonii, wybrało wodomierze ultradźwiękowe, które można odczytywać bezprzewodowo. Cel: zwiększenie wydajności.

Cyfrowe rozwiązania dla sieci wodociągowych

Powodem decyzji kierownika zakładu Hansa Hümmera były oszczędności i uproszczenie prac administracyjnych.

W badaniach porównawczych przedsiębiorstwo Juragruppe wypadło bardzo dobrze w kategoriach takich jak wydajność, obsługa klienta i jakość. Nowe wodomierze ze zdalnym odczytem firmy Kamstrup powinny pomóc dostawcom wody w utrzymaniu wysokiego poziomu działania nowoczesnej firmy usługowej w przyszłości. W końcu, zgodnie z filozofią

korporacyjną firmy Juragruppe, tylko dzięki nieustannemu doskonaleniu wydajności można dobrze zarządzać zasobami wody.

Obecna metoda odczytywania wodomierzy charakteryzuje się ogromnym kosztem i dużym nakładem pracy. Zatrudniamy zwykłych pracowników takich jak emeryci i studenci do odczytywania wodomierzy u odbiorców. Niestety często mieszkańców nie ma w domu, co powoduje konieczność wielokrotnego powtarzania próby odczytu wodomierza przez pracowników firmy Juragruppe.

Ta metoda okazuje się być przestarzała z wielu powodów. Szczególnie, że dane uzyskane tą metodą w najlepszym wypadku wystarczają na wytworzenie rachunku rocznego.

Bezprzewodowe odczytywanie licznika z samochodu

Po zainstalowaniu wodomierzy odczytywanych zdalnie, pracownicy firmy Juragruppe mogą szybko i skutecznie odczytywać wszystkie wodomierze, przejeżdżając obok posesji, ponieważ dane na temat zużycia są przesyłane bezprzewodowo w określonych dniach. Nie tylko stanowi to oszczędność czasu dla firmy Juragruppe, ale również znacznie oszczędza koszty.

Jednocześnie ten proces poprawia wygodę odbiorców, ponieważ nikt nie zakłóca ich spokoju w związku z odczytem stanu licznika.

Przesyłając dane na temat zużycia i działania w wysokiej rozdzielczości i w krótkich odstępach czasu, nowe wodomierze wspierają firmę Juragruppe w procesie cyfryzacji.

„Wybraliśmy wodomierz firmy Kamstrup z wielu powodów. Oprócz wspierania naszego cyfrowego podejścia, to znaczy łatwego bezprzewodowego odczytu i dostępu do danych archiwalnych, wodomierz — dzięki większej dokładności — gwarantuje wyższy poziom zadowolenia konsumenta.”

Hans Hümmer, Dyrektor i Kierownik Produkcji, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Elektroniczne wykrywanie wycieku

Bezprzewodowe przesyłanie danych wykrywa straty wody

Bezprzewodowe przesyłanie danych z nowych wodomierzy umożliwia firmie Juragruppe szybsze wykrywanie jakichkolwiek strat wody, spowodowanych na przykład wyciekami i pękniętymi rurami.

Dyrektor i kierownik zakładu Hans Hümmer wyjaśnia: „Nowa generacja liczników umożliwia zminimalizowanie strat wody. Nasz zdalny system już umożliwia nam wykrycie pękniętych rur za pośrednictwem liczników w naszych studzienkach dostawczych. Do tej pory wykrycie nadmiernego zużycia tego typu oznaczało poszukiwania w obszarze studzienki. Możliwość odczytania dziennego zużycia z nowych liczników umożliwia nam określenie, czy wyciek nastąpił gdzieś w sieci wodociągowej, czy na terenie posesji odbiorcy.

To ogromna oszczędność siły roboczej.”

Dokładne pomiary - podstawa doskonałej obsługi klienta

Nowa technologia pomiarów ultradźwiękowych odczytów wodomierzy (która została potwierdzona ponad 20-letnim stosowaniem w ciepłomierzach) umożliwia większą precyzję wyników pomiarów i ich stabilność. Wysoka jakość liczników oznacza uniknięcie przynajmniej jednej wymiany licznika, a odbiorcy firmy Juragruppe otrzymują gwarancję stabilności swoich rachunków dzięki określeniu dokładności pomiarów zużycia.

Hans Hümmer wyjaśnia korzyści dla swoich odbiorców: „Wybraliśmy wodomierz firmy Kamstrup z wielu powodów. Oprócz wspierania podejścia cyfrowego,

to znaczy łatwego bezprzewodowego odczytu i dostępu do danych archiwalnych, wodomierz zapewnia wyższy poziom zadowolenia konsumenta dzięki większej dokładności. Najmniejszy i największy przepływ jest niezawodnie wykrywany dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu od 3 do 3100 l/h. Jednak najważniejszą cechą ze wszystkich jest to, że liczniki nie mają żadnych ruchomych części w obszarze przepływu, dzięki czemu są one odporne na zabrudzenia i zużycie. W konsekwencji nie ma włączania i wyłączania pracy w licznikach tej generacji i mierzą one tylko to, co jest rzeczywiście zużywane! Połączenie technologii ultradźwiękowej i elektronicznego transferu danych oznacza, że błędne odczyty i dyskusje z odbiorcami na temat nadmiernego zużycia stają się zbędne.”

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Spółka Juragruppe dostarcza wodę pitną około 24 tys. mieszkańców na obszarze obejmującym ponad 80 km i z około 7 tys. podłączeń. Sześcioosobowy zespół terenowy przeprowadza instalację, konserwację, odczyty liczników i łagodzenie skutków różnych scenariuszy szkód.


Rozwiązanie:

7 tys. ultradźwiękowych wodomierzy z bezprzewodowym odczytem stanu licznika

Ramy czasowe: Całkowita wymiana do 2019 roku

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Hans Hümmer, Dyrektor i Menadżer Operacyjny
Zum Dianafelsen 1
DE-91257 Pegnitz

Kamstrup Germany 

Werderstraße 23-25 
DE-68165 Mannheim 
Tel.: +49 621 321 689 60